Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
tryb studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Formularz wyszukiwania na belce: Szkolenia

lokalizacja:
obszar tematyczny:
forma:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narządzie do wyszukiwania.

Szukaj w konkretnych kategoriach - oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo

Akt informacji jako forma działania administracji publicznej

Akt informacji jako forma działania administracji publicznej
float_intro: images-old/2015/Nowosci-wydawnicze/akt_informacji_calosc.jpg

Monografia autorstwa prof. Pawła Danieladr. Filipa Geburczyka poświęcona została problematyce aktu informacyjnego jako formie działania administracji, która łączy się z zapewnieniem udziału społeczeństwa w sprawowaniu władzy publicznej. Poza teoretycznymi rozważaniami dotyczącymi konstrukcji prawnej aktu informacyjnego autorzy wskazują praktyczne przykłady obowiązującej regulacji, gdzie ustawodawca sięga do formuły aktu informacji jako sposobu administrowania. Autorzy wskazują również wady i zalety tej formy działania administracji.

Podstawę monografii „Akt informacji jako forma działania administracji publicznej”  stanowią badania dr. hab. Pawła Daniela i dr. Filipa Geburczyka, które dotyczyły możliwości wyodrębnienia nowej formy prawnej działania administracji publicznej, jaką jest akt informacji. Założeniem badawczym było wskazanie, że administracja publiczna w coraz większym zakresem odchodzi obecnie od typowych, władczych form działania, a ustawodawca stopniowo wprowadza do systemu prawnego formy bardziej konsensualne, oparte na współuczestnictwie osób uczestniczących w procesie rozstrzygania. To zapewnia większą transparentność działań administracji publicznej oraz stanowi ochronę jednostek przed nadmierną ingerencją administracji publicznej i w pewnym zakresie umożliwia wpływ obywateli na realizację zadań administracji publicznej.

Z recenzji prof. zw. Romana Hausera

Monografia dostarcza pogłębionej, uporządkowanej i odpowiednio udokumentowanej wiedzy na temat problemu prawnych aspektów działań informacyjnych administracji publicznej. Jest ona wynikiem rzetelnych studiów, w ramach których wykorzystano w szerokim zakresie obce źródła oraz obserwacje dotyczące funkcjonowania rodzimego prawa. Sformułowane przez Autorów tezy wnoszą wiele nowego do badań naukowych w dziedzinie prawa administracyjnego. Zawarte w książce rozważania powinny też zainteresować przedstawicieli praktyki (w tym służb legislacyjnych, sędziów i pracowników administracji publicznej) oraz studentów kierunków prawa i administracji.

traktat o usmiercaniu zwierzat wyroznioneKsiążka ukazała się Wydawnictwie C.H. Beck w serii Monografie Prawnicze. Partnerem merytorycznym wydania jest Uniwersytet SWPS.
Egzemplarze książki są do nabycia na stronie https://www.ksiegarnia.beck.pl >

 

O autorach

258 Pawel Daniel

dr hab. Paweł Daniel, prof. Uniwersytetu SWPS – zastępca dyrektora Instytutu Nauk Prawnych, profesor nadzwyczajny na Wydziale Prawa i Komunikacji Społecznej w Poznaniu. Prawnik, specjalista prawa i postępowania administracyjnego oraz sądowoadministracyjnego. Zainteresowania naukowe koncentrują się na sprawach związanych z efektywnością kontroli administracji oraz wpływu działań administracji na sferę praw jednostki. Od początku swoje kariery naukowej związany z sądownictem administracyjnym. Autor wielu publikacji, do najważniejszych z których należą: „Wstrzymanie wykonania aktu lub czynności w postępowaniu sądowoadministracyjnym” (2013), „Naruszenie przepisów postępowania jako przesłanka uchylenia decyzji lub postanowienia w postępowaniu sądowoadministracyjnym” (2016) oraz wsółaułtorstwo monografii „Wykonanie wyroku sądu administracyjnego” (2017), laureat nagrody Dziennika Gazety Prawnej „Złote Skrzydła” dla najlepszego autora publikacji naukowych do 35. roku życia.

258 Filip Geburczyk

dr Filip Geburczyk – wykładowca na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu. Autor publikacji z zakresu procedury administracyjnej i sądowoadministracyjnej oraz prawa administracyjnego. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w największych polskich kancelariach prawnych.