logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Tak
Tak
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Piotr Skurowski
Warszawa
Literaturoznawstwo Nauki o kulturze i religii
Wydział Nauk Humanistycznych w Warszawie, Katedra Anglistyki
Instytut Nauk Humanistycznych ,
BIO Piotr Skurowski

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Piotr Skurowski

Instytut Nauk Humanistycznych
Wydział Nauk Humanistycznych w Warszawie
profesor uczelni w Katedrze Anglistyki

Dla mediów

Biogram

Filolog, anglista. Jego zainteresowania koncentrują się wokół historii Stanów Zjednoczonych i amerykańskiej kultury popularnej. Jest autorem i redaktorem licznych publikacji dotyczących kultury, literatury oraz polityki amerykańskiej, w tym książek „Identities, Images and Formulas in British and American Popular Culture” (red. 2011), „Selected Papers in British and American Literature and Culture” (red. 2009), „A Model and a Warning: The American Reform Mind and the Image of Europe” (1996) i „Henry Adams and American Intellectual Culture” (1991). Tłumaczył wiele tekstów literackich, m.in. autobiografię Marka Twaina.

Od ponad 30 lat jest nauczycielem akademickim na uczelniach w Polsce i za granicą. Wykładał na University of Notre Dame i Texas A&M University. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu kulturoznawstwa amerykańskiego oraz historii Stanów Zjednoczonych.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Kultura, literatura i polityka amerykańska 
  • Historia USA