Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Profesor Leszek Koczanowicz stypendystą Instytutu w Princeton

float_intro: images/ZDJECIA/aktualnosci/leszek-koczanowicz.jpg

Wybitny kulturoznawca i politolog z Uniwersytetu SWPS, prof. Leszek Koczanowicz, w nadchodzącym roku akademickim będzie pracował w Instytucie Studiów Zaawansowanych w Princeton (Institute for Advanced Study, IAS), czyli jednej z najważniejszych instytucji naukowych na świecie. Został wybrany spośród ponad 600 uczonych starających się o taki pobyt.

Sukces badacza z USWPS

Profesor Leszek Koczanowicz z Instytutu Nauk Humanistycznych Uniwersytetu SWPS we wrześniu wyjedzie do Stanów Zjednoczonych. Został zaproszony na roczny pobyt przez renomowany Instytut Studiów Zaawansowanych w Princeton. To prestiżowe wyróżnienie, bo kandydatów są setki, a wymagania wyśrubowane.

W skład instytutu wchodzą cztery szkoły: Badań Historycznych, Matematyki, Nauk Przyrodniczych i Nauk Społecznych. W każdej z nich zatrudnionych jest kilku wybitnych specjalistów reprezentujących daną dziedzinę. Co roku IAS zaprasza kilkunastu badaczy, którzy na pełny rok akademicki stają się członkami danej szkoły. Wyboru dokonuje stała kadra wraz z dyrektorem instytutu.

Profesor Koczanowicz starał się o zaproszenie kilkukrotnie. Raz nawet znalazł się na liście rezerwowej, jednak rezygnacje z pobytu w Princeton są niezwykle rzadkie. W tym roku, mimo ogromnej konkurencji, jego aplikacja do Szkoły Nauk Społecznych została rozpatrzona pozytywnie.

Oczywiście moją pierwszą reakcją była ogromna radość, że będę miał szansę na rok pracy w dobrych warunkach, bez standardowych obciążeń, w towarzystwie wybitnych kolegów, z którymi będę mógł wymieniać poglądy i idee naukowe. Ale towarzyszyło temu też poczucie, że zostałem doceniony, że ten wielki sukces jest uwarunkowany moją dotychczasową pracą, której znaczenie zostało wyraźnie zauważone w międzynarodowym świecie naukowym. Trudno, żebym nie czuł ogromnej satysfakcji.

prof. Leszek Koczanowicz
Instytut Nauk Humanistycznych, Uniwersytet SWPS

IAS jest niezależnym ośrodkiem naukowym i zapewnia swoim członkom komfortowe warunki do rozważań teoretycznych. Uczeni nie muszą zaprzątać sobie głowy przyziemnymi kwestiami i mogą całkowicie poświęcić się pracy nad szeroko sformułowanym programem badawczym. Jak określa to prof. Koczanowicz, mają zapewniony „czas na myślenie”.

W trakcie pobytu będę pracować nad projektem, który wpisuje się w tegoroczny temat Szkoły Nauki Społecznej, którym jest „Polityka migracji i wysiedlenia jako forma życia” („The Politics of Migration and Displacement as a Form of Life”). Chcę podejść do tego problemu od strony filozoficznej i kulturoznawczej, opierając się także na osobistych doświadczeniach pierwszego pokolenia urodzonego na Ziemiach Zachodnich.

prof. Leszek Koczanowicz
Instytut Nauk Humanistycznych Uniwersytetu SWPS

Profesor Koczanowicz jest drugą osobą z Polski, która została zaproszona na roczny pobyt w Szkole Nauk Społecznych IAS.

Politolog, filozof i psycholog

Leszek Koczanowicz
prof.
Leszek Koczanowicz

Naukowo zajmuje się filozofią polityki, koncepcjami demokracji i etyką polityki. Interesuje się filozofią kultury, kulturą współczesną oraz sztuką współczesną. Prowadził badania i wykłady na wielu uczelniach zagranicznych, w tym na Uniwersytecie Columbia, Uniwersytecie w Berkeley, Uniwersytecie w Buffalo oraz Uniwersytecie w Oxfordzie. Autor wielu książek w języku polskim i angielskim, m.in. „Wspólnota i emancypacje. Spór o społeczeństwo postkonwencjonalne” (2005), „Politics of Time. Dynamics of Identity in Post-Communist Poland” (2008), „Lęk nowoczesny. Eseje o demokracji i jej adwersarzach” (2011), „Polityka dialogu. Demokracja niekonsensualna i wspólnota krytyczna” (2015), „Lęk i olśnienie: eseje o kulturze niepokoju” (Wydawnictwo Naukowe IBL, 2020) oraz „Niedokończone polityki. Demokracja, populizm, autokracja” (Pasaże, 2022). Laureat konkursu MISTRZ Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

O Instytucie Nauk Zaawansowanych

Instytut Nauk Zaawansowanych powstał w 1930 r. w Princeton. Od samego początku jego misją jest stworzenie wybitnym badaczom warunków do przesuwania granic ludzkiej wiedzy. W gronie byłych i obecnych pracowników oraz członków instytutu znajduje się 35 laureatów Nagrody Nobla, 44 matematyków nagrodzonych Medalem Fieldsa oraz niemal wszyscy laureaci Nagrody Abela, nazywanej matematycznym Noblem.

Jednym z pierwszych profesorów IAS był Albert Einstein, który pracował tam aż do swojej śmierci w 1955 r. Z instytutem byli związani też m.in. Kurt Gödel, J. Robert Oppenheimer (dyrektor Instytutu w latach 1947–1946, Erwin Panofsky, Hetty Goldman, Homer A. Thompson, John von Neumann, George Kennan, Hermann Weyl oraz Clifford Geertz.

Podobne ośrodki funkcjonują w kilkunastu miejscach na świecie, m.in. w Holandii, Niemczech, Szwecji czy Południowej Afryce.

Zobacz inne aktualności