Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Jak pomagać (a nie szkodzić) uczniom ocenianiem szkolnym

float_intro: images-old/2015/Nowosci-wydawnicze/jak_pomagać_a_nie_szkodzić_zestaw.jpg

Najtrudniejszym zadaniem nauczyciela jest ocenianie osiągnięć uczniów. Wymagania dotyczące jakości oceniania są bardzo wysokie i nie łatwo im sprostać. Wpływ jaki nauczyciel ma na ucznia, oraz sposób w jaki może go ocenić będzie rzutował na przyszłe relacje i osiągnięciamłodego człowieka. O tym pisze w swojej najnowszej publikacji prof. dr hab. Bolesław Niemierko.

Oczekiwania społeczne dotyczące jakości oceniania w szkole są bardzo wysokie. Uczniowie, ich rodzice, władze szkolne i opinia publiczna chcą wierzyć, że nauczyciel uznaje wartość wszystkich swoich obowiązków, potrafi zdobyć pełna informację o wynikach nauczania i skutecznie unika jakichkolwiek uprzedzeń wobec uczniów. Niełatwo sprostać tym oczekiwaniom.

Spontaniczne uczenie się owocuje wartościami i umiejętnościami, które trudniej ogarnąć niż wiedzę odtwórczą, ponieważ zasadniczą rolę odgrywa w nich motywacja. Wyjaśnia ona obecne i zapowiada przyszłe osiągnięcia uczniów. Objęcie jej ocenianiem zmniejsza obiektywizm wyników, ale zwiększa ich trafność.

Autor zamierza wciągnąć Czytelnika w dyskusję edukacyjna na temat wpływu nauczyciela na ucznia. Ocenianie daje szansę wzmocnienia tego wpływu, ale żeby to uzyskać, trzeba wiedzy i doświadczenia.

Prof. Marta Bogdanowicz

Książka Bolesława Niemierki jest dziełem bardzo oryginalnym i wartościowym. Ma charakter pomostu pomiędzy nauką i praktyką, dlatego stanowi idealny podręcznik dla studentów uczelni wyższych.

Z recenzji prof. Mirosława Szymańskiego

Czytelnik, niezależnie od poziomu przygotowania i stopnia znajomości problematyki, może wiele skorzystać z przedstawionej tu, skondensowanej jak w pigułce, wiedzy naukowej i dydaktycznej. Lektura książki skłania do refleksji i dalszych przemyśleń. Skorzystają z niej nauczyciele i studenci, psychologowie i pedagodzy, a także nauczyciele akademiccy.

jak pomagać wyróżnionePartnerem merytorycznym wydania jest Uniwersytet SWPS

 

O autorze

prof. dr hab. Bolesław Niemierko

Profesor, pedagog i wykładowca na Uniwersytecie SWPS w Sopocie. Autorytet w dziedzinie pomiaru dydaktycznego, autor ponad 100 publikacji z tego zakresu. Założyciel i kierownik seminarium doktoranckiego pomiaru dydaktycznego, oceniania osiągnięć uczniów i diagnostyki edukacyjnej, a także Podyplomowego Studium Pomiaru Dydaktycznego I podyplomowego Studium Ewaluacji Dydaktycznej; stypendysta Fulbrighta, IREX i Fundacji Kościuszkowskiej; laureat Nagrody Wydziału I PAN (dwukrotnie).