Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Media i dziennikarstwo struktury dyskursu i hegemonia

float_intro: images-old/2015/Nowosci-wydawnicze/media_i_dziennikarstwo_zestaw.jpg

Książka „Media i dziennikarstwo. Struktury dyskursu i hegemonia”, autorstwa dr Kariny Stasiuk-Krajewskiej, jest próba ujęcia współczesnego dziennikarstwa i mediów w kontekstach powiązanych z teoretycznie rozumianą kategoria dyskursu – w ujęciu Michela Foucaulta oraz Ernesto Laclau i Chantal Mouffe. U podstaw prezentowanych idei i analiz leży odwołanie się do teorii krytycznej, rozumianej jako teoretyczne założenie, dotyczące nieoczywistości tego, co społecznie, oraz analityczny i metodologiczny postulat docierania do mechanizmów konstytuujących ową nieoczywistość.

Z recenzji dr. hab. Jerzego Biniewicz, prof. UWr

Monografia Kariny Stasiuk-Krajewskiej jest bogatym merytorycznie i przemyślanym studium nie tylko o mediach, dziennikarstwie, ale także o tym, jak twórczo zastosowana teoria dyskursu może być wydajnym empirycznie modelem analizy złożonych problemów komunikacji mediów, aktorów dyskursu mediów, wyznaczników pola dyskursu mediów.

media i dziennikarstwo wyroznionyPartnerem merytorycznym wydania jest Uniwersytet SWPS.

O autorce

258 Karina Stasiuk Krajewska

Dr Karina Stasiuk-Krajewska – kulturoznawca, medioznawca. Zajmuje się etyką w dziennikarstwie, public relations i reklamie, a także budowaniem wizerunku, teorią komunikacji i mediów oraz kulturą popularną. Interesuje się rolą odbiorców oraz jak interpretują oni teksty kultury popularnej.