Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Kółko Prawne – prowadzi prof. Adam Bodnar

float_intro: images/ZDJECIA/aktualnosci/kolko-prawne-2022.jpg

Zastanawiasz się, czy prawo to studia dla ciebie? Zależy ci na tym, by ludzie czuli się bezpiecznie i chcesz mieć wpływ na prawa obywatelskie w twoim kraju? A może chcesz dowiedzieć się więcej o tym, czym zajmują się prawnicy we współczesnym świecie? Interesuje cię, na czym polega praca prawnika w służbie pro publico bono lub jaka jest rola prokuratora w demokratycznym państwie? Czym zajmuje się prawnik w świecie innowacji i nowych technologii? I jak wygląda praca radcy prawnego w dużej kancelarii prawniczej?

Dołącz do 8 otwartych spotkań online z obszaru prawa. Poznaj różne zawody prawnicze, odkryj, jak zmienia się ta dziedzina nauki i gdzie możesz pracować, będąc absolwentem tego kierunku.

Prowadzącym i opiekunem merytorycznym spotkań jest dr hab. Adam Bodnar, prof. Uniwersytetu SWPS.

Spotkania Kółka Prawnego to tylko wycinek tego, czego uczymy na kierunku prawo na Uniwersytecie SWPS. To dobra szansa, by sprawdzić, czy chcesz poznać tę dziedzinę jeszcze lepiej.

Obowiązują zapisy przez formularz zgłoszeniowy. Wszystkie zajęcia są bezpłatne i prowadzone online. Liczba miejsc jest ograniczona.

 24 lutego – 31 marca 2022 r.
18.00
online

Prowadzenie i opieka merytoryczna

258 adam bodnar

dr hab. Adam Bodnar, prof. Uniwersytetu SWPS – prawnik, specjalista w zakresie prawa konstytucyjnego i praw człowieka, dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie, Rzecznik Praw Obywatelskich VII kadencji. W latach 2010–2015 wiceprezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Współpracował z licznymi organizacjami pozarządowymi, m.in. z Fundacją Panoptykon (przewodniczący Rady Fundacji), ClientEarth Polska (członek rady programowej) i Stowarzyszeniem im. prof. Zbigniewa Hołdy (współzałożyciel oraz członek zarządu). Był także członkiem Obywatelskiego Forum Legislacji działającego przy Fundacji Batorego. W latach 2014–2015 członek Rady Dyrektorów Funduszu ONZ na rzecz Ofiar Tortur. Autor i współautor wielu publikacji naukowych, w szczególności z zakresu praw człowieka. Jego praca doktorska „Obywatelstwo wielopoziomowe w europejskiej przestrzeni konstytucyjnej” uzyskała wyróżnienie w konkursie „Przeglądu Sejmowego”. W 2019 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego. Jego rozprawa habilitacyjna została opublikowana w książce „Wykonywanie orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Polsce. Wymiar instytucjonalny” (Wolters Kluwer). Uhonorowany Nagrodą Rafto za obronę praw mniejszości i niezależności sądów w Polsce (2018 r.). Rok później otrzymał też Nagrodę Praworządności (Rule of Law Award), przyznaną przez World Justice Project. W 2020 r. został odznaczony francuskim Orderem Legii Honorowej w randze kawalera. W tym samym roku laureat nagrody specjalnej Korony Równości, przyznawanej przez Kampanię Przeciw Homofobii, oraz nagrody Fundacji im. Janiny Paradowskiej i Jerzego Zimowskiego. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi wykłady z zakresu praw człowieka, a także zajęcia na temat realizacji standardów konstytucyjnych i analizy aktualnych problemów w prawie polskim.

Najbliższe spotkania

Rola prokuratora w demokratycznym państwie prawnym – prok. Aleksandra Antoniak-Drożdż

  • 24.02.2022 r., godz. 18.00

Aleksandra Antoniak-Drożdż

Aleksandra Antoniak-Drożdż – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, kierunek prawo. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Katowicach, Wydział ds. Przestępczości Gospodarczej. Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu z zakresu psychologii śledczej, w praktyce operacyjnej i procesowej. W latach 2003–2007 wykładowczyni na Wydziale Resocjalizacji z zakresu prawa karnego i kryminologii oraz na Wydziale Pedagogiki z zakresu prawa rodzinnego w Kolegium Nauczycielskim w Bytomiu. Członkini zarządu stowarzyszenia niezależnych prokuratorów Lex Super Omnia, w którym kieruje pracami zespołu do spraw legislacji, opiniując projekty ustaw i reprezentując stowarzyszenie na posiedzeniach komisji Senatu. Pracuje także w zespole do spraw edukacji, gdzie współtworzy i realizuje projekty edukacyjne, m.in. „Od aplikanta do niezależnego prokuratora”, „Seniorzy kontra prokuratorzy”.

Metody nauczania prawa, praktyka adwokacka, własność intelektualna – dr Olga Piaskowska, dr Piotr Piesiewicz

  • 03.03.2022 r., godz. 18.00

dr Olga Piaskowska

dr Olga Piaskowska – prawnik, adwokat. W pracy naukowej zajmuje się prawem i postępowaniem cywilnym, problematyką prejudycjalności w postępowaniu karnym, problematyką przewlekłości postępowania, stosowaniem Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Jest współtwórcą (wraz z dr. Piotrem Piesiewiczem) idei Szkoły Prawa Uniwersytetu SWPS, w tym autorskich zajęć z umiejętności prawniczych (jedynych w Polsce). Pełni funkcję starszego asystenta w Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego, przez kilka lat była opiekunem Sekcji Cywilnej Studenckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu SWPS. Członkini takich organizacji i stowarzyszeń, jak: The Association of Law Teachers (ALT), sieci LERN (Legal Education Research Network), GAJE (Global Alliance for Justice Education), Polskie Stowarzyszenie Prawa Europejskiego. W 2014 r. została wyróżniona za rozprawę doktorską w konkursie „Złote Skrzydła” dla młodych autorów organizowanym przez „Dziennik Gazetę Prawną”. W 2015 r. była laureatką konkursu „Rising Stars – Prawnicy Liderzy jutra 2015”. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu postępowania cywilnego, umiejętności prawniczych (tzw. lawyering skills), erystyki i retoryki, argumentacji prawniczej, rozprawy sądowej w sprawach cywilnych.

dr Piotr Piesiewicz

dr Piotr Piesiewicz – prawnik, adwokat w kancelarii Pruchniewicz Staniszewski i Wspólnicy. Specjalista z zakresu prawa własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskiego, prawa internetu, prawa własności przemysłowej i prawa prasowego. Ma doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych i postępowań egzekucyjnych. Doradza w zakresie prawa przedsiębiorcom działającym w branży reklamowej i sektorze nowoczesnych technologii. Zajmuje się także obsługą prawną fundacji, stowarzyszeń, organizacji pożytku publicznego. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu prawa mediów, prawa reklamy, prawnej ochrony informacji oraz prawa autorskiego ze szczególnym uwzględnieniem praw autorskich do utworów audiowizualnych.

Adwokatka, lingwistka, doradczyni restrukturyzacyjna, badaczka – czy można to wszystko połączyć? – dr Aleksandra Krawczyk

  • 10.03.2022 r., godz. 18.00

dr Aleksandra Krawczyk

dr Aleksandra Krawczyk – adwokat specjalizująca się w prowadzeniu procesów sądowych i arbitrażowych oraz doradcą restrukturyzacyjnym. Występowała m.in. przed Sądem Najwyższym, sądem arbitrażowym International Chamber of Commerce, a także Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jest doktorem nauk prawnych (specjalność prawo restrukturyzacyjne) i absolwentką studiów ekonomii i międzynarodowych stosunków gospodarczych. Studiowała we Wrocławiu, Berlinie i Wiedniu, a także Heidelbergu, gdzie ukończyła specjalistyczny program LL.M. corp. restruc. przygotowujący do świadczenia usług prawnych dla przedsiębiorstw w kryzysie. Doświadczenie zawodowe zdobywała w polskich i międzynarodowych kancelariach prawnych, a także na stażach w Niemczech i Republice Czeskiej. Od 2018 r. jest odpowiedzialna za przygotowanie i aktualizację komentarza do prawa upadłościowego wydawnictwa C.H. Beck w Monachium w zakresie polskich przepisów o upadłości i restrukturyzacji. Komentarz wydawany jest w języku niemieckim. Świadczy pomoc prawną w językach polskim, niemieckim, angielskim i czeskim. W 2020 r. zwyciężyła w konkursie Rising Star Prawnicy – liderzy jutra organizowanym przez Wolters Kluwer Polska jako najlepszy prawnik w Polsce poniżej 35. roku życia.

Sędziowie w obronie praworządności oraz prawa do sądu dla nas wszystkich – Jarosław Gwizdak

  • 17.03.2022 r., godz. 18.00

258 Jarosław Gwizdak

Jarosław Gwizdak – członek zarządu fundacji Instytut Prawa i Społeczeństwa INPRIS, prawniczego think-tanku. Prawnik, aktywista, zwolennik sprawnego działania instytucji publicznych oraz ADR (alternatywnego rozwiązywania sporów). Prawniczy felietonista „Rzeczpospolitej”. Pierwszy w Polsce laureat nagrody „Obywatelski Sędzia Roku 2015” przyznanej przez Fundację CourtWatch Polska. Od 2003 r. sędzia Sądu Rejonowego w Katowicach; w latach 2013–2017 pełnił funkcję prezesa tego Sądu. W czerwcu 2019 r. złożył urząd sędziego RP. Od tamtej pory jest działaczem trzeciego sektora (organizacji pozarządowej), gdzie pracuje nad poprawą funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Na Uniwersytecie SWPS w Warszawie prowadzi zajęcia z prawa cywilnego, postępowania cywilnego i sprawozdawczości sądowej. Lubi popkulturę.

Prawnik w dużej kancelarii prawniczej – rola, zadania i specyfika usług prawnych – dr Tomasz Lewandowski

  • 24.03.2022 r., godz. 18.00

258 dr Tomasz Lewandowski

dr Tomasz Lewandowski – prawnik, specjalista w zakresie ochrony danych osobowych. Zajmuje się prawem międzynarodowym publicznym, prawem ochrony danych osobowych, międzynarodowym prawem humanitarnym konfliktów zbrojnych oraz filozofią prawa międzynarodowego. Interesują go: wolność ekspresji artystycznej, suwerenność zarówno w prawie międzynarodowym, jak i krajowym, zasady udziału państwa w międzynarodowych misjach wojskowych oraz konstytucyjne uregulowania dotyczące sił zbrojnych. Zawodowo związany z jedną z największych kancelarii prawniczych w Polsce, SMM Legal Maciak Mataczyński Adwokaci sp.k., gdzie świadczy pomoc prawną w zakresie ochrony danych osobowych. Na poznańskim wydziale Uniwersytetu SWPS prowadzi zajęcia z prawa międzynarodowego publicznego oraz instytucjonalnego prawa UE oraz prawa ochrony danych osobowych.

Prawnik w świecie nowych technologii – rynki kapitałowe, cyfrowa gospodarka, game development, crowdfunding – dr Magdalena Zmysłowska

  • 31.03.2022 r., godz. 18.00

Magdalena Zmysłowska

dr Magdalena Zmysłowska – prawnik, adwokat, współpracownik kancelarii CMS. W pracy naukowej i zawodowej zajmuje się prawem rynków kapitałowych, prawem handlowym i prawem prywatnym. Autorka i współautorka publikacji z zakresu prawa rynków kapitałowych oraz prawa handlowego. Laureatka Nagrody Prezesa GPW za najlepszą pracę doktorską dotyczącą rynku kapitałowego (2018 r.) oraz I Nagrody „Przeglądu Prawa Handlowego” za najlepszą pracę magisterską z dziedziny prawa handlowego (2012 r.). Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z prawa prywatnego, prawa cywilnego, prawa handlowego i prawa nowych technologii.

Termin i miejsce

24 lutego – 31 marca 2022 r., online

Kontakt

Iga Lewicka
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.