Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Reglamentacja broni palnej w Europie. Wybrane zagadnienia

float_intro: images-old/reglamentacja.jpg

Monografia „Reglamentacja broni palnej w Europie. Wybrane zagadnienia” pod redakcją naukową dr. hab. Dariusza JagiełłyWydziału Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie przedstawia unijne dyrektywy dotyczące posiadania broni palnej w państwach członkowskich oraz pokazuje, w jaki sposób przepisy te są wdrażane na poziomie krajowym. Autorzy odwołują się do regulacji polskich, wybranych państw UE, a także tych spoza Wspólnoty.

Reglamentacja warunkiem bezpieczeństwa

Autorzy pochylają się nad koronnym argumentem unijnego prawodawcy, który uznaje, że bez restrykcyjnych regulacji kwestii broni palnej osiągnięcie bezpieczeństwa publicznego nie jest możliwe. Przedstawiona zostaje również perspektywa grup obywateli kwestionujących restrykcyjność reglamentacji (to m.in. myśliwi, sportowcy, kolekcjonerzy broni). W książce znajdziemy przykłady rozwiązań prawnych funkcjonujących w różnych krajach, od niezwykle restrykcyjnych po liberalne. Autorzy pokusili się się również o refleksje nad dalszymi możliwymi kierunkami rozwoju unijnych i polskich przepisów w kwestii dostępu do broni palnej.

Z recenzji prof. dr hab. Stanisława Hoca:

Trafność podjętej problematyki nie ulega wątpliwości. Publikacja książkowa w obsadzie międzynarodowej może stanowić interesującą lekturę dla wielu osób zainteresowanych problematyką broni palnej, przede wszystkim pod kątem rozszerzenia do niej dostępu. Takie dyskusje prowadzone są także w Polsce.

Temat jest atrakcyjny dla szerokiego kręgu zainteresowanych posiadaniem dostępu do broni palnej: myśliwych, sportowców, osób fizycznych w celu ochrony osobistej, a także funkcjonariuszy Policji i innych służb, adwokatów, radców prawnych.

Reglamentacja broni palnejKsiążka ukazała się nakładem wydawnictwa Difin przy wsparciu i pod patronatem Uniwersytetu SWPS.

 

O autorze

258 Dariusz Jagiełło

dr hab. Dariusz Jagiełło – prawnik, radca prawny, profesor Uniwersytetu SWPS, zastępca dyrektora Instytutu Prawa, Rzecznik Dyscyplinarny ds. Nauczycieli Akademickich, w latach 2017–2019 prodziekan ds. nauki Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Specjalizuje się w prawie karnym materialnym, prawie karnym procesowym oraz kryminalistyce i kryminologii. Autor licznych podręczników, książek i opracowań w pracach zbiorowych. Publikował w cenionych czasopismach, takich jak: „Państwo i Prawo”, „Palestra”, „Studia Prawnoustrojowe”, „Wojskowy Przegląd Prawniczy”. Z jego opracowań eksperckich korzystał m.in. Instytut Wymiaru Sprawiedliwości oraz Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.

.