Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Zjawisko proceduralizacji w prawie administracyjnym a kierunki ewolucji procedury administracyjnej

float_intro: images-old/zjawisko_proceduralizacji_calosc.jpg

Monografia podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób współcześnie kształtuje się relacja pomiędzy materialnym i procesowym prawem administracyjnym przy uwzględnieniu wpływu zmian zachodzących w ustawodawstwie administracyjnoprawnym, kładącym coraz częściej nacisk na rozwiązania proceduralne. Czy przeważający dotychczas pogląd, zgodnie z którym procedura administracyjna pełni funkcję służebną wobec materialnego prawa administracyjnego, nadal odpowiada rzeczywistości?

Zawarte w pracy rozważania koncentrują się następnie na analizie obecnych zmian strukturalnych prawa administracyjnego oraz ewolucji procedury administracyjnej. Czy jest uprawniona teza o jej rosnącej roli i czy zmiany te da się opisać za pomocą ogólnego pojęcia zjawiska proceduralizacji prawa administracyjnego?

Wreszcie, jeśli zmienia się relacja pomiędzy materialnym i procesowym prawem administracyjnym, to czy okoliczność ta ma implikacje dla współczesnej teorii prawa administracyjnego?

pozycja instytucjonalna wyroznioneKsiążka ukazała się w Wydawnictwie C.H. Beck przy wsparciu i pod patronatem Uniwersytetu SWPS.

 

O autorze

małgorzata eysymontt

dr Filip Geburczyk – adiunkt na Uniwersytecie SWPS, specjalizuje się w prawie administracyjnym oraz prawie podatkowym ze szczególnym uwzględnieniem problematyki komparatystycznej. W swojej karierze zawodowej związany zarówno z sądownictwem administracyjnym, jak i największymi kancelariami prawniczymi w Polsce.