logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Tak
Tak
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Eliza Borkowska
Warszawa
Literaturoznawstwo
Wydział Nauk Humanistycznych w Warszawie, Katedra Anglistyki
Instytut Nauk Humanistycznych ,
czarne

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Eliza Borkowska

Instytut Nauk Humanistycznych
Wydział Nauk Humanistycznych w Warszawie
adiunkt w Katedrze Anglistyki

Dla mediów

Profil naukowy

Literaturoznawca. Specjalizuje się w literaturze brytyjskiej, zwłaszcza angielskiej poezji romantycznej.

Wydała monografię na temat Williama Blake’a pt. „But He Talked of the Temple of Man’s Body. Blake’s Revelation Un-Locked” (2009). Pracuje także jako scenarzystka. Jest współautorką odcinków serialu „Na Wspólnej” oraz scenariuszy filmów fabularnych. Pracuje również jako tłumacz na język angielski, współpracując zwłaszcza z artystami, reżyserami i producentami filmowymi oraz Żydowskim Instytutem Historycznym.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi wykłady i zajęcia z historii literatury brytyjskiej, kursy dotyczące narratologii i poetyki, seminaria licencjackie i magisterskie o tematyce literaturoznawczej.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Literatura brytyjska
  • Angielska poezja romantyczna
  • Scenariusz

Informacje prasowe