hr award color

logo uswps nazwa 3

Warszawa

 

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych istnieje od 2001 roku. Wydział ma charakter multidyscyplinarny. Skupia reprezentantów takich dyscyplin jak kulturoznawstwo, literaturoznawstwo, językoznawstwo, historia, antropologia kultury, filmoznawstwo, nauki o mediach, nauki polityczne, socjologia, ekonomia i zarządzanie.

pamperki
biret
pracownicy
eureka
hajs
2428studentów
7123absolwentów
100pracowników naukowo-dydaktycznych
17projektów badawczych ze środków zewnętrznych w 2018 r.
8.3mln zł
wartość projektów badawczych realizowanych w 2018 r.

 

Dziekan

Znalezione obrazy dla zapytania mirosław filiciak

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Mirosław Filiciak

Dziekan
mfiliciak@swps.edu.pl

BIOGRAM »

Znalezione obrazy dla zapytania paweł pyrka

dr

Paweł Pyrka

Prodziekan ds. studenckich
ppyrka@swps.edu.pl

Mateusz Skrzeczkowski

dr

Mateusz Skrzeczkowski

Prodziekan ds. dydaktycznych
mskrzeczkowski@swps.edu.pl

Kadra naukowa Wydziału

Wydział zatrudnia obecnie czterdziestu trzech pracowników ze stopniem doktora oraz trzydziestu ośmiu samodzielnych pracowników naukowych, z których szesnastu posiada tytuł naukowy. Zdecydowana większość kadry naukowej Wydziału związana jest z naszą Uczelnią od wielu lat, a w niektórych przypadkach związek ten poprzedzał powstanie samego Wydziału w 2001.

Kadra naukowa Wydziału jest zróżnicowana dyscyplinarnie i pokoleniowo, a Uczelnia zapewnia jej odpowiednie warunki do stabilnego rozwoju zawodowego. Więcej informacji »

Projekty badawcze

Kadra Wydziału prowadzi prace badawcze zarówno w obrębie reprezentowanych dyscyplin naukowych, jak i badania interdyscyplinarne w zakresie nauk humanistycznych i społecznych, które znajdują swój wyraz w publikowanych rozprawach, monografiach i artykułach naukowych. Kadra naukowa WNHiS bierze również udział w międzynarodowych projektach badawczych oraz współpracuje z uczelniami zagranicznymi.

Uprawnienia doktorskie i habilitacyjne

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych posiada uprawnienie do nadawania stopnia doktora w zakresie kulturoznawstwa (od 2007), uprawnienie do nadawania stopnia doktora w zakresie socjologii (od 2008), uprawnienie do nadawania stopnia doktora w zakresie literaturoznawstwa (od 2015) oraz uprawnienia do przeprowadzania przewodów habilitacyjnych w zakresie kulturoznawstwa (od 2009). Więcej informacji »

Oferta dydaktyczna

Obecnie wydział kształci studentów na dziewięciu specjalnościach w ramach siedmiu kierunków studiów. Wśród nich są profesjonalne studia dziennikarskie, projektowe studia kulturoznawcze, praktyczne specjalności filologiczne obejmujące pięć języków, nowoczesne programy z obszaru nauk społecznych (Zarządzanie i przywództwo, Zarządzanie zasobami ludzkimi) oraz unikatowe studia azjatyckie obejmujące praktyczną naukę języka chińskiego.
Przejdź do serwisu rekrutacyjnego »

Nasze cele

Ze względu na charakter prowadzonych badań zarówno jako dydaktycy, jak i zabierający głos na forach publicznych eksperci, czujemy się odpowiedzialni za kształtowanie postaw obywatelskich. Wierzymy w społeczne zobowiązania nauki i w potrzebę uwrażliwiania studentów na wartość inności, zróżnicowania i wolności.

Nie mniej ważnym dla nas celem jest zapewnienie jak najlepszego startu naszym absolwentom na rynku pracy przez wypracowywanie umiejętności i kompetencji społecznych pozwalających na wykorzystywanie szans, jakie niosą za sobą globalne transformacje gospodarczo-polityczne.

Kontakty

Centrum Spraw Studenckich

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa, pok. 005

 • telefon: 22 517 99 47, 22 517 99 46
 • http://portal.swps.edu.pl – przez opcję „Mój dziekanat / Centrum Spraw Studenckich”

Godziny pracy

 •  Godziny pracy
  od 4 do 30 listopada 2019 r.
  poniedziałek, niedziela: nieczynne
  wtorek - piątek: 10.00-14.00
  sobota:9.00-16.00
  /telefon odbierany jest w dni powszednie w godzinach pracy/

Biuro Dziekana

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa, pok. 106

Godziny pracy

 • poniedziałek-piątek: 9.00-15.00