logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
czarne

dr hab.

Eliza Borkowska

Instytut Nauk Humanistycznych
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie
adiunkt w Katedrze Anglistyki

Dla mediów

Profil naukowy

Literaturoznawca. Specjalizuje się w literaturze brytyjskiej, zwłaszcza angielskiej poezji romantycznej.

Wydała monografię na temat Williama Blake’a pt. „But He Talked of the Temple of Man’s Body. Blake’s Revelation Un-Locked” (2009). Pracuje także jako scenarzystka. Jest współautorką odcinków serialu „Na Wspólnej” oraz scenariuszy filmów fabularnych. Pracuje również jako tłumacz na język angielski, współpracując zwłaszcza z artystami, reżyserami i producentami filmowymi oraz Żydowskim Instytutem Historycznym.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi wykłady i zajęcia z historii literatury brytyjskiej, kursy dotyczące narratologii i poetyki, seminaria licencjackie i magisterskie o tematyce literaturoznawczej.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Literatura brytyjska
  • Angielska poezja romantyczna
  • Scenariusz

Informacje prasowe