Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Prosto z ulicy

float_intro: images-old/Prosto-z-ulicy.jpg

Kto z nas nie zna twórczości Banksy'ego, która jest swoistym komentarzem społeczno-politycznym? Jego prace są przykładem street artu, sztuki w przestrzeni publicznej, która staje się coraz bardziej popularna. Dr Łukasz Biskupski w książce „Prosto z ulicy. Sztuki wizualne w dobie mediów społecznościowych i kultury uczestnictwa” pokazuje, co się dzieje ze sztukami wizualnymi w dzisiejszych czasach i jak rozwój internetu wpływa na relacje w sferze wytwarzania treści medialnych. 

Prosto z ulicy. Sztuki wizualne w dobie mediów społecznościowych i kultury uczestnictwa

Nowe media kształtują hierarchię wartości artystycznej i rynkowej oraz kreują kulturę uczestnictwa, co w rezultacie ma wpływ na inne strefy rzeczywistości społecznej. Zmianie ulega zatem podejście do sztuki wizualnej, a popularność zyskuje strret art. Dzieje się tak również dlatego, że pojawienie się nowych kanałów komunikacji takich media społecznościowe i blogi spowodowało pojawienie się nowych odbiorców.

Autor w publikacji Prosto z ulicy. Sztuki wizualne w dobie mediów społecznościowych i kultury uczestnictwa udowadnia, że street art, łączący humor z krytyką, jest nowym społecznym obiegiem artystycznym, powiązanym z realiami kultury uczestnictwa.

Ciekawostką jest, że na ostatniej stronie okładki umieszczona jest szczegółowa informacja o kwotach, które po zsumowaniu dają ostateczną cenę książki, są to  m.in. honorarium oraz koszty druku i papieru.

prosto z ulicy 400px Partnerem merytorycznym wydania jest Uniwersytet SWPS

O autorze

lukasz biskupski

dr Łukasz Biskupski

adiunkt w katedrze Wiedzy o Filmie i Kulturze Audiowizualnej Uniwersytetu Gdańskiego w ramach programu Narodowego Centrum Nauki „Fuga”. Absolwent filmoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim i kulturoznawczych studiów doktoranckich na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Współzałożyciel i członek Łódzkiego Stowarzyszenia Inicjatyw Miejskich Topografie. Zajmuje się przemianami kultury wizualnej, a także historią kina i kultury popularnej. Opublikował między innymi książkę Miasto atrakcji. Narodziny kultury masowej na przełomie XIX i XX wieku. Kino w systemie rozrywkowym Łodzi (2013) oraz Kinofilia zaangażowana. Stowarzyszenie Miłośników Filmu Artystycznego „Start” i upowszechnianie kultury filmowej w latach 30. XX w. (2017). Stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, laureat Nagrody im. Inki Brodzkiej-Wald za najlepszą rozprawę doktorską z dziedziny humanistyki dotyczącą współczesności.