Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Bezinteresowna ciekawość… Humanistyka, kultura, sztuka

float_intro: images-old/bezinteresowan_ciekawosc_calosc.jpg

Książka to zbiór tekstów Anny Zeidler-Janiszewskiej – filozofki, wybitnej badaczki nowoczesnego i ponowoczesnego doświadczenia estetycznego, zaangażowanej w rozwój kulturoznawstwa w Polsce, przez wiele lat związanej z Uniwersytetem SWPS.

Z recenzji prof. dr hab. Ewy Rewers:

Autorka, ukształtowana w tzw. poznańskiej szkole metodologicznej, nie tylko analizowała zmieniające się koncepcje badań humanistycznych, lecz także szukała drogi do wykorzystania filozofii kultury w badaniach nad zjawiskami artystycznymi. Napisane przez nią teksty pokazują propozycje i dylematy badań nad kulturą sięgające przede wszystkim do szkoły frankfurckiej i koncepcji europejskich współtworzących perspektywę postmodernistyczną w humanistyce, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych zjawisk kulturowych. Poruszała się na pograniczu dyscyplin, tworząc własną koncepcję transdyscyplinarności, oraz na pograniczu nauki i sztuki, proponując inspirujące interpretacje najnowszych zjawisk zarówno w sztuce polskiej, jak europejskiej. Zajmowały ją przede wszystkim sztuki plastyczne i literatura, jednak jej dorobek naukowy jest bardzo zróżnicowany. Była mistrzynią krótkich form wypowiedzi naukowych.

Opublikowała trzy autorskie książki: „Antynaturalistyczny program badań nad sztuką i jego współczesne kontynuacje", Poznań 1983; „Sztuka, mit, hermeneutyka", Warszawa 1988; „Między melancholią a żałobą", Warszawa 1996; oraz czwartą (z Zygmuntem Baumanem i Romanem Kubickim) „Życie w kontekstach: rozmowy o tym, co za nami i o tym, co przed nami", Warszawa wyd I: 2007, wyd II: 2009, które nie dają pełnego wyobrażenia o zasięgu i efektach jej licznych zainteresowań badawczych udokumentowanych w rozproszonych artykułach i rozdziałach w pracach zbiorowych. Dotyczy to przede wszystkim ostatnich dekad, które przyniosły wiele zmian w sposobie uprawiania badań nad kulturą. Anna Zeidler- Janiszewska była jedną z najciekawszych ich komentatorek wykorzystującą perspektywę filozoficzną jako punkt wyjścia erudycyjnych analiz kulturoznawczych. Dostrzegła i opisywała kolejne zwroty w badaniach kulturowych.. Dla znających jej aktywność i dorobek naukowy nie ulega jednak wątpliwości, że to ona sama zapoczątkowała zwrot w uprawianiu filozofii kultury zaangażowanej w towarzyszenie, wspieranie i interpretację praktyk kulturowych, których nieodmiennie była ciekawa jako uczestniczka i komentatorka.

Poruszała się na pograniczu dyscyplin, tworząc własną koncepcję transdyscyplinarności, oraz na pograniczu nauki i sztuki, proponując inspirujące interpretacje najnowszych zjawisk zarówno w sztuce polskiej, jak europejskiej. (...) Była mistrzynią krótkich form wypowiedzi naukowych.

prof. dr. hab. Ewa Rewers

komentarz do konstytucji wyroznioneKsiążka ukazała się w wydawnictwie Instytut Badań Literackich PAN przy wsparciu i pod patronatem Uniwersytetu SWPS.

 

O autorce

258 Krystyna Skarzynska

prof. dr hab. Anna Zeidler-Janiszewska (1951–2017) – znakomita kulturoznawczyni i filozofka. Prowadziła badania na pograniczu filozofii kultury, estetyki i sztuki współczesnej. Badała także kulturowe reprezentacje i praktyki upamiętnienia Zagłady. Autorka wielu książek i artykułów z dziedziny estetyki i teorii kultury, m.in. „Antynaturalistyczny program badań nad sztuką i jego współczesne kontynuacje” (1983), „Sztuka, mit, hermeneutyka” (1988), „Między melancholią a żałobą” (1996), „Życie w kontekstach: rozmowy o tym, co za nami i o tym, co przed nami” z Zygmuntem Baumanem i Romanem Kubickim (2009). Nauczycielka kilku pokoleń badaczy, związana z Uniwersytetem im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetem Łódzkim, a od 2005 r. z Uniwersytetem SWPS. Niestrudzona organizatorka i animatorka kulturoznawstwa w Polsce, współtwórczyni niezwykle ważnych dla nauk humanistycznych pism oraz instytucji: „Kultury Współczesnej”, „Przeglądu Kulturoznawczego”, Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego oraz Komitetu Nauk o Kulturze.