Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Uległość w bliskich relacjach

float_intro: images-old/2015/Uleglosc-w-bliskich-relacjach.jpg

Osoby pozostające w bliskich relacjach nieustannie wywierają na siebie wpływ, czego efektem jest między innymi uległość jednej ze stron. Dr Krystyna Doroszewiczdr Małgorzata Gamian-Wilk zbadały konsekwencje uległości w relacjach intymnych. Efekt? Książka „Uległość w relacjach intymnych”, jedna z nielicznych dostępnych na rynku publikacji poruszających to zagadnienie.

Wywieranie wpływu a uległość

Książka przynosi obszerny przegląd zagadnień z dwóch obszarów: psychologii bliskich relacji i psychologii wpływu społecznego. Warto podkreślić, że to obszary tylko pozornie od siebie odległe. W końcu kwintesencją bycia w intymnym związku jest wzajemne wpływanie na siebie partnerów.

W codziennej praktyce oznacza to, że każdy z partnerów może być zarówno podmiotem, jak i obiektem tego procesu. Skuteczność taktyki wywierania wpływu, którą obiera jeden z partnerów, skutkuje uległością drugiej strony. Autorki badają skutki uległości wobec ukochanej osoby i zarazem stawiają pytanie, czy można ją negatywnie lub pozytywnie oceniać.

Jak podkreślają dr Doroszewicz i dr Gamian-Wilk, w dotychczasowej literaturze przedmiotu na próżno szukać jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Książka ma tę lukę wypełnić.

Lektura obowiązkowa terapeutów małżeńskich

I tak się dzieje, co w recenzji publikacji podkreśla prof. Dariusz Doliński: „Problematyka wpływu społecznego w bliskich związkach jest zagadnieniem niezwykle ciekawym zarówno dla badaczy procesów wywierania wpływu na ludzi, jak i tych, których interesują relacje między bliskimi sobie ludźmi. Przystępując do lektury recenzowanej książki, miałem nadzieję na dowiedzenie się nowych, ważnych rzeczy. I nie zawiodłem się.

Książka pełna jest opisów zarówno badań z literatury światowej, jak i tych, które wykonane zostały w zespołach badawczych obu Autorek. Książka jest bardzo wartościowa tak z perspektywy czysto poznawczej, jak i aplikacyjnej, powinna być wręcz lekturą obowiązkową terapeutów małżeńskich”.

400xuleglosc w bliskich relacjachŚledząc literaturę z interesującego nas zakresu, trudno znaleźć informacje na temat konsekwencji uległości w relacjach intymnych. Nie ma zatem podstaw, aby oceniać, czy uległość wobec ukochanej osoby ma pozytywne, czy negatywne skutki. Aby było to możliwe, trzeba odpowiedzieć na wiele pytań. Naszym zamierzeniem jest chociażby częściowe wypełnienie tej luki.

krystyna doroszewicz

O autorach

Dr Krystyna Doroszewicz – psycholog. Specjalizuje się w psychologii społecznej. Szczególnie interesuje się psychologicznymi aspektami imion ludzkich i wywieraniem wpływu społecznego w bliskich związkach. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu psychologii wpływu społecznego i psychologii społecznej.

 

Dr Małgorzata Gamian-Wilk – psycholog. Specjalizuje się w psychologii społecznej. Adiunkt w Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Jest członkiem European Association of Social Psychology, International Association on Bullying and Harassment at the Workplace oraz Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół psychologii wpływu społecznego, uwarunkowań uległości, mobbingu w miejscu pracy, wykluczenia społecznego.