Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Skandynawistyczne Koło Naukowe Uniwersytetu SWPS

Wydział Nauk Humanistycznych w Warszawie

Zainteresowania członków koła skupiają się wokół Skandynawii, z uwzględnieniem aspektów językowych, kulturowych i turystycznych. Studenci pogłębiają wiedzę dotyczącą tego regionu oraz nawiązują współpracę z różnymi instytucjami zarówno w Polsce, jak i za granicą. Ich celem jest wymiana myśli i doświadczeń oraz wspieranie prac studenckich o charakterze naukowym.

Opiekunem naukowym koła jest dr Magdalena Domeradzka – skandynawistka, językoznawczyni, kierownik Zakładu Skandynawistyki.

Skandynawistyczne Koło Naukowe Uniwersytetu SWPS