Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Teorie Newsa

float_intro: images-old/2015/Nowosci-wydawnicze/teorie_newsa_zestaw.jpg

Żyjemy w czasach, w których z każdej strony i o każdej porze jesteśmy bombardowani informacjami. Newsfake news to chleb powszedni człowieka XXI wieku, ale początków tej formy komunikacji poszukuje się już w prehistorii. Najnowsza książka wykładowcy Uniwersytetu SWPS, dr. Marka Palczewskiego, „Teorie newsa”, przybliża nam historię, definicje i dyskurs newsa w kręgu kultury zachodniej.

Historia - definicje - konteksty - dyskurs newsa w kręgu kultury zachodniej

Kultura dziennikarska w Europie Zachodniej i w Stanach Zjednoczonych opiera się przede wszystkim na jednym z najstarszych gatunków dziennikarskich, jakim jest news. Dynamiczny rozwój tego gatunku przypada na okres od połowy XIX wieku, kiedy w Stanach Zjednoczonych pojawił się swoisty rodzaj prasy, tak zwana prasa groszowa (penny press). Obecnie istniejące formy newsa przeszły długi proces ewolucji gatunkowej, mimo że wiele elementów znanych już w Starożytności przetrwało do naszych czasów. Pojęcie newsa, jego przemiany i teorie dotyczące newsa są przedmiotem analizy w kontekście trwającego od ponad stu lat dyskursu o newsie, odnoszącego się do genezy, definicji, funkcji i znaczenia newsa w życiu społecznym, politycznym, głównie w kulturze Zachodu.

Z recenzji prof. dr. hab. Konrada Tatarowskiego

Należy podkreślić walory erudycyjne i edukacyjne publikacji Marka Palczewskiego. Tytułowe zagadnienie rozwija on szczegółowo, a zarazem syntetycznie, wręcz esencjonalnie. Przywołuje i omawia opracowania bardzo wielu autorów, najczęściej nie tłumaczone na język polski, które klasyfikuje według przyjętych i konsekwentnie realizowanych założeń. Cenne są też zamieszczane na końcu każdej części autorskie podsumowania, które porządkują omawiane zagadnienia. „Teorie newsa…” z powodzeniem mogą (powinny) spełniać role podręcznika akademickiego na kierunkach dziennikarskich.

teorie newsa wyróżnione Partnerem merytorycznym wydania jest Uniwersytet SWPS

O autorze

Marek Palczewski

Medioznawca. Od 2011 roku adiunkt w Katedrze Dziennikarstwa w Warszawie na Uniwersytecie SWPS. Autor prac o etyce dziennikarskiej, dziennikarstwie śledczym, teoriach newsafake newsie. Prowadził zajęcia z dziennikarstwa i teorii mediów na uniwersytetach w Rotterdamie, Hadze, Porto, Madrycie i Dijon. W latach 1992-2010 redkator Telewizji Polskiej. Członek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej.