Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Jedzie Pan Jazz. Edukacja jazzowa i popkulturowa w perspektywie antropologicznej

float_intro: images-old/2015/Nowosci-wydawnicze/jedzie_pan_jazz_zestaw.jpg

Praca jest próbą przyjrzenia się fenomenowi gorzowskiej Małej Akademii Jazzu, znanej w Polsce i na świecie nieformalnej praktyki muzyczno-edukacyjnej i popkulturowej. Od ponad trzydziestu lat jej lider Bogusław Dziekański (tytułowy Pan Jazz) łączy wysiłki kilku pokoleń wybitnych polskich i światowych muzyków jazzowych pracujących na rzecz kształtowania muzycznej wrażliwości młodzieży. Autorzy opracowania Andrzej BiałkowskiWojciech J. Burszta umiejętnie połączyli poważne rozważania teoretyczne z anegdotą, detal z szerszym kontekstem.

Mała Akademia Jazzu jest dziś bez wątpienia jednym z najbardziej wyrazistych i oryginalnie ukształtowanych przykładów angażowania się branży muzycznej w ideę kształcenia młodej publiczności. Zaproponowany w książce sposób postrzegania dorobku MAJ wykorzystuje dwie wrażliwości: antropologiczną i pedagogiczną. Teoretyczną spójność zapewnia odwołanie się do tych współczesnych nurtów badawczych, dla których poszukiwanie balansu pomiędzy oboma sposobami myślenia stanowi punkt wyjścia do analizy każdej praktyki muzycznej czy muzyczno-edukacyjnej. Zasadnicze znaczenie mają tu prace amerykańskiej badaczki Estelle R. Jorgensen, której poznawcze metafory oraz sposób, w jaki są one wykorzystywane dla rekonstruowania modeli edukacyjnej rzeczywistości, wywarły zasadniczy wpływ na badania relacjonowane w tej książce.

Z recenzji dr. hab. Mirosława Pęczaka

Książka Andrzeja Białkowskiego i Wojciecha J. Burszty jest przykładem owocnego zespolenia kompetencji pedagogicznych i antropologicznych, a także uwrażliwienia na te zjawiska w kulturze, które wymykają się oglądowi opartemu na analizie tzw. kultury instytucjonalnej. „Jedzie Pan Jazz” będzie niewątpliwie przydatną lekturą – zarówno dla kulturoznawców, pedagogów, nauczycieli, jak i dla studentów kierunków humanistycznych i społecznych

traktat o usmiercaniu zwierzat wyroznioneKsiążka ukazała się jako wspólna publikacja Wydawnictwa Uniwersytetu SWPS i Wydawnictwa Naukowego Katedra.
Egzemplarze książki do nabycia na stronie http://wnkatedra.pl/ >

 

O autorach

258 michal rudy

dr Andrzej Białkowski – pedagog i psycholog muzyki. Studiował na Uniwersytecie Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie, doktoryzował się na Uniwersytecie Warszawskim. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół metodologii badań muzyczno-edukacyjnych, diagnostyki pedagogicznej oraz międzynarodowych studiów porównawczych w zakresie systemów kształcenia muzycznego. Był redaktorem kilku czasopism naukowych poświęconych problematyce edukacji muzycznej, m.in. „De Arte Colloquia”, „Edukacja Estetyczna”, „Edukacja Muzyczna”, „Wychowanie muzyczne w Szkole”. Poza działalnością naukową prowadzi też działalność społeczną i organizatorską. Od roku 2007 jest członkiem Zespołu Ekspertów ds. Edukacji Muzycznej Polskiej Rady Muzycznej.

258 michal rudy

prof. dr hab. Wojciech J. Burszta – wybitny antropolog i kulturoznawca, eseista i krytyk kultury, wykładowca na Uniwersytecie SWPS. Interesuje się teorią i praktyką współczesnej kultury, w tym popkultury i popnacjonalizmu. Zajmuje się badaniami z kręgu antropologii współczesności i kulturoznawstwa, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki mitu i symbolu, a także zjawiskami kontestacji i anarchii w społeczeństwach liberalnych. Jest członkiem-założycielem Polskiego Instytutu Antropologii oraz Fundacji Instytut im. Jerzego Kmity, a także członkiem Komitetu Nauk o Kulturze PAN i Komitetu Nauk Etnologicznych PAN. W roku 2014 otrzymał Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Glora Artis”, przyznany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Złoty Krzyż Zasługi, nadany przez Prezydenta RP.