logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Tak
Tak
prof. dr hab.
Leszek Koczanowicz
Warszawa
Nauki o kulturze i religii Nauki o polityce i administracji
Wydział Nauk Humanistycznych w Warszawie, Katedra Kultury i Mediów
Instytut Nauk Humanistycznych ,
BIO Leszek Koczanowicz

prof. dr hab.

Leszek Koczanowicz

Instytut Nauk Humanistycznych
Wydział Nauk Humanistycznych w Warszawie

profesor w Katedrze Kultury i Mediów

Dla mediów

Biogram

Politolog, filozof, psycholog. Zajmuje się filozofią polityki, koncepcjami demokracji i etyką polityki. Interesuje się filozofią kultury, kulturą współczesną oraz sztuką współczesną. Prowadził badania i wykłady na wielu uczelniach zagranicznych, w tym na Uniwersytecie Columbia, Uniwersytecie w Berkeley, Uniwersytecie w Buffalo oraz Uniwersytecie w Oxfordzie. Autor wielu książek, m.in. Wspólnota i emancypacje. Spór o społeczeństwo postkonwencjonalne (2005), Politics of Time. Dynamics of Identity in Post-Communist Poland (2008), Lęk nowoczesny. Eseje o demokracji i jej adwersarzach (2011) oraz Polityka dialogu. Demokracja niekonsensualna i wspólnota krytyczna (2015). Laureat konkursu MISTRZ Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

We wrocławskim wydziale Uniwersytetu SWPS prowadzi zajęcia z zakresu filozofii, filozofii społecznej, historii i filozofii psychologii.