Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
czarny

dr, prof. Uniwersytetu SWPS

Mateusz Skrzeczkowski

Wydział Nauk Humanistycznych w Warszawie
adiunkt w Katedrze Kultury i Mediów
pełnomocnik prorektorki ds. dydaktycznych w zakresie programów studiów

Dla mediów

Profil naukowy

Kulturoznawca. Naukowo zajmuje się estetycznymi i etycznymi wymiarami reprezentacji ludzkiego i nieludzkiego cierpienia w sztuce oraz w praktykach kommemoratywnych. Interesuje się również reprezentacjami krajobrazów w ogrodach zoologicznych.

Autor i współautor wielu publikacji naukowych, m.in. M. Skrzeczkowski, „Ludzka-nie-ludzka sprawiedliwość. Poza realnym i idealnym”, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa”, 4(335)/2021; M. Skrzeczkowski M., A. Zeidler-Janiszewska (red.), „Odsłony nowoczesności. Próby z kulturoznawstwa krytycznego 2”, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2016; M. Skrzeczkowski, „Sprawstwo w obliczu granicznego doświadczenia głodu w lagrze – niemoralność heroicznej etyki”, [w:] „W garnku kultury. Rozważania nad jedzeniem w przestrzeni społeczno-kulturowej”, red. A. Drzał-Sierocka, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2014, s. 179–198.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi wykłady z zakresu teorii krytycznych i postkrytycznych, kultury wizualnej, estetyki i interpretacji.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Kulturoznawstwo

Informacje prasowe

 


Powiązane materiały na stronie uczelni