Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

The Impact of Migration on Poland

float_intro: images-old/2015/Nowosci-wydawnicze/The_Impact_of_Miigration_on_Poland.jpg

Od rozszerzenia Unii Europejskiej w 2004 roku migracja między Polską a innymi krajami Unii znacznie wzrosła. Migracje mają ogromny wpływ nie tylko na kraje przyjmujące migrantów, ale również na kraje wysyłąjące. Nowa książka The Impact of Migration on Poland: EU Mobility and Social Change [Wpływ migracji na Polskę: mobilność w UE a zmiany społeczne] współautorstwa prof. Izabeli Grabowskiej i in. omawia społeczne aspekty zmian spowodowanych migracją.

Nietypowe spojrzenie na migrację

Jaki wpływ na społeczeństwo, kulturę, politykę i ekonomię współczesnej Polski ma międzynarodowa mobilność Polaków?

Książka „The Impact of Migration on Poland” oferuje nowe spojrzenie na zjawisko migracji, na to w jaki sposób wpływa ono na kraje wysyłające oraz dostarcza dogłębną analizę zmian, jakie zaszły i nadal zachodzą w Polsce od momentu wstąpienia do UE w 2004 roku. Autorzy analizują szereg trendów społecznych i ich przyczyny, po czym odwołują się do szczegółowych danych, aby zilustrować jaki wpływ na przyczyny tych trendów ma migracja. Autorzy starają się odpowiedzieć na fundamentalnych pytania, np. czy i jak polskie społeczeństwo staje się coraz bardziej egalitarne i kosmopolityczne, jednocześnie argumentując, że dla niektórych segmentów społeczeństwa migracja ma bardzo duże znaczenie i może być jednocześnie czynnikiem wyrównującym szanse i otwierającym oczy na szerszy świat. Podczas gdy książka w dużej mierze skupia się na osobach, które pozostały w Polsce i ich wielorakich kontaktach z Polakami w innych krajach, rozdział 9 analizuje "polskie społeczeństwo za granicą" – koncept węższy niż "społeczność", w przypadku takich krajów jak Wielka Brytania, z kolei w rozdziale 10 rozważany jest wpływ imigracji na Polskę.

Książka napisana jest żywym i przystępnym językiem. Jest to ważna pozycja dla wszystkich zainteresowanych tematyką wpływu migracji na społeczeństwa, jak również dla studentów i naukowców badających mobilność w UE, teorię i metodologię migracji oraz problemy stojące przed współczesną Europą.

migrantionpoland 400Publikacja wydana przez UCLPRESS. Książka w formacie PDF dostępna na »

 

258 grabowska lusinska

O autorce

Dr hab. Izabela Grabowska, prof. Uniwersytetu SWPS – socjolog i ekonomista. Zajmuje się badaniem rynku pracy, rozwojem i migracjami, ze szczególnym uwzględnieniem transferu kompetencji oraz przechodzeniem osób młodych z edukacji na rynek pracy. Publikuje na temat karier zawodowych osób mobilnych, transferu kwalifikacji, młodych na rynku pracy, społecznych przekazów migracyjnych.

Współpracuje z Ośrodkiem Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Jest wiceprzewodniczącą zarządu IMISCOE Research Network [Międzynarodowej Sieci Badawczej ds. Migracji, Integracji i Spójności Społecznej]. Współpracuje z Ernst & Young Business School w Bolonii w zakresie kształcenia Publicznych Służb Zatrudnienia, głównie EURES, europejskim portalem mobilności zawodowej. Doradza Powiatowym Urzędom Pracy w kwestiach związanych z profilowaniem ścieżek zawodowych osób bezrobotnych oraz ewaluowaniem praktyk rynku pracy. Jest ekspertem narodowym dla Komisji Europejskiej w nowej Europejskiej Klasyfikacji Kwalifikacji, Kompetencji i Zawodów ESCO.

Pracuje na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu SWPS. Jeste kierownikiem Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich oraz ośrodka badawczego Młodzi w Centrum LAB.