Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Leksykon aktywnej frazeologii polskiej i ukraińskiej

float_intro: images-old/2015/Nowosci-wydawnicze/Leksykon_aktywnej_frazeologii.jpg

Historia, kultura i położenie geograficzne na trwałe łączą relacje polsko-ukraińskie. Zdecydowanie rzadziej w kontekście tej relacji uświadamiamy sobie jeszcze jeden wspólny aspekt – przynależność obu języków do tej samej rodziny języków słowiańskich. I właśnie temu aspektowi poświęcony jest najnowszy „Leksykon aktywnej frazeologii polskiej i ukraińskiej”. „W czasie zacieśnionej współpracy polsko-ukraińskiej (...) oraz wspólnej europejskiej przestrzeni lingwistycznej publikacja ta wychodzi naprzeciw wyzwaniom XXI wieku [...]” – czytamy we wstępie. Autorami leksykonu jest m.in. dr Maciej Jaskot z Uniwersytetu SWPS.

Frazeologia podobieństwami i różnicami podszyta

„Leksykon aktywnej frazeologii polskiej i ukraińskiej” jest dziełem leksykograficznym konfrontującym polską i ukraińską frazeologię dla celów naukowych, przekładowych i pedagogicznych. Leksykon zawiera ponad 1000 jednostek frazeologicznych używanych aktywnie we współczesnych językach polskim i ukraińskim.

Zaletą Leksykonu jest to, że poza frazeologią ogólną, znalazły się w nim też wybrane neologizmy frazeologiczne oraz aktywne w języku współczesnym kulturemy frazeologiczne, które często nie mają odpowiedników w innym języku, dlatego, że odzwierciedlają kulturę danego narodu i jego językowy obraz świata. Publikacja jest przeznaczona zarówno dla polskiego, jak i ukraińskiego odbiorcy oraz dla wszystkich użytkowników tych języków na świecie – specjalistów slawistów, badaczy języków słowiańskich, leksykografów, encyklopedystów, tłumaczy, nauczycieli akademickich, studentów kierunków filologicznych i in.

Z recenzji wydawniczej prof. dr hab. Violetty Koseckiej-Toszewy

Leksykon aktywnej polskiej i ukraińskiej frazeologii to pierwsze dzieło leksykograficzne konfrontujące polską i ukraińską frazeologię z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć językoznawstwa. Formuła leksykonu stanowi swoiste novum pośród dotychczasowych, stosunkowo nielicznych prac poświęconych frazeologii polsko-ukraińskiej, zarówno ze strony metodologicznej jak i materiałowej. Novum metodologicznym jest wszakże wykorzystanie w niniejszej publikacji schematów definicyjnych dla równorzędnego opisu poszczególnych jednostek frazeologicznych w obu językach.

leksykon małe Partnerem merytorycznym wydania jest Uniwersytet SWPS

O autorze

dr Maciej Jaskot

Adiunkt w Katedrze Iberystyki Uniwersytetu SWPS, specjalista w zakresie językoznawstwa i lingwokulturologii, kultur Półwyspu Iberyjskiego oraz Ukrainy; absolwent Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Ma doświadczenie praktyczne zarówno w nauczaniu języka hiszpańskiego studentów z polskojęzycznych, jak i języka polskiego studentów hiszpańskojęzycznych. Przez pięć lat współpracował z Komitetem. Głównym Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Hiszpańskiego. Autor licznych artykułów z zakresu lingwokulturologii, frazeologii, glottodydaktyki, językoznawstwa kontrastywnego, leksyki bezekwiwalentnej, publikowanych m.in. w „Cognitive Studies” oraz „Ortografii języka hiszpańskiego z ćwiczeniami” (Wydawnictwo PWN). Zajmuje się konfrontacją językową języków romańskich i słowiańskich (polski, ukraiński i rosyjski). W czasie wolnym tłumaczy poezję.