Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Gu Hongming prekursorem idei fuzji cywilizacji. Konfucjanizm jako ratunek dla Zachodu i świata

float_intro: images-old/Guhongming.jpg

Publikacja „Gu Hongming prekursorem idei fuzji cywilizacji. Konfucjanizm jako ratunek dla Zachodu i świata dr. Marka Tylkowskiego z Zakładu Studiów Azjatyckich Uniwersytetu SWPS w Warszawie to biografia intelektualna Gu Hongminga, wybitnego chińskiego myśliciela przełomu XIX i XX w. Był on przedstawicielem tej grupy intelektualistów, która twierdziła, iż bezmyślna, a także zbyt szybka implementacja wzorców zachodnich jest niewykonalna i ostatecznie szkodliwa dla Chin. Gu wskazywał, że to konfucjanizm powinien pozostawać fundamentem moralności dla obywateli Państwa Środka. Da się go jednak połączyć z osiągnięciami zachodniej cywilizacji.

Jedyna publikacja na temat Gu Hongminga po polsku

Książka dr. Marka Tylkowskiego jest jedyną książką na temat postaci Gu Hongminga w języku polskim. Powstała na podstawie badań źródeł w języku chińskim i angielskim. Autor korzystał również z pierwszych wydań tekstów chińskiego myśliciela, które nigdy później nie zostały opublikowane ponownie. Publikacja „Gu Hongming prekursorem idei fuzji cywilizacji. Konfucjanizm jako ratunek dla Zachodu i światato praca doktorska Marka Tylkowskiego. Otrzymała ona nagrodę Rektora Uniwersytetu SWPS.

Biografia intelektualna Gu Hongminga osadzona jest na szerszym tle procesów, jakie zachodziły w Chinach na przełomie XIX i XX w. Pokazuje  nie tylko ewolucję poglądów kojarzonego z konfucjanizmem myśliciela, lecz także  postaci, jakie miały wpływ na drogę życiową Gu i jego wartości.

Gu prowadził rozważania nad przyczynami słabości Chin i cywilizacyjnego regresu, w jakim znalazły się za panowania ostatniej dynastii. Sprzeciwiał się ślepej implementacji kultury Zachodu do Państwa Środka. Konsekwentnie proponował połączenie konfucjanizmu jak uniwersalnego narzędzia do właściwego zarządzania państwem z osiągnięciami zachodniej nauki oraz techniki.

„Autor niniejszej monografii stawia sobie za cel przynajmniej częściowe uzupełnienie stanu badań nad postacią Gu Hongminga poprzez dokładniejsze określenie jego miejsca w historii myśli chińskiej. Prekursorski charakter poglądów Gu Hongminga w zakresie koncepcji fuzji cywilizacji jest bowiem dotychczas niezbadany. W publikacjach na temat historii myśli chińskiej zaś jego rola najczęściej bywa redukowana do ukazywania go jako przedstawiciela chińskiej myśli konserwatywnej”.

dr Marek Tylkowski, fragment Wstępu

Fascynująca postać

Gu Hongming (1857–1928) był Chińczykiem urodzonym na wyspie Penang, znajdującej się we władaniu brytyjskim. Studiował w Europie przez kilkanaście lat. Opanował angielski, francuski, niemiecki i łacinę. Po powrocie do Azji odrzucił jednak nawyki europejskie oraz pracę w brytyjskiej administracji kolonialnej. Postanowił zostać „prawdziwym Chińczykiem” i zwrócił się w stronę konfucjanizmu. 

Cywilizację Zachodu poznał od podszewki, dlatego doskonale rozumiał, co łączy, a co dzieli tradycyjny chiński oraz europejski system wartości. Na tle swojej epoki był postacią unikalną. Jego koncepcje cieszyły się popularnością w Europie, a także w Japonii. W 1928 r. przetłumaczono na język polski jego najbardziej znane dzieło – zbiór esejów „Duch narodu chińskiego”.

gu wyroznionePublikacja jest wspólną inicjatywą wydawniczą Uniwersytetu SWPS i Wydawnictwa Akademickiego SEDNO.

 

O autorze

258 Marek Tylkowski

dr Marek Tylkowski – kulturoznawca. W pracy naukowej najwięcej czasu poświęca historii myśli chińskiej w drugiej połowie XIX i pierwszej połowie XX wieku. Ponadto bada relacje między kulturą zachodnią a chińską, recepcję myśli chińskiej na Zachodzie oraz recepcję chrześcijaństwa w Chinach. Kolejny obszar badawczy, którym się zajmuje, to antropologia kulturowa w kontekście chińskim, szczególnie jeśli chodzi o sposób rozumienia jednostki, twarz, relacje międzyludzkie itp. Za swoją pracę doktorską pt. „Gu Hongming (1856–1928) prekursorem idei fuzji cywilizacji: koncepcja konfucjanizmu jako ratunku dla Zachodu i świata” otrzymał nagrodę rektora.

.