Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Dobre życie z ciężką chorobą

float_intro: images-old/2015/Nowosci-wydawnicze/dobre-zycie-kossakowska-top.jpg

Według założeń psychologii pozytywnej, psychologia jako nauka, powinna dążyć do wyjaśnienia sytuacji, w której człowiek może prowadzić życie wypełnione sensem. Tak jak nadrzędnym celem medycyny jest utrzymanie lub przywrócenie zdrowia i przedłużenie życia, centrum zainteresowań psychologii zdrowia powinna stanowić wysoka jakość życia w chorobie, lub po prostu dobre życie. W monografii „Dobre życie z ciężką chorobą. Wzrost osobisty w schorzeniach przewlekłych” dr Marlena Kossakowska podejmuje próbę rozwinięcia pozytywnego podejścia do problematyki zdrowia i choroby.

Przewlekle pozytywni

Monografia Dobre życie z ciężka chorobą została napisana w nurcie klinicznej psychologii pozytywnej. Jest to stosunkowo nowa propozycja, która próbuje szukać powiązań i odrębności między procesami związanymi z cierpieniem oraz doświadczaniem dobrostanu w życiu. Zakłada się w niej, że pozytywne radzenie sobie ze stresem wywołanym chorobą przewlekłą jest możliwe dzięki procesom samoregulacji – to one właśnie sprawiają, że chorzy intencjonalnie podejmują wysiłki prowadzące do dobrego i szczęśliwego życia w sytuacji wyzwania, jakim jest choroba.

Z recenzji wydawniczej prof. Ireny Heszen

Rola obrazu własnej choroby dla jej psychospołecznych następstw i przebiegu terapii jest jednym z najważniejszych obszarów badań i zastosowań psychologii zdrowia. (…) Pionierskim przedsięwzięciem Autorki recenzowanej monografii jest połączenie tych dwóch obszarów w postaci oryginalnego modelu wzrostu osobistego, w którym subiektywny obraz choroby odgrywa kluczową rolę. Wspomniany model wykorzystany został w badaniach o imponującym zasięgu.

Z recenzji wydawniczej prof. Eleonory Bielawskiej-Batorowicz

Dużym walorem pracy jest jej problematyka – funkcjonowanie w chorobie przewlekłej, sposoby radzenia sobie z nią, a także osiąganie pozytywnych zmian w chorobie. Autorka zwraca tu uwagę na znaczenie subiektywnego obrazu choroby. Analizy zamieszczone w książce opisują sytuacje choroby przewlekłej i jej skutki dla dotkniętej nią osoby, zwracają uwage na możliwe pozytywne zmiany mimo choroby, a zasadniczo dzięki niej. Omawiane jest zatem zjawisko wzrostu osobistego i jego przejawy.

dobrez zycie kossakowska small Partnerem merytorycznym wydania jest Uniwersytet SWPS

O autorze

dr Marlena Kossakowska

Psycholog zdrowia z sopockiego wydziału Uniwersytetu SWPS. Zajmuje się psychologią pozytywną, ale swoja drogę naukową (i jako praktyk) rozpoczęła od psychologii klinicznej i zdrowia. Jej najważniejsze zainteresowania badawcze koncentrują się wokół identyfikowania pozytywnych aspektów radzenia sobie ze stresem choroby przewlekłej. Zaadaptowała także kilka narzedzi badawczych z zakresu psychologii pozytywnej. Jest autorka programu samorozwojowego i książki Projekt Dobre Życie (2015), która otrzymała główną nagrodę za najlepszą publikację popularyzatorską POZYTYW 2016, przyznawana przez Polskie Towarzystwo Psychologii Pozytywnej. Jest członkiem Zarządu International Positive Psychology Association (IPPA). W roku 2013 została nominowana do prestiżowej nagrody: Christopher Peterson Gold Medal przez International Positive Psychology Association. W altach 2013-2014 przebywała na stażu naukowym w Positive Psychology Center, University of Pennsylvania, Philadelphia PA, USA u dr Martina Seligmana. Od 2010 kieruje pierwszymi w Polsce studiami podyplomowymi z zakresu psychologii pozytywnej.