Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

„Naturakultura. Próby z kulturoznawstwa krytycznego”

float_intro: images/NOWOSCI-WYDAWNICZE_NATURAKULTURA.jpg

Publikacja „Naturakultura. Próby z kulturoznawstwa krytycznego” autorstwa dr. Mateusza Skrzeczkowskiego pod red. dr Joanny Jeśman to zbiór artykułów wpisujących się w filozofoczno-kulturoznawczą dyskusję wokół zmierzchu antropocentryzmu. Autorzy książki wydanej wspólnie przez WN Katedra oraz Uniwersytet SWPS od lat naukowo zajmują się kwestiami relacji człowieka z innymi gatunkami. Inicjatorką prac nad „Naturąkulturą” była śp. prof. Anna Zeidler-Janiszewska, filozofka, badaczka nowoczesnego doświadczenia estetycznego, współpomysłodawczyni serii i współredaktorka poprzednich tomów prób z kulturoznawstwa krytycznego, przez wiele lat związana z Uniwersytetem SWPS.

Ludzkie nie znaczy ważniejsze

Wspólna książka wykładowców Uniwersytetu SWPS to ważny głos w aktualnej kulturoznawczej debacie na temat ważności tego, co inne-niż-ludzkie, a także na temat nieuniknionej utraty hegemonii współczesnego człowieka nad innymi gatunkami. Popularny dziś nurt humanistyki postantropocentrycznej kładzie nacisk na decentralizację człowieka. Ponadto w ramach światowej antropologii społeczno-kulturowej przedstawiciele dyscypliny zajmują coraz bardziej zdecydowane stanowiska wobec zmian klimatycznych, rozwijając praktyki, które inwencyjnie można by nazwać ekologizacją antropologii.

Więcej o książce

Podstawą rozważań podjętych przez autorów nie jest analiza procesów prowadzących do decentralizacji pozycji człowieka, ale wysunięcie na pierwszy plan tego, co inne-niż-ludzkie (zwierząt, roślin, rzeczy i in.) w świecie, który jako formacja człowieka (antropocen) doszedł do swojego krytycznego momentu. Książka ta jest świadectwem, że krytyczny wgląd w rzeczywistość staje się metodą badawczą. Dodam, że będzie też cenną lekturą nie tylko dla studentów nauk humanistycznych.

z recenzji autorstwa prof. Beaty Frydryczak

Książka jest wspólną inicjatywą wydawniczą Wydawnictwa Naukowego Katedra i Uniwersytetu SWPS.

O autorach

Mateusz Skrzeczkowski
dr
Mateusz Skrzeczkowski

Kulturoznawca. Naukowo zajmuje się estetycznymi i etycznymi wymiarami reprezentacji ludzkiego i nieludzkiego cierpienia w sztuce oraz w praktykach kommemoratywnych. Interesuje się również reprezentacjami krajobrazów w ogrodach zoologicznych. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi wykłady z zakresu teorii krytycznych i postkrytycznych, kultury wizualnej, estetyki i interpretacji.

Joanna Jeśman
dr
Joanna Jeśman

Kulturoznawczyni. Prowadzi interdyscyplinarne badania na pograniczu humanistyki i nauk o życiu. Zajmuje się wpływem medycyny i nowoczesnych biotechnologii na społeczeństwo. Naukowo interesuje się sztuką i jej rolą we współczesnym świecie, a także prospołecznymi działaniami edukacyjnymi w zakresie ekologii oraz relacji z innymi gatunkami. Należy do kadry School of Ideas Uniwersytetu SWPS, specjalności na kierunku kulturoznawstwo poświęconej projektowaniu innowacji. Prowadzi zajęcia z zakresu studiów nad nauką, strategii emancypacyjnych, studiów nad zwierzętami oraz metodyki nauczania akademickiego dla doktorantów.

Zobacz inne aktualności