Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

O aksjologii i estetyce XX wieku w książce Bohdana Dziemidoka

float_intro: images-old/stories/foto/wydawnictwo/wyd-amerykanska-aksjologia.JPG

Czy we współczesnym świecie mają jeszcze sens pytania o dobro, zło, wartości moralne? Czy istnieje zapotrzebowanie na eksplorowanie obszarów związanych z estetyką XX wieku? Jak się okazuje – potrzeba odpowiedzi na pytania natury filozoficznej są głęboko wpisane… w naturę człowieka. Z inicjatywy SWPS i Wydawnictwa Akademickiego Sedno została wydana książka prof. Bohdana Dziemidoka pt. „Amerykańska aksjologia i estetyka XX wieku Wybrane koncepcje”.

Amerykańska humanistyka

Celem książki jest przybliżenie tematyki aksjologii i estetyki XX wieku polskiemu czytelnikowi. Zdaniem autora – prof. Bohdana Dziemidoka – zagadnienia poruszone przez niego zasługują na bliższe poznanie w naszym kraju. Aksjologia Johna Deweya i innych pragmatystów stała się bowiem filozoficznym fundamentem liberalizmu amerykańskiego – synonimem amerykańskich wartości na całym świecie.

W książce zaprezentowano różne nurty amerykańskiej aksjologii, m.in. naturalizm empirystyczny (R.B. Perry, D.W. Prall), pragmatyzm (J. Dewey, C.I. Lewis) i neopragmatyzm (R. Rorty), oraz estetyki, m.in. pragmatystyczny kontekstualizm (S.C. Pepper), antyesencjalizm (M. Weitz, W. Kennick), perceptualizm (M.C. Beardsley, J. Stolnitz, V. Aldrich), instytucjonalną teorię sztuki (G. Dickie, T. Binkley), kulturową filozofię sztuki (Margolis) i neopragmatyzm (R. Schusterman).

Amerykańska filozofia sztuki konfrontowana jest z estetyką europejską, ze szczególnym uwzględnieniem dorobku polskiej estetyki (R. Ingarden, W. Tatarkiewicz, S. Ossowski, M. Wallis, S. Morawski i inni).

O autorze

Bohdan Dziemidok (ur. 1933) – filozof, etyk, aksjolog i teoretyk sztuki. Wykładał na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, na Uniwersytecie Gdańskim i w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, a jako visiting professor m.in. na uniwersytetach w Oksfordzie, Chicago, Tokio, Berlinie i w Moskwie. Członek licznych polskich i zagranicznych towarzystw naukowych. Autor ponad 140 rozpraw, w tym: O komizmie (1967), Teoria przeżyć i wartości estetycznych w polskiej estetyce dwudziestolecia międzywojennego (1980), Sztuka, wartości, emocje (1992) oraz Główne kontrowersje estetyki współczesnej (2012).

wyd-amerykanska-aksjologiaDane o książce

Autor: Bohdan Dziemidok
Wydanie: pierwsze
Data wydania: 2014
Oprawa: miękka
Format: 145 x 210 mm
Liczba stron: 256
ISBN 978-83-63354-51-0Cena brutto: 39,00 zł