Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Formularz wyszukiwania na belce: Szkolenia

lokalizacja:
obszar tematyczny:
forma:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narządzie do wyszukiwania.

Szukaj w konkretnych kategoriach - oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo

Koło Naukowe MyGender

Wydział Nauk Humanistycznych w Warszawie

Połączyło nas zainteresowanie problematyką gender studies, jednak rozwijamy się nieustannie na polu interdyscyplinarnych studiów kulturowych (studia postkolonialne, studia nad migracjami, studia nad osobami niepełnosprawnymi, queer studiesanimal studies) oraz psychologii. Kierunek naszego rozwoju wyznacza przekonanie o społecznej odpowiedzialności nauki. Chcemy wiedzieć, by działać i działać, by zmieniać.

Nasza działalność

Historia

Naszą oficjalną działalność rozpoczęliśmy w czerwcu 2017 roku warsztatami antydyskryminacyjnymi poprowadzonymi przez dr Sandrę Frydrysiak, wykładowczynię gender studies na Uniwersytecie SWPS i współzałożycielkę naszego koła. Obecnie rozwijamy kolejne projekty o charakterze naukowym i społecznikowskim.

W naszym kole naukowym działają studenci, studentki zarówno kulturoznawstwa, jak i psychologii, absolwentki Uniwersytetu SWPS, doktoranci i doktorantki oraz osoby niezwiązane z uczelnią, ale dzielące z nami zainteresowania naukowe.

Działalność naukowa jest dla nas przede wszystkim okazją do spotkania z Innym, Inną. Dlatego, choć wszystkich nas łączy aktywistyczny zapał i pragnienie dialogu, to czasem nie zgadzamy się ze sobą i lubimy się spierać!

Cele

  • upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także prowadzenie działań wspomagających rozwój demokracji;
  • przeciwdziałanie dyskryminacji z powodu pochodzenia, rasy, wieku, tożsamości psychoseksualnej, położenia ekonomicznego, religii i przekonań;
  • działalność naukowa zorientowana na pobudzanie społecznej wrażliwości i propagująca postawy obywatelskiego zaangażowania;
  • działalność na rzecz rozwijania kontaktów i współpracy między jednostkami, wspólnotami, społeczeństwami, narodami;
  • umożliwienie wymiany doświadczeń i zainteresowań;
  • integracja społeczności akademickiej w zakresie działań antydyskryminacyjnych.

Opiekun
naukowy

dr
Sandra Frydrysiak
zobacz biogram

Zarząd Koła

Khuê Luong
Khuê Luong
przewodnicząca Czytaj więcej

Studentka pierwszego roku psychologii w języku angielskim, w przyszłości chce specjalizowac się w psychologii sądowej.

Szymon Chmielewski
Szymon Chmielewski
wiceprzewodniczący Czytaj więcej

Student skandynawistyki, interesuje się zagadnieniami z obszaru gender studies.

Nasze projekty

Warsztaty antydyskryminacyjne dla społeczności studenckiej i akademickiej Uniwersytetu SWPS

Przeprowadziliśmy już takie warsztaty dla członków i członkiń naszego koła. Są one doskonałą okazją do kulturowej autorefleksji. Seksizm, rasizm, ksenofobia, czy homofobia są obecne również w przestrzeni edukacji, która powinna szczególnie uwrażliwiać na kwestie respektowania zasad tolerancji, integracji międzykulturowej oraz prawa do odmienności.

Warsztat antydyskryminacyjny te zadania spełnia, jak również rozwija szacunek dla różnorodności innych, buduje postawy otwartości i uznania równości wszystkich.

Open Mic – take the stage for your story

mic2

Wydarzenie towarzyszące międzynarodowej konferencji naukowej ILGA-Europe Annual Conference 2017 (1-4 listopada), organizowanej przez ILGA-Europe oraz Kampanię Przeciw Homofobii. Głównym celem projektu jest stworzenie przestrzeni do ekspresji dla osób nieheteronormatywnych.

„Open Mic…” będzie miało formę konkursu: osoby zainteresowane opowiedzą na scenie swoją historię, a publiczność poprzez głosowanie wybierze zwycięzcę, zwyciężczynię. Gościem specjalnym imprezy będzie Meloe Gennal – poeta spokenwordowy, prawnik działający na rzecz osób transpłciowych.

Cykl debat „Uniwersytet z różnych perspektyw”

Będzie to próba uwzględnienia głosu osób dyskryminowanych w dyskusji o roli uczelni wyższych oraz ich społecznej odpowiedzialności. W debatach wezmą udział zarówno akademicy, akademiczki, jak i studenci, studentki. Każda z dyskusji będzie próbą spojrzenia na uniwersytet z innej perspektywy: kobiet, osób niepełnosprawnych, nieheteronormatywnych, niepochodzących z Polski.

Poddamy pojęcie „uniwersytetu” kulturowej analizie, uwrażliwimy uczestników i uczestniczki debat na problemy, z jakimi borykają się osoby dyskryminowane na uczelni, a także zastanowimy się nad tym, jak sprawić, by społeczność uniwersytecka była bardziej inkluzywna.