Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Maski przywództwa. Studium antropologiczno-psychologiczne

float_intro: images-old/2015/Nowosci-wydawnicze/maski_przywodztwa_swiatek_ksiazka_zarzadzanie_SWPS.jpg

W swojej książce „Maski przywództwa” dr Włodzimierz ŚwiątekZarządzania Uniwersytetu SWPS opisuje i analizuje fenomen maski, która jest atrybutem przynależnym przywódcom żyjącym na przestrzeni różnych kultur i epok historycznych, a także w czasach nam współczesnych.

W jakim celu liderzy używają masek? Na czym polegają mechanizmy manipulacji realizowane przy użyciu maski i czy przywódcy są w stanie utrzymać swoją władzę bez jej użycia? Jakie są możliwe konsekwencje utożsamienia się lidera ze swoją maską? Czy możliwa jest kultura przywództwa pozbawionego masek? Autor potwierdza znaną powszechnie tezę, że przywództwo to rzeczywiście teatr, na którego scenie głównymi aktorami są liderzy przybierający różne maski.

Magazyn biznesowy „My Company Polska” wyróżnił „Maski przywództwa. Studium antropologiczno-psychologiczne” umieszczając publikację na liście Najciekawszych książek dla przedsiębiorców.

Jaki jest stan współczesnego przywództwa?

Głównym celem zawartych w książce analiz jest poznanie, opisanie i zrozumienie tego, co jest ukryte za maskami używanymi przez przywódców politycznych, społecznych, religijnych czy tych kierujących organizacjami biznesowymi.

Aby lepiej poznać i zrozumieć fenomen maski, autor odwołuje się do wielu różnych dziedzin wiedzy i dyscyplin naukowych, takich jak m.in.: antropologia kulturowa i etnografia, socjologia, antropologia filmu, psychologia społeczna, psychologia polityczna, historia i politologia oraz zarządzanie i przywództwo. Dzięki przyjęciu interdyscyplinarnej perspektywy, można – jak twierdzi autor – pełniej poznać i zrozumieć funkcjonowanie maski w kulturze i życiu człowieka. W odniesieniu do masek przywódców dyktatorów, takich jak Adolf Hitler, Benito Mussolini czy Józef Stalin, autor czyni istotne zastrzeżenie natury etycznej. Otóż zamieszczone w książce opisy, komentarze, wyjaśnienia i analizy dotyczące postaw i zachowań tych dyktatorów nie mają w żadnym razie na celu usprawiedliwienia lub wybaczenia niewyobrażalnego zła, którego byli sprawcami.

Książka zachęci czytelników do pogłębionej refleksji i przyczyni się do kontynuowania debaty nad stanem współczesnego przywództwa. Warto wierzyć w to, że wspólnym wysiłkiem uda się demaskować krok po kroku zło, które ukrywa się za maskami różnych przywódców.

„Opisując i analizując fenomen maski, autor postanowił także odnieść się do masek populistycznych i autokratycznych przywódców, które mogliśmy oglądać w czasie dramatycznego kryzysu pandemii COVID-19 (...). Analiza zachowań niektórych przywódców w czasie pandemii powinna być ostrzeżeniem dla nas wszystkich. Spełniły się niestety najgorsze i najczarniejsze scenariusze, które pokazały skrajną niekompetencję i brak odpowiedzialności niektórych przywódców za życie i zdrowie obywateli wielu państw”.

prof. Richarda Little, Institute for Leadership and Sustainability, University of Cumbria

Z recenzji prof. Richarda Little’a (University of Cumbria)

W swoich analizach autor zwraca uwagę na ważny aspekt mówiący o tym, że maski używane przez liderów mogą być poważnym zagrożeniem dla procesów demokratycznych. Na potwierdzenie tej tezy przytacza liczne dowody na to, że teatralizacja zachowań liderów, jakże często groteskowa, prowadzi ostatecznie do fatalnych konsekwencji: niszczy procesy demokratyczne w danej grupie, organizacji czy społeczności, generuje konflikty i kryzysy zagrażające wolności i niezależności jednostki ludzkiej, zniechęca ludzi do angażowania się w zadania, a w skrajnych przypadkach prowadzi do całkowitej destrukcji samego lidera i kierowanej przez niego organizacji. (…)

Opisując i analizując fenomen maski, autor postanowił także odnieść się do masek populistycznych i autokratycznych przywódców, które mogliśmy oglądać w czasie dramatycznego kryzysu pandemii COVID-19 na całym świecie w pierwszych dwóch kwartałach 2020 r. Okazało się szybko, że ta ekstremalna i trudna do przewidzenia sytuacja wydobyła z przywódców zarówno to, co najlepsze, jak i to, co najgorsze.

Analiza zachowań niektórych przywódców w czasie pandemii powinna być ostrzeżeniem dla nas wszystkich. Spełniły się niestety najgorsze i najczarniejsze scenariusze, które pokazały skrajną niekompetencję i brak odpowiedzialności niektórych przywódców za życie i zdrowie obywateli wielu państw. Jeszcze długo będziemy pamiętać tę tragiczną i bolesną lekcję historii, jakiej byliśmy świadkami w czasie światowej pandemii. Gdy w sytuacji kryzysu opadły maski tych przywódców, którzy przez długi czas kreowali się na demokratów i obrońców wolności, zobaczyliśmy ich prawdziwe oblicze. Zza ich masek wyłoniły się twarze populistycznych autokratów, których jedynym celem było zachowanie władzy i związanych z nią przywilejów.

maski_przywództwa_zarzadzanie_SWPSKsiążka ukazała się nakładem wydawnictwa Poltext.