Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Teatry dla masowej publiczności

float_intro: images-old/2015/Nowosci-wydawnicze/teatry_dla_masowej_publiczności_zestaw.jpg

„Samo pojęcie teatru ludowego rodzi się pod koniec dziewiętnastego wieku i już na początku zostaje wpisane na sztandary demokratyzacji sztuki. Teatr ludowy, w przeciwieństwie do teatru mieszczańskiego, miał stać się sztuką dla wszystkich – zarówno jeśli chodzi o jego estetykę, jak i organizację” – tak we wstępie antologii „Teatry dla masowej publiczności” piszą redaktorzy naukowi Piotr Olkusz i Monika Wąsik

Myśli o teatrze nie trzeba ani gwałtem rozsiewać, ani narzucać nikomu. Wyrasta ona samorodnie wszędzie, staje się czynem w każdej niemal wsi i w najmniejszym ośrodku fabrycznym. Gdzie tylko zabłyśnie iskra organizacji młodzieży, tam zaraz odegrać muszą przedstawienie teatralne. Nie jedno i nie w jednym miejscu: i tu, i tam, po całej Polsce, z takim pośpiechem, jak gdyby chciało się z rozmachem przez jeden wieczór odrobić to, co zaniedbały lata, wznieść się wyżej, dokąd porywa pęd nagle obudzony. Pośpiech ten i zapał teatralny jest tak powszechny, że dałby się porównać do nieprzeliczonego mnóstwa bystro bijących źródeł i wartko płynących strumieni. Gęsta sieć przepływająca nasz kraj od gór do morza. […]

Niespożyte znaczenie teatru ludowego na tym właśnie polega, żeby dać i dobyć. I nie chodzi tu o teatr tylko, dla niektórych błahą pozornie rzecz i sprawę. Chodzi o całość naszego życia. Sensem jego, polotem wzwyż, mocą i duszą jest kultura człowieka i narodu. Najprędzej i najskuteczniej kulturę tę zaszczepiać może teatr, a tym bardziej w naszych warunkach i zacofaniu po okresie niewoli, musi być koniecznym składnikiem naszego życia i nie najsłabszą dźwignią kultury. On ją wypracuje w masach – przede wszystkim – Wacław Budzyński, Znaczenie teatru ludowego, „Teatr Ludowy”, 3/1923

teatry dla masowej publiczności wyróżnionePartnerem merytorycznym wydania jest Uniwersytet SWPS.

 

Archiwa popkultury

„Archiwa Popkultury” to seria wydawnicza pod redakcją naukową dr. hab. Tomasza Majewskiego poświęcona wczesnej kulturze popularnej rozumianej jako wytwór urbanizacji i wielkomiejskiego doświadczenia nowoczesności. Ukazują się w niej teksty źródłowe, takie jak antologie XIX-wiecznego protokomiksu i ilustracji prasowej, powieści gazetowej oraz zeszytowej z obiegu brukowego, jak również opracowania monograficzne instytucji rozrywkowych w rodzaju wczesnego kina, wodewilu czy cyrku. W ramach „Archiwów Popkultury” przypomniane zostaną również pionierskie prace z zakresu badań nad rodzimą kulturą popularną, autorstwa Janusza Dunina i Stanisława Baczyńskiego.