Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Rozczarowanie demokracją

float_intro: images-old/rozczarowanie_demokracja_zestaw.jpg

Prof. Janusz Reykowski, naukowiec zasłużony dla polskiej i światowej psychologii, jeden z trzech założycieli Uniwersytetu SWPS, objaśnia w swojej książce złożone procesy, jakie doprowadziły do rozczarowania demokracją. Pyta, skąd się bierze nasilenie bezpardonowej, agresywnej walki, rosnące i pogłębiające się podziały, przejawy nienawiści i chęci zniszczenia przeciwników politycznych. Wskazuje, jak różne, a często sprzeczne, mogą być wyobrażenia o dobrze urządzonym świecie i jakie konsekwencje łączą się z wyborem danej ideologii. Dobre intencje, szczytne cele i wiara w pewne wartości, jak wolność, równość czy sprawiedliwość, nie chronią bowiem przed pułapkami myślenia ideologicznego, a tezy wielu polityków nie mają żadnych podstaw empirycznych: opierają się wyłącznie na ich przekonaniach – na tym, w co wierzą, a nie na tym, co wiedzą...

Fragment Wstępu 

„W tej książce staram się przedstawić analizę przyczyn niezwykle groźnego i przybierającego na sile zjawiska polegającego na zaprzeczaniu wartości i niszczeniu zasad życia demokratycznego w tak zwanym cywilizowanym świecie. Skąd takie nasilenie bezpardonowej, agresywnej walki, rosnące i pogłębiające się podziały, przejawy nienawiści i chęci zniszczenia przeciwników politycznych? Przecież wydawało się, że po stuleciach rozwiązywania konfliktów za pomocą bezpośredniej agresji i siły wypracowane zostały inne, bardziej pośrednie i oparte na przynajmniej częściowo uzgodnionych i akceptowanych zasadach formy współżycia społecznego. Co w tym systemie demokratycznym zawiodło, o czym zapomniano lub co zostało zlekceważone? Dlaczego znaczące grupy ludzi w demokratycznych krajach są demokracją rozczarowane?”.

Zawsze i wszędzie tam, gdzie kończyła się demokracja, zaczynał się terror, prześladowania, ludobójstwo. „Rozczarowanie demokracją” to bardzo ważna i ciekawa książka.

prof. dr hab. Dariusz Doliński

Książka ukazała się w wydawnictwie Smak Słowa przy wsparciu i pod patronatem Uniwersytetu SWPS.

 

O autorze

prof. Janusz Reykowski – (ur. w 1929 r.) jeden z trzech założycieli Uniwersytetu SWPS. Jest naukowcem wielce zasłużonym dla polskiej i światowej psychologii. Rozpoczął swą działalność naukową badaniami z zakresu stresu, emocji i osobowości, a następnie przez wiele lat koncentrował się na analizie prospołecznych zachowań i altruizmu. W ostatnich latach skupił się na badaniach z zakresu psychologii politycznej, w tym na konfliktach i sposobach ich rozwiązywania oraz psychologicznych uwarunkowaniach zachowań politycznych. Działalność naukowa profesora Reykowskiego w zakresie psychologii politycznej w zasadniczy sposób przyczyniła się do rozwoju tej dyscypliny w Polsce. Wypromował duże grono doktorów psychologii, z których wielu uzyskało stopień doktora habilitowanego oraz tytuł profesora. Liczna grupa znaczących psychologów w Polsce przyznaje się do naukowych związków z profesorem Reykowskim i szczyci się takim naukowym powinowactwem.