Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Doroczny wykład otwarty pamięci dr Leny Kondratiewej-Bryzik

float_intro: images/ZDJECIA/aktualnosci/Kondratiewa_Bryzik_2022_2000x1316czarne.png

 

 

Doroczny wykład otwarty pamięci dr Leny Kondratiewej-Bryzik

 

 

On the Rule of and Gender Equality in Law

 

 

 

  

 

 

 

Organizatorzy
Poznańskie Centrum Praw Człowieka PAN, Wydział Prawa w Warszawie Uniwersytetu SWPS, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

 

Poznańskie Centrum Praw Człowieka Instytutu Nauk Prawnych PAN, Katedra Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytet SWPS serdecznie zapraszają na doroczny wykład otwarty pamięci dr Leny Kondratiewej-Bryzik, który odbędzie się w dniu 4 marca 2022 o godz. 17.00 na platformie Zoom. Wykład pt. „On the Rule of Law and Gender Equality in Law” wygłosi prof. Susanne Baer, sędzia Sądu Konstytucyjnego Republiki Federalnej Niemiec oraz profesor Wydziału Prawa Uniwersytetu Humboldta w Berlinie. Część wprowadzającą do wykładu wygłosi dr hab. Adam Bodnar, prof. Uniwersytetu SWPS.

4 marca 2022
17.00
online

Wspomnienie o dr Lenie Kondratiewej-Bryzik

Dr Lena Kondratiewa-Bryzik jako osoba obdarzona wyjątkowymi przymiotami – mądrością, pracowitością i empatią – była inspiracją dla innych. Jej wybitne osiągnięcia naukowe, niespożyta energia i zaangażowanie w działalność wielu organizacji były wzorem dla nas wszystkich.

Lena ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa Woroneskiego Uniwersytetu Państwowego. Stopień doktora nauk prawnych uzyskała w Instytucie Nauk Prawnych PAN. Od 2009 r. Lena była jednym z filarów Poznańskiego Centrum Praw Człowieka. Miała imponujące jakościowo i ilościowo osiągnięcia naukowe: wyróżniona w konkursie „Państwa i Prawa” rozprawa doktorska na temat początków ochrony życia ludzkiego opublikowana w formie książkowej, niezliczone artykuły, glosy, opinie, ekspertyzy, referaty na konferencjach naukowych. Była cenioną i zawsze świetnie przygotowaną do zajęć nauczycielką akademicką. Doniosłym potwierdzeniem jej naukowego dorobku było otrzymanie przez nią prestiżowego stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla młodych naukowców START 2011. W swojej pracy badawczej, w ramach szeroko pojętej problematyki międzynarodowej ochrony praw człowieka, Lena zajmowała się m.in. zagadnieniami ochrony praw kobiet, ochrony przed dyskryminacją i przemocą wobec kobiet, problemami bioetycznymi.

Wszyscy, którzy mieli szczęście zetknąć się z Leną w życiu zawodowym lub prywatnym, byli pod wrażeniem jej głębokiej kultury osobistej, delikatności i subtelności. Miała wspaniałą, coraz rzadziej spotykaną cechę troszczenia się przede wszystkim o innych, dbania o ludzi, którzy ją otaczali, szukania sposobów, aby pomóc im w różnych, bardzo trudnych niekiedy sytuacjach.

3 marca 2012 r. Lena zginęła w katastrofie kolejowej pod Szczekocinami, wracając z seminarium naukowego, które prowadziła na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Chcielibyśmy, aby doroczne wykłady otwarte poświęcone Jej pamięci były okazją do naukowej dyskusji nad tematami, które były ważne dla Leny, jak również miejscem spotkania tych, dla których ważna była Lena”.

Roman Wieruszewski
Mirosław Wyrzykowski
Adam Bodnar
Anna Śledzińska-Simon
Aleksandra Gliszczyńska-Grabias

Zapraszamy do wysłuchania wystąpienia

Transmisja odbędzie się online, 4 marca 2022 r., o godz. 17.00 na platformie Zoom. Wykład ma charakter otwarty.

Informacja w języku angielskim

 

Prof. Susanne Baer jest sędzią Pierwszego Senatu (Pierwszej Izby) Federalnego Trybunału Konstytucyjnego Niemiec. Jest również profesorem prawa publicznego i gender studies na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie oraz profesorem nowej odmiany prawa międzynarodowego (Global Law) na Wydziale Prawa Uniwersytetu Michigan. Wykładała na Uniwersytecie Środkowoeuropejskim w Budapeszcie, w Austrii, Szwajcarii oraz Kanadzie. Otrzymała tytuły doktorów honoris causa uniwersytetów w Michigan, Hasselt i Lucernie. Jest stypendystką Akademii Brytyjskiej. Sędzia Baer studiowała prawo i nauki polityczne, działała w ruchach przeciwko dyskryminacji i przemocy domowej, kierowała Ośrodkiem Kompetencji na rzecz Równości Płci (Gender Competence Centre), doradzając rządowi niemieckiemu w zakresie upowszechniania aspektu płci w latach 2003–2010 oraz współtworzyła niemieckie standardy równości w obszarze badań naukowych. Na Uniwersytecie Humboldta pełniła funkcję wiceprzewodniczącej, prodziekana i dyrektora studiów i badań nad społeczną i kulturową tożsamością płci. Założyła Instytut Prawa i Społeczeństwa w Berlinie oraz Humboldt Klinikę Prawa w zakresie Praw Podstawowych i Praw Człowieka.

 

Prof. Adam Bodnar - Uniwersytet SWPS

dr hab. Adam Bodnar, prof. Uniwersytetu SWPS – prawnik, specjalista w zakresie prawa konstytucyjnego i praw człowieka, dziekan Wydziału Prawa w Warszawie Uniwersytetu SWPS. Rzecznik Praw Obywatelskich VII kadencji. W latach 2010–2015 wiceprezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Współpracował z licznymi organizacjami pozarządowymi, m.in. z Fundacją Panoptykon (przewodniczący Rady Fundacji), ClientEarth Polska (członek rady programowej) i Stowarzyszeniem im. prof. Zbigniewa Hołdy (współzałożyciel oraz członek zarządu). Był także członkiem Obywatelskiego Forum Legislacji działającego przy Fundacji Batorego. W latach 2014–2015 członek Rady Dyrektorów Funduszu ONZ na rzecz Ofiar Tortur. Zobacz biogram