Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Koło Naukowe MyGender

Wydział Nauk Humanistycznych w Warszawie

Połączyło nas zainteresowanie problematyką gender studies, jednak rozwijamy się nieustannie na polu interdyscyplinarnych studiów kulturowych (studia postkolonialne, studia nad migracjami, disability studies, queer studiesanimal studies) oraz psychologii. Kierunek naszego rozwoju wyznacza przekonanie o społecznej odpowiedzialności nauki. Chcemy wiedzieć, by działać i działać, by zmieniać.

Nasza działalność

Historia

Naszą oficjalną działalność rozpoczęliśmy w czerwcu 2017 r. warsztatami antydyskryminacyjnymi poprowadzonymi przez dr Sandrę Frydrysiak, wykładowczynię gender studies na Uniwersytecie SWPS i współzałożycielkę naszego koła. Obecnie rozwijamy kolejne projekty o charakterze naukowym i społecznikowskim.

W naszym kole naukowym działają studenci, studentki zarówno kulturoznawstwa, jak i psychologii, absolwentki Uniwersytetu SWPS, doktoranci i doktorantki oraz osoby niezwiązane z uczelnią, ale dzielące z nami zainteresowania naukowe.

Działalność naukowa jest dla nas przede wszystkim okazją do spotkania z Innym, Inną. Dlatego, choć wszystkich nas łączy aktywistyczny zapał i pragnienie dialogu, to czasem nie zgadzamy się ze sobą i lubimy się spierać!

Cele

  • upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także prowadzenie działań wspomagających rozwój demokracji;
  • przeciwdziałanie dyskryminacji z powodu pochodzenia, rasy, wieku, tożsamości psychoseksualnej, położenia ekonomicznego, religii i przekonań;
  • działalność naukowa zorientowana na pobudzanie społecznej wrażliwości i propagująca postawy obywatelskiego zaangażowania;
  • działalność na rzecz rozwijania kontaktów i współpracy między jednostkami, wspólnotami, społeczeństwami, narodami;
  • umożliwienie wymiany doświadczeń i zainteresowań;
  • integracja społeczności akademickiej w zakresie działań antydyskryminacyjnych.

Opiekun
naukowy

Cholewicka, Emilia
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Specjalizacja
Kulturoznawczyni, tancerka, feministka, ekonomistka kultury
Imię i nazwisko
Emilia Cholewicka
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-o-komunikacji-spolecznej-i-mediach
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"","Nazwa odmieniona":""}}
Tytuł
dr
Stanowisko
asystent
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Humanistycznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Kultury i Medi\u00f3w","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Humanistycznych","Nazwa odmieniona":""}}
Instytut
Instytut Nauk Humanistycznych
Wydział
Array
dr Emilia Cholewickakulturoznawczyni

Nasze projekty

Warsztaty antydyskryminacyjne dla społeczności studenckiej i akademickiej Uniwersytetu SWPS

Przeprowadziliśmy już takie warsztaty dla członków/członkiń naszego koła. Są one doskonałą okazją do kulturowej autorefleksji. Seksizm, rasizm, ksenofobia czy homofobia są obecne również w przestrzeni edukacji, która powinna szczególnie uwrażliwiać na kwestie respektowania zasad tolerancji, integracji międzykulturowej oraz prawa do odmienności.

Warsztat antydyskryminacyjny te zadania spełnia, jak również rozwija szacunek dla różnorodności innych, buduje postawy otwartości i uznania równości wszystkich.

Konferencja „Queer and Here”

Coroczna konferencja organizowana przez Koło Naukowe MyGender Uniwersytetu SWPS, odbywająca się od 2019 r. Każda z edycji wydarzenia przebiega pod określonym tematem przewodnim, w obrębie którego tworzymy wykłady, panele dyskusyjne i warsztaty dla osób uczestniczących. Głównym celem konferencji jest poszerzenie wiedzy związanej z genderqueer studies, a także reprezentacji osób LGBTQ+ w różnych obszarach. Chcemy także, aby wydarzenie to było bezpiecznym miejscem umożliwiającym wymianę refleksji i doświadczeń w tematach widoczności osób queer, równości i inkluzywności.

Działalność w mediach społecznościowych

Istotnym aspektem naszej działalności jest tworzenie edukacyjnych treści na platformach społecznościowych: Facebooku i Instagramie. Za ich pomocą dzielimy się swoją wiedzą, newsami oraz informacjami dotyczącymi interesującej nas tematyki.