Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

„Dostrzeganie zagrożeń drogą do zmiany” – jak zwiększać społeczną odpowiedzialność

float_intro: images/ZDJECIA/nowosci-wydawnicze/Dostrzeganie_zagrożeń.jpg

Tom „Dostrzeganie zagrożeń drogą do zmiany” pod redakcją naukową dr hab. Katarzyny Popiołek, prof. Uniwersytetu SWPS powstał ku refleksji nad niebezpieczeństwem i sposobami reagowania przez społeczności na różne fakty i zjawiska. Tematyka poruszana w tej publikacji od dawna pozostaje w kręgu zainteresowań naukowych autorki. Naukowczyni koncentruje się na takich obszarach psychologii społecznej, jak problematyka relacji międzyludzkich, sposoby udzielania pomocy i wsparcia, postawy przyjmowane w obliczu zagrożeń współczesnej cywilizacji.

Przekazywanie wiedzy o niebezpieczeństwie drogą do zmian społecznych

Wskazywanie istniejących we współczesnym świecie różnego rodzaju zagrożeń i zwracanie uwagi na ich skutki jest próbą zwiększenia społecznej wrażliwości, a jednocześnie wielkim wyzwaniem stojącym przed psychologami, socjologami czy pedagogami. Przykładem zagrożenia społecznego, które – pomimo szerokiej dostępności wiedzy i sprawdzonych naukowo faktów – neguje duża część naszego społeczeństwa, jest naturalnie pandemia koronawirusa. Autorka zastanawia się, w jaki sposób odwrócić efekt bagatelizowania zagrozeń i jak wpłynąć na to, by niektóre grupy w obliczu niebezpieczeństwa przyjmowały perspektywę szerszą niż tylko jednostkowa. Aby skutecznie przeciwdziałać zagrożeniom współczesności, takim jak epidemie, musimy rozwinąć w społeczeństwie odpowiedzialność za zbiorowe bezpieczeństwo.

Publikacja ukazała się nakładem wydawnictwa Difin przy wsparciu i pod patronatem Uniwersytetu SWPS.

Z recenzji prof. dr hab. Ryszarda Stacha:

„Zagrożenia są wszechobecne i ponadczasowe, a to sprawia, że powinniśmy je poznać i skrzętnie gromadzić wiedzę o nich, aby wskazać adaptacyjny sposób jej wykorzystania w trakcie borykania się z tymi zagrożeniami. (…) Wszystkie teksty podejmują ważkie problemy, cechuje je satysfakcjonujący poziom merytoryczny i naukowy, zdecydowana większość dokładnie mieści się w ogólnie zarysowanym obszarze tematycznym”.

Badaczka zmiany i relacji

258 Katarzyna Popiolek

dr hab. Katarzyna Popiołek, prof. SWPS Psycholog. Swoją pracę badawczą poświęca zagadnieniom społecznego funkcjonowania człowieka w sytuacji zmiany i doświadczania kryzysów. Zajmuje się także problematyką relacji międzyludzkich w bliskich związkach. W tym kontekście interesują ją szczególnie wsparcie społeczne w związkach jedno- i dwukarierowych oraz zmiany, jakie dokonują się w tej sferze w małżeństwach o dużym stażu. W tym obszarze mieszczą się także badania nad konfliktem ról zawodowych i rodzinnych oraz jego konsekwencjami. Jako katowiczanka od wielu lat angażuje się w sprawy ważne dla Śląska i jego mieszkańców – jest współzałożycielką Fundacji Pomocy „Gniazdo”, a także Stowarzyszenia Zrównoważonego Rozwoju Śląska LIBRA. Za swoją aktywność na rzecz regionu została odznaczona Platynowym Laurem Umiejętności i Kompetencji. Stale współpracuje z mediami, w których jako psycholog komentuje wydarzenia, a także działa w różnych gremiach, prowadząc autorskie warsztaty psychologiczne.