logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Tak
Tak
dr
Monika Rosińska
Warszawa
Nauki socjologiczne Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
Wydział Projektowania w Warszawie , Zakład Badań i Teorii Projektowania
Instytut Projektowania,
rosinska

dr

Monika Rosińska

Instytut Projektowania
Wydział Projektowania w Warszawie
kierownik Zakładu Badań i Teorii Projektowania

Dla mediów

Profil naukowy

Socjolog. Zajmuje się społeczno-kulturową refleksją nad dizajnem oraz badaniami dla dizajnu. Analizuje współczesne praktyki projektowe (dizajn krytyczny/spekulatywny i partycypacyjny).

Interesuje się historią dizajnu w kontekście polityki, społeczeństwa i kultury oraz socjologią przedmiotów i dizajnem w kontekście codzienności.

Zajmuje się dizajnem nieantropocentrycznym (dla roślin i zwierząt) oraz prowadzi studia nad nauką i technologią (STS).

Bada, dlaczego dizajn to nie tylko forma i funkcja oraz co to znaczy „dobry dizajn” i czym współcześnie zajmują się projektanci.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Projektowanie dla współczesności
  • Aktualne debaty o dizajnie
  • Socjologia w projektowaniu
  • Design Research
  • Design HistoryPowiązane materiały na stronie uczelni