Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Traktat o uśmiercaniu zwierząt

float_intro: images-old/2015/Nowosci-wydawnicze/traktat_o_usmiercaniu_zwierzat_zestaw.jpg

„Skąd się wzięły pierwsze normy postępowania, a następnie systemy religijne i prawne? Dlaczego tyle miejsca religie poświęcają kwestii panowania człowieka nad zwierzętami, ich uśmiercaniu – także jako formy ofiary dla bogów czy pozyskiwania żywności pochodzenia zwierzęcego? Skąd się wzięło prawo? [...] Jak i kiedy homo sapiens został wielkim legislatorem? Tak wielkim, że zaczął regulować nie tylko normy swojego postępowania, lecz także normy postępowania wobec niemal wszystkich innych przedstawicieli świata zwierzęcego, w tym te dotyczące prawnego zakazu bądź dopuszczalności uśmiercania zwierząt?” Monografia prawnicza „Traktat o uśmiercaniu zwierząt” autorstwa dr. Michała Rudego to wnikliwa próba znalezienia odpowiedzi na powyższe pytania.

Z recenzji dr. hab. Pawła Wojciechowskiego

„Traktat o uśmiercaniu zwierząt” jest dziełem oryginalnym i ze wszech miar nowatorskim w polskiej doktrynie prawa, wypełnia też poważną lukę w dotychczasowej literaturze przedmiotu. Pomimo istnienia obszernej literatury dotyczącej humanitarnej ochrony zwierząt, książka Michała Rudego podejmuje tę problematykę w sposób odmienny od jej dotychczasowych ujęć. Autor nie ogranicza bowiem swoich rozważań do obowiązujących przepisów prawa, lecz osadza analizę prawną na niezbędnych dla jej właściwego zrozumienia dociekaniach tyczących się religijnych, filozoficznych i społeczno-ekonomicznych wymiarów ochrony humanitarnej zwierząt. Stara się dotrzeć do jak najgłębszych podstaw i genezy przyjętej regulacji, sięgając do norm religijnych oraz podłoża filozoficznego. W przypadku humanitarnej ochrony zwierząt jest to zabieg konieczny, a zasługą Autora jest poświęcenie temu zagadnieniu znacznej części książki. Odwołuje się on przy tym do bardzo szerokiego kręgu literatury z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych (m.in do nauki o kulturze i religii oraz geografii, ekonomii, filozofii), ale także do literatury popularnonaukowej. 

Z recenzji dr hab. Joanny Helios

„Traktat...” zmierza do jasnego i pełnego ujęcia zagadnienia uśmiercania zwierząt, grupuje i hierarchizuje wiedzę z tego zakresu. Autorowi udało się znaleźć płaszczyznę dla opisania przedmiotowego zagadnienia nie tylko z perspektywy obowiązujących przepisów prawa, głównie prawa administracyjnego, praktyki sądowej, zresztą w sposób interesujący. Udało mu się połączyć wątki filozoficzne, etyczne, antropologiczne ze sferą prawa. Świadczy to o erudycji Autora, jego sprawności intelektualnej, znajomości gałęzi prawa administracyjnego, także uregulowań unijnych i międzynarodowych w zakresie humanitarnej ochrony zwierząt. 

O wartości książki świadczy waga poruszanych w niej problemów, ale i przystępna forma ich prezentacji. Walory te powinny przyciągnąć uwagę zarówno praktyków, jak i teoretyków prawa, a także wszystkich osób interesujących się problemami związanymi z prawami zwierząt, ich dobrostanem i humanitaryzmem. 

traktat o usmiercaniu zwierzat wyroznioneKsiążka została wydana nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu SWPS. Zamówienia na książkę można składać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

O autorze

258 michal rudy

dr Michał Rudy – radca prawny z dużym doświadczeniem zawodowym, wspólnik w Kancelarii Prawnej Result Witkowski Woźniak Mazur i Wspólnicy Spółka Komandytowa. Specjalizuje się w opiniowaniu projektów aktów administracyjnych i regulacji wewnętrznych. Posiada wieloletnie doświadczenie zarówno we współpracy z administracją publiczną, jak i przedsiębiorstwami, w tym sektora spożywczego. Był dyrektorem Biura Organizacyjno-Prawnego, a następnie dyrektorem Biura Prawnego Głównego Inspektoratu Weterynarii. Kierował również kilkoma międzynarodowymi projektami z zakresu administracji weterynaryjnej i prawa weterynaryjnego. Pełnił także obowiązki zastępcy dyrektora Departamentu Emisyjno-Skarbcowego w Narodowym Banku Polskim, w którym był odpowiedzialny między innymi za emisję znaków pieniężnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz gospodarowanie ich zapasem.

Opublikował wiele prac dotyczących krajowego i wspólnotowego prawa administracyjnego, w tym z zakresu prawa weterynaryjnego i sanitarnego. Za współautorstwo podręcznika akademickiego dla studentów medycyny weterynaryjnej otrzymał nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Został wyrózniony odznaką Zasłużony dla rolnictwa nadawaną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.