Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Pozycja instytucjonalna urzędu Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa

float_intro: images-old/pozycja_instytucjonalna_zestaw.jpg

Książka autorstwa dr Małgorzaty Eysymontt „Pozycja instytucjonalna „urzędu Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa. Od koncepcji, przez narodziny, po nieustanną ewolucję” zawiera wiele interesujących i dotychczas nieporuszanych w literaturze wątków, w szczególności charakterystykę porównawczą sylwetek poszczególnych piastunów urzędu Wysokiego Przedstawiciela w kontekście różnorodnych czynników determinujących skuteczność podejmowanych przez nich działań. Stanowi to nowe ujęcie zagadnienia i jest odpowiedzią na wciąż istniejący deficyt literatury prawniczej z zakresy prawa unijnego.

Monografia w sposób wyjątkowy, pogłębiony i kompleksowy ujmuje tematykę związaną z funkcjonowaniem urzędu Wysokiego Przedstawiciela w złożonym systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej. Publikacja podejmuje próbę ukazania specyfiki charakteru prawnego i sposobu działania tego hybrydowego organu. Zawiera pogłębioną analizę jego genezy i ewolucji, statusu prawnego, pełnionych przez niego funkcji i relacji, jakie wiążą go z innymi podmiotami zaangażowanymi w politykę zagraniczną i bezpieczeństwa Unii Europejskiej.

pozycja instytucjonalna wyroznioneKsiążka ukazała się w Wydawnictwie C.H. Beck przy wsparciu i pod patronatem Uniwersytetu SWPS.

 

O autorce

małgorzata eysymontt

dr Małgorzata Eysymontt – adwokat, doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa w Warszawie Uniwersytetu SWPS, absolwentka Wydziału Prawa Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego (obecnie: „Uczelnia Łazarskiego") w Warszawie oraz Studiów Podyplomowych: Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe (Restrukturyzacja i likwidacja przedsiębiorstwa) na Uczelni Łazarskiego w Warszawie, a także Podyplomowych Studiów Unii Europejskiej i Administracji Publicznej w UE SGH w Warszawie, stypendystka programu Socrates-Erasmus w Katholieke Universiteit Leuven. Specjalizuje się w prawie rodzinnym i prawie Unii Europejskiej.