Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Paradoksy ponowoczesności

float_intro: images-old/stories/foto/paradoksy-ponowoczesnosci-w.jpg

Na księgarskie lady trafia właśnie wydana staraniem WN Scholar przy współpracy z SWPS książka kulturoznawców z naszej uczelni dotycząca zagadnień ponowoczesności.

Autorzy niniejszej publikacji pt.  Paradoksy ponowoczesności konstatują, że jesteśmy świadkami przejścia ponowoczesnego, które sprawia, że kulturę przestaje się utożsamiać ze zbiorowością ludzi żyjących w jej obrębie i dzielących jednakowy system normatywny. Jest ona raczej kojarzona z mnogością i różnorodnością ich wyborów. Publikacja ukazuje rozmaite paradoksy z tym związane występujące w różnych obszarach świata/życia: religijności, seksualności, przemian męskości i kobiecości, konsumpcjonizmu, korporacjonizmu, jednostkowej tożsamości, kultury masowej i sztuki. Prezentuje zarazem swoistą walkę między zjawiskami takimi jak fast-food i slow food, kultura „wysoka" i popularna, heteronorma i wielość norm, a także różne praktyki oporu w ramach tych starć. Ostatecznie jednak autorzy tomu zostawiają Czytelnika z nadzieją, że warto postrzegać przejście ponowoczesne nie tyle przez pryzmat kryzysów, jak to się powszechnie czyni, ile widzieć w nim proces – by tak rzec – dezintegracji pozytywnej w makroskali.

W tomie publikują:

Zuzanna Grad, Izabela Handzlik, Anna Hebda, Anna Jawor, Marta Karczewska, Lidia Lechnio, Michał Jan Lutostański, Natalia Mojzych, Magdalena Skrętkowicz, Joanna Stępniewska, Aleksander Wasiak-Radoszewski, Piotr Zańko.

burszta-cp

{pullquote}Dobrze pomyślana, solidnie podbudowana intelektualnie i rzetelnie skonstruowana pokoleniowa refleksja nad kulturą tu i teraz, w której z pewnością rozpoznają się czytelnicy.{/pullquote}

prof. dr hab. Wojciech Józef Burszta


paradoksy-ponowoczesnowsciInformacje o książce:

PARADOKSY PONOWOCZESNOŚCI
O starciach płci, religii, tożsamości, norm i kultur

autor: Anna JAWOR (red.)
format: A-5
ISBN: 978-83-7383-660-0
liczba stron: 260 + 6 kolor
miejsce wydania: Warszawa
oprawa: miękka
rok wydania: 2013
uwagi: wydanie pierwsze