logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Tak
Tak
dr
Sylwia Maciaszczyk
Warszawa
Językoznawstwo
Wydział Nauk Humanistycznych w Warszawie, Katedra Anglistyki
BIO sylwia maciaszczyk3

dr

Sylwia Maciaszczyk

Wydział Nauk Humanistycznych w Warszawie
adiunkt w Katedrze Anglistyki

Dla mediów

Profil naukowy

Pasjonują ją przyjazne i twórcze środowiska edukacyjne oraz innowacje pedagogiczne. Zajmuje się wykorzystaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych w nauczaniu językowym, przy czym widzi je w szerokiej perspektywie, która uwzględnia procesy adaptacji do zmian, rozwoju warsztatu nauczyciela, budowania autonomii ucznia, rozwój kompetencji w zakresie komunikacji międzykulturowej, a przede wszystkim uwzględnia humanistyczne podejście do edukacji, w którym najważniejsza jest inspirująca i uważna relacja między nauczycielem a uczniem.

Kierowała dużymi zespołami nauczycieli, najpierw zarządzając Centrum Językowym SWPS (2005-2007) a potem jako krajowy dyrektor metodyczny sieci szkół językowych Empik School (2011-2013). W latach 2010-2011 była koordynatorem lokalnym z ramienia uczelni w międzynarodowej sieci badawczej pt.: „Language Learning and Social Media – 6 key dialogues” współfinansowanej przez Komisję Europejską. Od stycznia 2017 kieruje Centrum e-Learningu Uniwersytetu SWPS.

Współautorka, wraz z dr Agnieszką Szarkowską, książki „Gramatyka języka angielskiego z ćwiczeniami” (2013) oraz autorka kilkunastu artykułów i rozdziałów w publikacjach dla nauczycieli języków obcych. Jako recenzent podręczników do nauki języka angielskiego współpracowała z Cambridge University Press. Autorka innowacji Students2Students, za którą w 2006 roku otrzymała znak jakości Komisji Europejskiej European Language Label. Stypendystka Janos Kohn Scholarship (2007).

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z obszaru metodyki nauczania języka angielskiego, paradygmatów edukacji w XXI. w., rozwoju kreatywności oraz gramatyki języka angielskiego.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • innowacje pedagogiczne
  • wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych w nauczaniu językowym
  • metodyka nauczania języka angielskiego

Informacje prasowe