Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Komentarz do Konstytucji RP. Art. 6, 70, 73

float_intro: images-old/komentarz_do_konstytucji_zestaw.jpg

Książka autorstwa Huberta Izdebskiego, profesora Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie, jest monografią o charakterze znacznie bardziej autorskim niż dotychczas znane komentarze konstytucyjne, a wiedza i kompetencje autora w zakresie omawianych regulacji przesądzają o wysokiej jakości merytorycznej tego opracowania.

Z recenzji dr hab. Anny Młynarskiej-Sobaczewskiej, prof. INP PAN:

Z pewnością Komentarz do art. 6, 70 i 73 Konstytucji RP autorstwa prof. Huberta Izdebskiego należy polecać wszystkim prawnikom zajmującym się prawem konstytucyjnym, a także tym obszarem regulacji konstytucyjnej, której dotyczą komentowane artykuły, to jest ludziom nauki, edukacji i kultury, którzy interesują się omawianą tu materią (m.in. zadaniami państwa w zakresie finansowania edukacji, nauki czy granicami wolności ekspresji artystycznej). Jest to przy tym praca monograficzna, która nie jest jedynie ogłoszeniem i zredagowaniem wcześniej sformułowanych wypowiedzi orzeczniczych, ale nadto skłania do własnej refleksji i przedstawia z dużą uczciwością i rzetelnością historyczne i współczesne dylematy praktyki – stawia pytania, przedstawia wątpliwości i zaprasza czytelników do dyskusji oraz przemyślenia omawianych treści konstytucyjnych.

Monografia jest wnikliwym i niezwykle interesującym studium na temat znaczenia norm konstytucyjnych zrekonstruowanych z art. 73, 70 i 6 Konstytucji w szerokim kontekście normatywnym, a także międzynarodowym oraz z uwzględnieniem aktualnych problemów dotyczących stosowania i wykładni tych norm.

dr hab. Anna Młynarska-Sobaczewska

komentarz do konstytucji wyroznioneKsiążka ukazała się w wydawnictwie Difin przy wsparciu i pod patronatem Uniwersytetu SWPS.

 

O autorze

hubert izdebski

prof. dr hab. Hubert Izdebski – profesor Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie, poprzednio wieloletni profesor zwyczajny Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, członek-korespondent Polskiej Akademii Nauk; radca prawny, adwokat; autor wielu książek z zakresu prawa publicznego oraz jego historii i podstaw aksjologicznych.