Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Dziennikarz, mediaworker, influencer. O kontekstach dziennikarskiej profesji

float_intro: images-old/2015/Nowosci-wydawnicze/o_kontekstach_dziennikarskich_profesji_zestaw.jpg

W pracy zbiorowej „Dziennikarz, mediaworker, influencer. O kontekstach dziennikarskiej profesji” pod redakcją prof. Kariny Stasiuk-Krajewskiej odnajdziemy artykuły poświęcone m.in. społecznym kontekstom działalności medialnej, nowym formom (para)dziennikarskim, medialnej analizie opisu i samoopisu w kontekstach medialnej praktyki i teorii mediów, a także sposobom teoretyzowania w dziennikarstwie w kontekście systemu społecznego i funkcjonowania dziennikarstwa jako dyskursu. 

Z recenzji dr. hab. Leszka Pułki, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego

W dyskursie naukowym pytanie o profesjonalizm zawsze będzie pytaniem podstawowym. Dlatego doceniam przedstawione w tomie tak różne perspektywy teoretyczne i metodologiczne, które prezentują Autorzy, oraz różne obszary tematyczne, do których się odnoszą. Pozwalają ująć problem granic współczesnego dziennikarstwa w obszernej jego różnorodności, wielowątkowości, ale także niejednoznaczności. Proponują również rozwiązania systemowe, które – choć niełatwe – nawet jeśli nie przybliżają nas do wyczerpującej odpowiedzi, dziennikarze, mediaworkerzy czy influencerzy projektują pytania o kolejne konfiguracje społeczeństw i ich mediów.   

traktat o usmiercaniu zwierzat wyroznioneKsiążka ukazała się w Wydawnictwie Naukowym PWN przy wsparciu i pod patronatem Uniwersytetu SWPS.

 

O autorze

258 Stasiuk-Krajewska

dr hab. Karina Stasiuk-Krajewska, prof. Uniwersytetu SWPS  – medioznawca, teoretyk komunikacji, etyk komunikacji profesjonalnej. W pracy naukowej i dydaktycznej koncentruje się na zagadnieniach związanych z teorią komunikacji i mediów oraz aksjologią Jest autorką około 70 publikacji naukowych, w tym trzech książek: „Etyka public relations: konteksty, koncepcje, kontrowersje”, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011), „Krytyka kultury jako krytyka komunikacji: pomiędzy działaniem komunikacyjnym, dyskursem a kulturą masową” (Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2003), „Media i dziennikarstwo. Struktury dyskursu i hegemonia”, Dom Wydawniczy Elipsa, 2018).