Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Nowe wzory ojcostwa w Polsce

float_intro: images-old/2015/Nowosci-wydawnicze/nowe_wzory_ojcostwa_zestaw.jpg

Polscy socjologowie od około dekady poruszają zagadnienie przemian, jakim podlega męskość. Temat ten też coraz częściej pojawia się w mediach, do czego przyczyniają się inicjatywy sygnowane przez specjalistów. Elementem dyskursu dotyczącego przemian męskości jest zjawisko „nowego ojcostwa”. O swoistej „modzie” na bycie ojcem – dumnym opiekunem, mającym w związku z tą nową rolą wysokie poczucie własnej wartości i czerpiącym z niej satysfakcję – w swojej najnowszej książce „Nowe wzory ojcostwa w Polsce” pisze dr Marta Bierca.

Od wydawcy

Książka porusza zagadnienie współczesnego, nowego modelu ojcostwa, rozumianego jako ojcostwo zaangażowane, empatyczne, często przeciwstawne modelowi tradycyjnemu, patriarchalnemu. Autorka skupia się na wielu aspektach nowego ojcostwa: od relacji mężczyzny z dzieckiem, z partnerką, przez negocjowanie obowiązków, ojcowskie autorytety, sferę publiczną, aż po dom rodzinny rozmówców. Odchodząc od dychotomii stare – nowe ojcostwo, książka ukazuje rodzicielstwo mężczyzn jako postawę czerpiącą elementy zarówno ze starego modelu, jak i inspirowaną nowymi wpływami. Książka powstała na kanwie rozprawy doktorskiej obronionej przez autorkę na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Materiał badawczy stanowią wywiady pogłębione i badania ilościowe, co pozwala zarówno na ogólny ogląd badanego zagadnienia, jak i jego dogłębne zrozumienie.

Z recenzji dr hab. Joanny Mizielińskiej, prof. IP PAN

Książka Marty Biercy to wyjątkowe studium ojcostwa w Polsce, ukazujące badane zjawisko przez narracje samych ojców, z którymi Autorka przeprowadzała wywiady pogłębione. Jest to pozycja wartościowa i unikatowa w Polsce, gdzie badania nad męskością i ojcostwem wciąż są nieliczne. Autorce udało się uchwycić zmianę w postrzeganiu ojcostwa, z jednej strony związaną ze zmianami prawnymi (tzw. urlopy tacierzyńskie), z drugiej ze zmianami mentalnościowymi, spowodowanymi ewolucją modeli rodziny we współczesnym świecie i emancypacją kobiet. Procesy te wymagają zmian w postrzeganiu ról kobiet i mężczyzn, a co za tym idzie – dostosowania do nich zasad regulujących relacje pomiędzy płciami. Jednak nie oznacza to, że stary model ojcostwa odszedł już do lamusa, raczej mamy do czynienia z hybrydą wzorców starych i nowych oraz śledzimy wyłanianie się nowego, bardziej egalitarnego porządku. Podsumowując, jest to fascynująca lektura, pomagająca nam zrozumieć dylematy współczesnych mężczyzn stających się ojcami.

nowe wzory ojcostwa wyroznionePartnerem merytorycznym wydania jest Uniwersytet SWPS.

O autorce

258 Marta Bierca

Dr Marta Bierca – doktor socjologii (rozprawa obroniona w 2017 roku na Uniwersytecie SWPS), specjalizuje się w tematyce przemian, jakie zachodzą we współczesnych rodzinach, szczególnie nowych modelach ojcostwa i macierzyństwa. Interesuje się również zjawiskiem przemian męskości. Autorka licznych publikacji naukowych. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu analizy danych jakościowych. Na co dzień pracuje w jednej z agencji badawczo-konsultingowych w obszarze badań rynku. Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Badań Rynku i Opinii (PTBRiO) oraz Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (PTS).