Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Nowa książka autorstwa dr. Kamila Kacperskiego

float_intro: images-old/stories/foto/wydawnictwo/System wyborczy_intro.jpg

Na rynku wydawniczym pojawiła się publikacja „System wyborczy do parlamentu Drugiej Rzeczypospolitej w pracach Sejmu i Senatu pierwszej kadencji (1922-1927)", monografia autorstwa dr. Kamila Kacperskiego, politologa Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Publikacja została wydana nakładem Wydawnictwa Sejmowego.

Dyskusja nad zmianą systemu wyborczego do parlamentu była istotnym składnikiem rozgrywki politycznej w okresie istnienia Sejmu i Senatu pierwszej kadencji. Ówczesne ugrupowania nie wykreowały bowiem jednej, akceptowanej przez większość z nich, koncepcji kreacji ciał przedstawicielskich, która zapewniając w wyborach reprezentatywne odwzorowanie preferencji partyjnych Polaków, umożliwiałaby jednocześnie wyłonienie stabilnego rządu. Celem publikacji jest zatem kompleksowe ukazanie procesu, którego istotą była próba przekształcenia zasad normujących ten element ustroju Drugiej Rzeczypospolitej w latach 1923-1927.

122468 System wyborczy do parlamentu Drugiej Rzeczypospolitej w pracach sejmu i senatu pierwszej kadencji  1922 1927 – Obserwując prowadzoną po 1989 r. w naszym kraju debatę publiczną na temat idealnego modelu systemu wyborczego do Sejmu i Senatu, widać wyraźnie, że problematyka ta nadal budzi wśród polityków, a także licznej części społeczeństwa, wiele polemik – mówi dr Kamil Kacperski, politolog SWPS. – Dyskusja jest nadal żywa, pomimo wielu negatywnych doświadczeń z okresu międzywojnia, które dowodzą, że sama rewizja prawa wyborczego nie może uzdrowić borykającego się z wieloma trudnościami państwa – dodaje.

Monografia została napisana na podstawie badań materiałów źródłowych, ze szczególnym uwzględnieniem aktów prawnych normujących kwestie wyborów, stenogramów z obrad podmiotów, które je tworzyły, analizie krytycznej istniejących już na ten temat książek i artykułów naukowych oraz tekstów zamieszczonych w prasie międzywojennej.
Analizy i wnioski zawarte w publikacji mogą znaleźć zastosowanie na płaszczyźnie prawa konstytucyjnego, w ramach nauk politycznych oraz w bieżących działaniach legislacyjnych. Książka adresowana jest do naukowców zajmujących się systemami wyborczymi, a także samych polityków i obywateli zainteresowanych wzmacnianiem instytucjonalnych i funkcjonalnych fundamentów demokracji we współczesnej Polsce.