Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo

Vademecum o analizie zachowań

float_intro: images-old/2015/Aktualnosci/analiza-zachowania.jpg

Zaburzenia rozwoju, zachowania i uczenia się dotyczą nie tylko dzieci, lecz także dorosłych. Z pomocą przychodzi analiza zachowania, która wspomaga rozwiązywanie przeszkód charakterystycznych dla rozwoju i dla okresu zmian. To właśnie jej poświęcona jest najnowsza publikacja Przemysława Bąbla, Moniki Suchowierskiej-Stephany, Pawła Ostaszewskiego. Publikacja „Analiza zachowania. Vademecum″ powstała pod patronatem Uniwersytetu SWPS.

Wpływ czynników środowiskowych na zachowanie

„Analiza zachowania. Vademecum″ to nowe – zmienione i rozszerzone – wydanie cenionej przez specjalistów i studentów „Analizy zachowania
od A do Z”. W książce zaprezentowano nurt badawczy i terapeutyczny, którego przedstawiciele zajmują się badaniem wpływu różnorodnych czynników środowiskowych na zachowanie. Autorzy wprowadzają w tę tematykę, a jednocześnie porządkują specjalistyczną terminologię, którą posługują się psychologowie behawioralni.

Co robi analityk zachowania?

W nowym wydaniu szczególną uwagę poświęcili stosowanej analizie zachowania. Dziedzina ta znacząco zyskała na popularności w obszarze terapii zaburzeń rozwojowych, zwłaszcza tych ze spektrum autyzmu, lepiej poznaje się też koncepcje i metody należące do tak zwanej trzeciej fali terapii behawioralnych. Przemysław Bąbel, Monika Suchowierska-Stephany, Paweł Ostaszewski wyjaśniają, czym zajmują się analityk zachowania i terapeuta behawioralny, a także wskazują instytucje przygotowujące do pracy w tym obszarze.

Słownik pojęć

Vademecum zawiera słownik najważniejszych pojęć z zakresu analizy zachowania, uaktualniony angielsko-polski słownik terminów z tej dziedziny oraz wykaz polskojęzycznych publikacji na ten temat. Jest skierowane do terapeutów, lekarzy, pedagogów, psychologów szkolnych, studentów psychologii i pedagogiki, rodziców i nauczycieli dzieci z zaburzeniami rozwojowymi oraz psychologów prowadzących badania z zakresu analizy zachowania.

analiza zachowaniaProblemy z zachowaniem dotykają najbliższe otoczenie, rodziców, którzy mają trudności ze swoimi pociechami oraz partnerów, którzy wspólnie chcą dążyć do osiągnięcia szczęścia i radości w życiu osobistym.

O autorach

Paweł Ostaszewski – zajmuje się behawioralnym spojrzeniem na naturę człowieka i zwierząt oraz znaczeniem konsekwencji i kontekstu naszych działań dla ich kontynuowania lub zaprzestania. Podejmuje również tematykę dokonywania wyboru, samokontroli i impulsywności względem nagród odroczonych, a także takich, których uzyskanie wymaga włożenia wysiłku. Interesuje się wykorzystaniem psychologii behawioralnej w rozwoju osobistym i terapii, jak również behawioralnymi metodami zmiany zachowania – w szczególności rozwijaniem tzw. elastyczności psychologicznej poprzez metody stosowane w ramach terapii akceptacji i zaangażowania (ACT).

Monika Suchowierska-Stephany – zgłębia teoretyczne i praktyczne aspekty w zakresie analizy zachowania, a zwłaszcza jej wykorzystania w pracy z dziećmi z autyzmem. Dr Suchowierska jest pierwszym w Polsce Certyfikowanym Analitykiem Zachowania. W latach 2006-2009 dr Suchowierska pełniła funkcję Przewodniczącej Polskiego Towarzystwa Analizy Behawioralnej, a od 2011 roku jest Wiceprzewodnicząca Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej.

Przemysław Bąbel – jest adiunktem w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie kieruje Zespołem Badania Bólu. Prowadzi badania nad placebo i bólem. Zajmuje się także zastosowaniami analizy zachowania i psychologii pamięci w edukacji. Autor przeszło 40 publikacji naukowych w najlepszych czasopismach krajowych i zagranicznych.