Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Tożsamość narodowa jako tożsamość terytorialna w kontekście migracji

float_intro: images-old/2015/Nowosci-wydawnicze/okladka-tozsamosci.jpg

Agnieszka Bielewska analizuje w swojej książce dylemat, czy człowiek może być „swoim” w miejscu, w którym nie mieszka od urodzenia i z którym nie wiążą go plany trwałego zamieszkiwania, a także czy staje się „obcy”, gdy opuści miejsce, w którym był postrzegany jako swój. Autorka przyjmuje przy tym skalę wspólnoty narodowej, a jako miejsce wskazuje terytorium narodowe.

Z RECENZJI DR. HAB. KRZYSZTOFA JASKUŁOWSKIEGO, PROF. UNIWERSYTETU SWPS

Praca ma charakter interdyscyplinarny: łączy perspektywę charakterystyczną dla geografii społecznej, socjologii, a także odwołuje się w pewnym stopniu do psychologii miejsca. (…) Autorka bada oficjalny dyskurs, politykę państwa, doświadczenia „rodzimych” mieszkańców Wrocławia oraz migrantów. Książka pokazuje różne sposoby konstruowania tożsamości narodowej w kontekście przywiązania do terytorium narodowego, a także jego związki z bardziej lub mniej otwartym rozumieniem narodu.   

tożsamość narodowaKsiążka ukazała się w Wydawnictwie Naukowym SCHOLAR przy wsparciu i pod patronatem Uniwersytetu SWPS.

O autorze

Agnieszka Bielewska pracuje jako adiunkt na Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu. Doktoryzowała się na Manchester Metropolitan University w Wielkiej Brytanii w 2010 r. Jej zainteresowania koncentrują się wokół problematyki migracji międzynarodowych i tożsamości narodowych.