Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Uniwersytet SWPS na IV Kongresie Edukacji

float_intro: images-old/wszystkie-zdjecia-od-09-09-2021-TU/wyklad2.jpg

Uniwersytet SWPS jest jednym z merytorycznych partnerów IV Kongresu Edukacji. W jego Radzie Programowej zasiada wykładowczyni naszej uczelni – prof. dr hab. Hanna Komorowska-Janowska, która pełni również rolę Przewodniczącej Komitetu Selekcyjnego polskiej edycji European Language Label. W Radzie Programowej Europejskiego Dnia Języków w ramach wydarzenia zasiada natomiast dr Paweł Pyrka, prodziekan ds. dydaktycznych Wydziału Nauk Humanistycznych w Warszawie. W programie przewidziany jest warsztat dotyczący nauki języka angielskiego online, przygotowany przez dr Agnieszkę Gadomską, koordynatorkę specjalności Filologia angielska na kierunku Filologia, z udziałem zaproszonych gości z Uniwersytetu SWPS.

30 września
12.00-13.40
Warszawa

IV Kongres Edukacji

Kongres Edukacji to wydarzenie organizowane już po raz czwarty przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji pod patronatem Ministra Edukacji i Nauki, Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Uniwersytet SWPS jest jego partnerem merytorycznym obok Uniwersytetu Warszawskiego, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Jego tematyka poświęcona jest zagadnieniom związanym z zarządzaniem programami edukacyjnymi, a także inicjatywom dotyczącym formalnego i pozaformalnego uczenia się w krajach europejskich. Hasło tegorocznej edycji kongresu brzmi: Nowe perspektywy. Szersze horyzonty. Erasmus+ | EKS 2021-2027.

Sesje tematyczne i dyskusje eksperckie w ramach wydarzenia będą prezentować możliwości, które pojawiły się w programach zarządzanych przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027. Prelegenci omówią szanse  dla rozwoju edukacji  w związku z czterema  ramowymi zagadnieniami: transformacją cyfrową, uczestnictwem w życiu demokratycznym, włączaniem i różnorodnością oraz środowiskiem i walką ze zmianami klimatycznymi.

W ramach Europejskiego Dnia Języków sesje tematyczne dotyczyć będą nauki języków obcych.

Podczas IV Kongresu Edukacji organizatorzy świętować będą jubileusz 20-lecia konkursu European Language Label. Wręczone zostaną także nagrody edukacyjne przyznane w konkursie EDUinspiracje oraz w konkursach Komisji Europejskiej: Europejska nagroda za innowacyjność w nauczaniu i European Language Label.

W Radzie Programowej IV Kongresu Edukacji zasiada prof. dr hab. Hanna Komorowska-Janowska z Katedry Anglistyki na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu SWPS, która przewodniczy także Komitetowi Selekcyjnemu polskiej edycji European Language Label. W Radzie Programowej Europejskiego Dnia Języków zasiada dr Paweł Pyrka, prodziekan WNH ds. dydaktycznych.

W ramach wprowadzenia do kongresu odbyła się debata z udziałem prof. dr hab. Hanny Komorowskiej-Janowskiej oraz dr. Pawła Pyrki pt. „Znajomość języków jako klucz do rozwoju społeczeństw i jednostek. Nowe wyzwania dotyczące nauczania i uczenia się języków obcych”.

Termin i miejsce

30 września 2021 r.

Wydarzenie online

Zapisy

Udział w konferencji jest bezpłatny po rejestracji na stronie Kongresu.

Nauka języka angielskiego online: kształtowanie umiejętności mediacji językowej | 30 września, godz. 13.00-13.40

W ramach sesji Europejskiego Dnia Języków, dr Agnieszka Gadomska, adiunkt w Katedrze Anglistyki Uniwersytetu SWPS oraz koordynatorka specjalności Filologia angielska na kierunku Filologia, przedstawi warsztat pt. Nauka języka angielskiego online: kształtowanie umiejętności mediacji językowej” (Teaching English Online: Shaping Linguistic Mediation Skills). Będzie on prowadzony w języku angielskim z udziałem zaproszonych gości z naszej uczelni.

Sesja będzie poświęcona możliwości rozwijania wybranych umiejętności z obszaru mediacji językowej, takich jak: objaśnianie i interpretowanie tekstów werbalnych i niewerbalnych w komunikacji międzykulturowej, w nauczaniu języka angielskiego online z wykorzystaniem przydatnych i atrakcyjnych aktywności, w tym technik umożliwiających indywidualizację nauczania.

dr Agnieszka Gadomska

dr Agnieszka Gadomska – anglistka, adiunkt w Katedrze Anglistyki Uniwersytetu SWPS, koordynatorka specjalności Filologia angielska na kierunku Filologia, współautorka projektu WSiP: e-Akademia Przyszłości obejmującego 200 polskich gimnazjów, 1500 nauczycieli oraz 15000 uczniów, autorka ponad 17 artykułów naukowych z dziedziny językoznawstwa stosowanego oraz metodyki nauczania języka angielskiego.