Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO sylwia maciaszczyk3

dr

Sylvia Maciaszczyk

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
adiunkt w Katedrze Anglistyki

Dla mediów

Profil naukowy

Językoznawczyni, dyplomowana coachka, mentorka. Pasjonują ją radosne i twórcze środowiska edukacyjne oraz innowacje pedagogiczne. Badawczo zajmuje się dobrostanem i rozwojem nauczycieli języków obcych. Jako coachka i mentorka wspiera w rozwoju. Rozwój postrzega w szerokiej perspektywie, która uwzględnia procesy adaptacji do zmian, rozwoju warsztatu pracy, budowania autonomii ucznia i nauczyciela, rozwój kompetencji w zakresie komunikacji, a przede wszystkim uwzględnia humanistyczne podejście do człowieka i środowiska. Za kluczową dla rozwoju uznaje inspirującą i uważną relację.

Kierowała dużymi zespołami, najpierw zarządzając Centrum Językowym SWPS (2005–2007) a potem jako Krajowy Dyrektor Metodyczny sieci szkół językowych Empik School (2011–2013). W latach 2010–2011 była koordynatorem lokalnym z ramienia uczelni w międzynarodowej sieci badawczej pt.: „Language Learning and Social Media – 6 key dialogues” współfinansowanej przez Komisję Europejską. W latach 2017–2019 kierowała Centrum e-Learningu Uniwersytetu SWPS.

Autorka książek i artykułów dla nauczycieli języków obcych. Jako recenzent podręczników do nauki języka angielskiego współpracowała z Cambridge University Press. Autorka innowacji Students2Students, za którą otrzymała znak jakości Komisji Europejskiej European Language Label. Stypendystka Janos Kohn Scholarship.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z obszaru metodyki nauczania języka angielskiego, paradygmatów edukacji w XXI w., doskonałości w tworzeniu materiałów językowych, rozwoju kreatywności oraz gramatyki języka angielskiego. Jest promotorką prac dyplomowych.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Anglistyka

Informacje prasowePowiązane materiały na stronie uczelni