logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Tak
Nie
dr
Paweł Pyrka
Warszawa
Językoznawstwo Literaturoznawstwo
Wydział Nauk Humanistycznych w Warszawie, Katedra Anglistyki
BIO Witold Gotowski

dr Paweł Pyrka

 

Profil zawodowy

Filolog angielski, kierownik specjalności filologia angielska