Nauka i badania

Należymy do grona najaktywniejszych jednostek badawczych w kraju. Od początku istnienia inwestujemy w rozwój nauki i dbamy o wysoką jakość realizowanych projektów. Badaniami i edukacją w inspirującym środowisku wspieramy ludzi w spełnianiu marzeń oraz osiąganiu celów indywidualnych i wspólnotowych. Nasze projekty odpowiadają na potrzeby zmieniającego się świata, a ich wyniki znajdują zastosowanie w różnych obszarach gospodarki i życia społecznego.

Blisko 400 naukowców, ponad 20 centrów badawczych, średnio 250 projektów rocznie i przeszło 2400 publikacji w bazie Scopus, z czego 20% w zagranicznych czasopismach naukowych – jesteśmy w grupie 6% elitarnych ośrodków naukowych wyróżnionych przez MNiSW kategorią A+ jako najlepszy ośrodek w kraju prowadzący badania w obszarze nauk społecznych. Zapewniamy doskonałe warunki do pracy badawczej i rozwoju kariery zawodowej, czego dowodem jest certyfikat HR Excellence in Research.

campuses campuses campuses campuses

Instytuty naukowe

Prowadzimy badania w dziedzinach nauk humanistycznych i nauk społecznych, w takich obszarach jak: psychologia, literaturoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, socjologia, politologia, komunikacja społeczna, zarządzanie czy prawo. Aktywnie partycypujemy w międzynarodowej wymianie idei. Organizacją i koordynacją działalności naukowej naszych badaczy zajmują się poszczególne instytuty.

Odwiedź strony naszych Instytutów

campusescampusescampusescampusescampuses
reaserch centers

Uprawnienia akademickie

Uprawnienia doktorskie
literaturoznawstwo
nauki o kulturze i religii
nauki o polityce i administracji
nauki prawne
nauki socjologiczne
psychologia
Uprawnienia habilitacyjne
nauki o kulturze i religii
nauki prawne
psychologia

Dotychczas na Uniwersytecie SWPS nadano 341 stopni naukowych doktora oraz 88 stopni naukowych doktora habilitowanego. Zakończono 9 postępowań o nadanie tytułu profesora (stan na październik 2020 roku).

research infrastructure

Prestiżowa kategoria A+

Należymy do ścisłej elity polskiej nauki. Jesteśmy w grupie 6% instytucji naukowych wyróżnionych przez MNiSW prestiżową kategorią A+ jako najlepszy ośrodek w kraju prowadzący badania w obszarze nauk społecznych. W grupie nauk humanistyczno-społecznych o profilu społecznym tylko 3 jednostki otrzymały tak wysoką ocenę, w tym nasze Wydziały Psychologii we Wrocławiu i w Warszawie.

Przynależność do najlepszych ośrodków badawczych w Polsce potwierdza także kategoria A, którą otrzymały: Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie, Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu oraz Wydziały Psychologii w Sopocie i Katowicach

Poznaj szczegóły »

 Gardocki Lech Aleksandra Łuszczynska Michael Fleischer Barbara Giza Izabela Grabowska Igor Pietkiewicz Dariusz Doliński Aneta Brzezicka Roma Cieślak Mirosław Filiciak Aleksandra Cisłak-Wojcik Bogdan Wojcieszke Masiota Aleksandra Agnieszka Jacobson

Profesjonalny zespół

Na Uniwersytecie SWPS pracują czołowi przedstawiciele nauk humanistycznych i społecznych, laureaci programu MISTRZ dla znamienitych uczonych, członkowie Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności, zdobywcy prestiżowej Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej zwanej polskim Noblem.

Do grona naszych wykładowców należą także praktycy z wieloletnim doświadczeniem: menedżerowie, przedsiębiorcy, radcy prawni, dziennikarze, analitycy, tłumacze, artyści i projektanci. Tworzymy społeczność ludzi poszukujących wiedzy i rozwoju, dla których nauka jest kluczem do zmiany świata na lepsze.

Poznaj naszych naukowców »

Skuteczność w pozyskiwaniu grantów

Należymy do grona najbardziej aktywnych ośrodków badawczych w Polsce, co potwierdzają coroczne zestawienia grantobiorców Narodowego Centrum Nauki. W latach 2011-2019 zdobyliśmy ponad 72 mln zł dofinansowania z NCN i zajęliśmy 4. miejsce wśród wszystkich jednostek w kraju aplikujących o środki w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych. Jako jedna z dwóch uczelni niepublicznych otrzymaliśmy dofinansowanie MNiSW w wysokości 12 mln zł na realizację strategii badawczej Uniwersytetu SWPS w latach 2019-2022.

Nasi badacze mogą liczyć na wsparcie Działu Badań Naukowych i Projektów, który udziela kompleksowej pomocy na każdym etapie przygotowania i realizacji programu badawczego.

Poznaj szczegóły »

research infrastructure

Ponad 200 projektów badawczych rocznie

Nasi dydaktycy mają realny wpływ na rozwój wielu dziedzin nauki. Wyniki prowadzonych przez nich badań znajdują zastosowanie w różnych obszarach gospodarki i życia społecznego.

Obecnie prowadzimy 223 projekty badawcze na kwotę 108 mln zł. Środki na realizację badań pozyskujemy z Narodowego Centrum Nauki, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz funduszy strukturalnych. W samym 2019 roku zdobyliśmy 42 mln na kolejne projekty badawcze.

Zobacz nasze projekty »

Publikacje na światowym poziomie

Prace naszych badaczy są publikowane w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych i przyczyniają się do lepszej rozpoznawalności polskiej nauki na świecie. Dwa razy z rzędu otrzymaliśmy nagrodę Elsevier Research Impact Leaders Award w kategorii Humanities, przyznawaną instytucjom, które mają największy wpływ na jakość i umiędzynarodowienie krajowych badań naukowych.

W bazie danych Scopus znajduje się prawie 2400 publikacji autorstwa 600 badaczy z Uniwersytetu SWPS, z czego 20% ukazało się w najlepszych czasopismach, a 10% zaliczane jest do najczęściej cytowanych publikacji na świecie. Według SciVal 46% publikacji naszych naukowców powstało we współpracy z zagranicznymi autorami, a wskaźnik cytowań tych prac naukowych wynosi 7,8% na publikację.

Zobacz nasze publikacje »

research infrastructure

Centra naukowo-badawcze

Na uczelni działa kilkadziesiąt ośrodków badawczych realizujących zaawansowane projekty o interdyscyplinarnym charakterze i międzynarodowym zasięgu. Centrum Badań nad Ekonomiką Miejsc Pamięci bada prawidłowości powstawania i funkcjonowania miejsc pamięci na świecie. Centrum Badań nad Zachowaniami Ekonomicznymi łączy wiedzę z psychologii społecznej z praktyką rynków finansowych. W Laboratorium Neuronauki Emocji prowadzone są eksperymentalne badania neuropoznawcze. Z kolei Centrum Badań nad Traumą i Dysocjacją zajmuje się klinicznymi skutkami urazów psychicznych i diagnostyką zaburzeń związanych z ciężkimi przeżyciami.

Zobacz nasze centra badawcze »

Transfer wiedzy

Wspieramy przedsiębiorców w rozwoju i realizacji ich celów. Prowadzimy działalność konsultingową, badawczą i szkoleniową na rzecz biznesu i sektora publicznego. Dzięki interdyscyplinarnemu podejściu i wiedzy popartej wynikami badań naukowych przygotowujemy kompleksowe rozwiązania dostosowane do potrzeb naszych partnerów.

W Centrum HumanTech, wspólnie z inżynierami, informatykami, ludźmi biznesu i lokalnymi władzami, pracujemy nad innowacjami społecznymi i technologicznymi. Z kolei w Centrum Transferu Wiedzy pomagamy naukowcom w nawiązywaniu kontaktów z otoczeniem gospodarczym i w komercjalizacji wyników badań.

Zobacz nasze działania »

Zaangażowanie społeczne

Łączymy świat nauki z otoczeniem społecznym i kulturowym. W interdyscyplinarnych zespołach realizujemy ważne projekty badawcze, których wyniki znajdują zastosowanie w różnych obszarach gospodarki i życia społecznego. Szukamy praktycznych rozwiązań dla ważnych problemów i wyzwań współczesności.

Prowadzimy projekty, które odpowiadają na rzeczywiste problemy ludzi, takie jak: program BLIŻEJ mający na celu przeciwdziałanie wykluczeniu w szkole, projekt TEMPEST wspierający profilaktykę nadwagi u dzieci i młodzieży, system BEVIADO do interwencji psychologicznych przez internet, robot edukacyjny PHOTON, który rozwija zdolności poznawcze u dzieci i uczy je programowania, multimedialne narzędzie MEMO wspomagające pamięć osób starszych czy aplikacja JASNOPIS sprawdzająca zrozumiałość tekstu.

Group 1085campusesGroup 944Group 1085Group 943

HR Excellence in Research

HR Excellence in Research

Należymy do grona instytucji, które zapewniają naukowcom najlepsze warunki pracy badawczej, czego potwierdzeniem jest certyfikat HR Excellence in Research. Podpisaliśmy deklarację poparcia dla założeń przyjętych w Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksie Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych. Gwarantujemy przejrzysty proces rekrutacji, stabilność zatrudnienia, możliwość rozwoju kariery zawodowej, a także pomoc merytoryczną i finansową przy realizacji projektów badawczych.

Dołącz do nas »

research infrastructure

Nowoczesna infrastruktura

Dzięki środkom z Funduszu Rozwoju Badań Naukowych Uniwersytetu SWPS systematycznie rozbudowujemy profesjonalne laboratoria do przeprowadzania zaawansowanych badań. Nasze pracownie wyposażone są w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie do analizy danych badawczych, takie jak panel SONA czy system Qualtrics. Naukowcy i studenci mają do dyspozycji m.in. sale fokusowe, pomieszczenia z lustrem fenickim, systemy do rejestracji audio-wideo oraz aparaturę do badań psychofizjologicznych (elektroencefalografy EEG, galwanometry GSR, stymulatory tDCS), okulograficznych (eye-trackery), elektromiograficznych (aparat EMG) i behawioralnych (Cedrus Response Pad, akcelerometry).

Popularyzacja nauki

Dzielimy się wiedzą zarówno w murach naszej uczelni, jak i za pośrednictwem Internetu i nowych technologii. Tworzymy własne media, które kolejno dołączają do liderów opinii w poszczególnych kategoriach tematycznych. Realizujemy spotkania online, przygotowujemy materiały wideo oraz podcasty, prowadzimy blogi popularno-naukowe dla wszystkich zainteresowanych wiedzą o człowieku i społeczeństwie, psychologią, prawem i zarządzaniem, a także najnowszymi trendami w kulturze i designie. Stale rozbudowujemy społeczności skupione wokół dziedzin, jakimi zajmują się nasi badacze.

Jesteśmy pierwszą uczelnią na świecie, która rozpoczęła popularyzację nauki w formie podcastów w międzynarodowym serwisie Spotify. Obecnie znajdujemy się w ścisłej czołówce najpopularniejszych twórców w kraju publikujących na tej platformie. Podobnie w Audiotece – najchętniej odwiedzanej polskiej aplikacji z treściami audio – niezmiennie od kilku lat jesteśmy w gronie TOP 3 autorów treści, które cieszą się największym zainteresowaniem. O jakości i wartości naszych materiałów świadczy nie tylko stale rosnące grono ich odbiorców, lecz także nagrody branżowe, które otrzymujemy w uznaniu skuteczności w budowaniu naszych własnych mediów.

campusescampusescampusescampusescampuses

Poznaj nasze podcasty

campusescampusescampusescampusescampuses
Tytuł badaniaJednostka finansującaProwadzącyDyscypliny/PaneleWydział
Interwencja edukacyjna „Bliżej”Narodowe Centrum Badań i RozwojuWójcik MałgorzatapsychologiaInstytut Psychologii
Regulacja wewnętrzna, makro- i mikrośrodowiskowe predyktory nadwagi wśród dzieci: weryfikacja modelu ANGELO-R w badaniach diad dziecko-rodzicNarodowe Centrum NaukiŁuszczyńska AleksandrapsychologiaInstytut Psychologii
E-COMPARED: European Comparative Effectiveness Research on Internet-based Depression TreatmentKomisja EuropejskaCieślak RomanpsychologiaInstytut Psychologii
Psychofizjologiczne wyznaczniki trwałości efektów treningów poznawczych u osób starszychNarodowe Centrum NaukiBrzezicka AnetapsychologiaInstytut Psychologii
Antropologia kłamstwa życia codziennegoMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoCantarero Katarzynanauki o kulturze i religiiInstytut Psychologii
MEMO - Multimedialne narzędzie wspomagające pamięć i aktywizujące osoby starszeNarodowe Centrum Badań i RozwojuRetowski SylwiuszpsychologiaInstytut Psychologii
Między leczeniem a izolacją. Detencja psychiatryczna w narracjach internowanych pacjentów oraz w dokumentacji medycznejNarodowe Centrum NaukiGalasiński DariuszpsychologiaInstytut Psychologii
Zobaczyć znaczy uwierzyć. Sugestia i dezinformacja w przekazie wideoNarodowe Centrum NaukiMaj KonradpsychologiaInstytut Psychologii
Międzynarodowe Trybunały Karne jako aktorzy zmian wewnętrznychNarodowe Centrum NaukiBachmann Klausnauki prawneInstytut Nauk Społecznych
Międzynarodowe Trybunały Karne jako aktorzy zmian wewnętrznychNarodowe Centrum NaukiBachmann Klausnauki o polityce i administracjiInstytut Nauk Społecznych
Psychologiczne konsekwencje perspektywy sprawcy i biorcyNarodowe Centrum NaukiWojciszke BogdanpsychologiaInstytut Psychologii
Mierzenie stopnia zrozumiałości polskich tekstów użytkowychNarodowe Centrum NaukiGruszczyński Włodzimierznauki o kulturze i religiiInstytut Nauk Humanistycznych
Kultura popularna i wczesne kino na ziemiach polskich pod panowaniem rosyjskim 1890-1914Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoBiskupski Łukasznauki o kulturze i religiiInstytut Nauk Humanistycznych
Poszukiwanie znaczenia i sensu życia oraz wzrost osobowy w następstwie traumy: badania prospektywneNarodowe Centrum NaukiZięba MariuszpsychologiaInstytut Psychologii
Udoskonalony pomiar i trening tendencyjności pamięciowejNarodowe Centrum NaukiPaulewicz BorysławpsychologiaInstytut Psychologii
Osobowość w ujęciu integracyjnym, dobrostan i podejmowanie pozytywnej aktywnościNarodowe Centrum NaukiZalewska AnnapsychologiaInstytut Psychologii
Opracowanie systemu DESMoPsI do projektowania, udostępniania i oceny interwencji psychologicznych przeznaczonych na urządzenia mobilneNarodowe Centrum Badań i RozwojuCieślak RomanpsychologiaInstytut Psychologii
INKLA promocja badań partycypacyjnychFundacja na rzecz Nauki PolskiejWójcik MałgorzatapsychologiaInstytut Psychologii
Trenować czy grać? Porównanie tradycyjnej formy treningu poznawczego do treningu z użyciem gry wideoNarodowe Centrum NaukiBrzezicka AnetapsychologiaInstytut Psychologii
Estetyczna wartość jedzenia. Perspektywa pragmatycznaNarodowe Centrum NaukiKoczanowicz Dorotanauki o kulturze i religiiInstytut Psychologii
I-TREND: Internet Tools for Research in Europe on New DrugsUnia EuropejskaSałustowicz Piotrnauki socjologiczneInstytut Nauk Społecznych
I-TREND: Internet Tools for Research in Europe on New DrugsUnia EuropejskaSałustowicz PiotrpsychologiaInstytut Nauk Społecznych
Pamiętać, żeby pamiętać: treningi poznawcze pamięci prospektywnejNarodowe Centrum NaukiAlbiński RafałpsychologiaInstytut Psychologii
Rola ograniczeń poznawczych w przetwarzaniu informacji przed podjęciem decyzjiMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoWichary SzymonpsychologiaInstytut Psychologii
Rola psychologii w procesie podejmowania decyzji przez zawodowych uczestników postepowania karnegoNarodowe Centrum NaukiKabzińska Joannanauki prawneInstytut Psychologii
Rola psychologii w procesie podejmowania decyzji przez zawodowych uczestników postepowania karnegoNarodowe Centrum NaukiKabzińska JoannapsychologiaInstytut Psychologii
Wartości i normy kulturowe a pozytywne starzenie się - porównania polsko-niemieckiePolsko Niemiecka Fundacja na rzecz NaukiGruszczyńska EwapsychologiaInstytut Psychologii
Zachowania zdrowotne w cyklu życiaFundacja na rzecz Nauki PolskiejŁuszczyńska AleksandrapsychologiaInstytut Psychologii
Czy depresyjność warto obrócić w żart? Wpływ humoru na regulację emocji osób podatnych na depresjęNarodowe Centrum NaukiBraniecka AnnapsychologiaInstytut Psychologii
Wpływ reguł wyborczych na jakość demokracji lokalnej w PolsceNarodowe Centrum NaukiMarkowski Radosławnauki o polityce i administracjiInstytut Nauk Społecznych
Sprawując władzę czy kontrolę? Krótko- i długoterminowe efekty kontroli osobistej i kontroli nad innymiNarodowe Centrum NaukiCisłak AleksandrapsychologiaInstytut Psychologii
Przestrzeń rozumowania – znaczenie reprezentacji wizualnych i gestów w rozumowaniu dedukcyjnymNarodowe Centrum NaukiMackiewicz RobertpsychologiaInstytut Psychologii
Mechanizmy zniekształceń w społecznych sądach porównawczych. Alternatywna propozycja wyjaśnień w kontekście modelu dopasowywania cechMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoJaskółowska AleksandrapsychologiaInstytut Psychologii
Różnice w postrzeganiu molestowania seksualnego ze względu na płeć ofiar i sprawcówNarodowe Centrum NaukiStudzińska AnnapsychologiaInstytut Psychologii
Neurobiologiczne i poznawcze korelaty różnic indywidualnych w instruowanym i nieinstruowanym kłamaniuNarodowe Centrum NaukiSarzyńska JustynapsychologiaInstytut Psychologii
Angor animi: kultura lęku nowoczesnegoMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoKoczanowicz LeszekfilozofiaInstytut Nauk Społecznych
Angor animi: kultura lęku nowoczesnegoMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoKoczanowicz Leszeknauki o kulturze i religiiInstytut Nauk Społecznych
Zniekształcenia poznawcze w ocenie autorytetu epistemicznego eksperta: ich psychologiczne źródła i konsekwencje na przykładzie oceniania ekspertów w dziedzinie ekonomiiNarodowe Centrum NaukiZaleśkiewicz TomaszpsychologiaInstytut Psychologii
Platona koncepcja sprawiedliwości w perspektywie współczesnego ugruntowania prawa w godności człowiekaNarodowe Centrum NaukiPiechowiak Mareknauki prawneInstytut Prawa
Jak przyjęcie perspektywy sprawcy i biorcy wpływa na ocenę siebie i innychNarodowe Centrum NaukiBiałobrzeska OlgapsychologiaInstytut Psychologii
Zwiększanie samokontroli i racjonalności w zachowaniach konsumenckichBank Zachodni WBKBuczny JacekpsychologiaInstytut Psychologii
Symboliczna natura pieniędzy i kontrola. Badania nad pieniędzmi jako zasobem psychologicznym używanym w samoregulacjiNarodowe Centrum NaukiGąsiorowska AgatapsychologiaInstytut Psychologii
Model odnajdywania korzyści psychospołecznych i wzrostu osobistego w chorobie przewlekłejNarodowe Centrum NaukiKossakowska MarlenapsychologiaInstytut Psychologii
Podstawowe mechanizmy intuicyjnego przetwarzania informacjiNarodowe Centrum NaukiSobków AgatapsychologiaInstytut Psychologii
Heurystyka afektu czy poszukiwanie alternatywy dominującej: Możliwe przyczyny rozbieżności ocen laików, polityków i ekspertówNarodowe Centrum NaukiSokołowska JoannapsychologiaInstytut Psychologii
Historia RwandyNarodowe Centrum NaukiBachmann KlaushistoriaInstytut Nauk Społecznych
Trening ukierunkowania uwagi a zaburzenia depresyjneNarodowe Centrum NaukiKrejtz IzabelapsychologiaInstytut Psychologii
Samokontrola czynności sterowanych impulsamiNarodowe Centrum NaukiBuczny JacekpsychologiaInstytut Psychologii
Poznawcze i motywacyjne determinanty magii sympatycznej w bliskich związkachNarodowe Centrum NaukiNiemyjska AleksandrapsychologiaInstytut Psychologii
Typologia relacji między organizacjami pozarządowymi w PolsceNarodowe Centrum NaukiKaim Agnieszkanauki socjologiczneInstytut Nauk Humanistycznych
Baza Filmów Emocjonalnych. Badanie neuronalnego podłoża cech temperamentalnych z zastosowaniem wystandaryzowanych dynamicznych bodźcówMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoSobczak PamelapsychologiaInstytut Psychologii
Narracyjna kontrola zachowaniaNarodowe Centrum NaukiTrzebiński JerzypsychologiaInstytut Psychologii
Psychologiczne i biologiczne źródła różnic indywidualnych w unikaniu ryzykaNarodowe Centrum NaukiWichary SzymonpsychologiaInstytut Psychologii
Asymetria pozytywno-negatywna w preferencjach. Zastosowanie ram interpretacyjnych i kontrastowego modelu podobieństwa w kształtowaniu wizerunku marki politycznej i gospodarczejNarodowe Centrum NaukiJabłońska MagdalenapsychologiaInstytut Psychologii
Wiedza polityczna w PolsceNarodowe Centrum NaukiCześnik Mikołajnauki o polityce i administracjiInstytut Nauk Społecznych
Prawne aspekty e-votingu na tle porównawczymNarodowe Centrum NaukiRulka Marcinnauki prawneInstytut Psychologii
Aktywność fizyczna i jakość życiaNarodowe Centrum NaukiŁuszczyńska AleksandrapsychologiaInstytut Psychologii
Ustawa 2.0 – Założenia systemu szkolnictwa wyższegoMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoIzdebski Hubertnauki prawneInstytut Prawa
Innowacje sprzyjające zdrowemu starzeniu się. Wykorzystanie metod psychologii poznawczej do trenowania zdolności intelektualnych seniorówFundacja na rzecz Nauki PolskiejWieczorek-Taraday AnnapsychologiaInstytut Psychologii
Wyznaczniki zmian stanów uwagi w procesie twórczymMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoWrońska MartapsychologiaInstytut Psychologii
Potrzeba poczucia sensu – wyznaczniki i konsekwencje Narodowe Centrum NaukiCantarero KatarzynapsychologiaInstytut Psychologii
Przejścia młodych z edukacji na rodzimy i zagraniczny rynek pracy: rola lokalności, grupy odniesienia i nowych mediówNarodowe Centrum NaukiGrabowska Izabelanauki socjologiczneInstytut Nauk Społecznych
Wpływ poziomu kodowania na racjonalność decyzji finansowychNarodowe Centrum NaukiRudzińska-Wojciechowska JoannapsychologiaInstytut Psychologii
Rola zdolności numerycznych w procesie podejmowania ryzykownych decyzji: mechanizmy psychologiczne i neuronalneNarodowe Centrum NaukiTraczyk JakubpsychologiaInstytut Psychologii
Geografia artystyczna Neue Slowenische Kunst. Wieloaspektowość i kolektywizmNarodowe Centrum NaukiSzczepanik Joannanauki o kulturze i religiiInstytut Nauk Humanistycznych
Perswazyjne skutki dwuznaczności przekazuNarodowe Centrum NaukiKoniak PawełpsychologiaInstytut Psychologii
Intencjonalizm lub funkcjonalizm – dynamika polityki eksterminacyjnej Niemieckiej Rzeszy wobec Herero Narodowe Centrum NaukiBachmann Klausnauki o polityce i administracjiInstytut Nauk Społecznych
Interakcja procesów afektywnych i zdolności numerycznych w procesie podejmowania decyzji w warunkach ryzykaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoFuławka KamilpsychologiaInstytut Psychologii
Nie tylko praca: rozwinięcie modelu Job Demandas-Resources o niepowiązane z pracą zasoby własne oraz zasoby partnera życiowegoNarodowe Centrum NaukiSmoktunowicz EwelinapsychologiaInstytut Psychologii
Opiniowanie sądowo-psychologiczne w sprawach nieletnich i sprawach z zakresu władzy rodzicielskiejNarodowe Centrum NaukiRode DanutapsychologiaInstytut Psychologii
Opiniowanie sądowo-psychologiczne w sprawach nieletnich i sprawach z zakresu władzy rodzicielskiejNarodowe Centrum NaukiRode Danutanauki prawneInstytut Psychologii
Strategie aktywizowane w procesie dokonywania przekładu pisemnego. Uwarunkowania kompetencji tłumaczaNarodowe Centrum NaukiPłońska DagmarapsychologiaInstytut Psychologii
Międzynarodowe Trybunały Karne w perspektywie porównawczejNarodowe Centrum NaukiBachmann Klausnauki o polityce i administracjiInstytut Nauk Społecznych
Międzynarodowe Trybunały Karne w perspektywie porównawczejNarodowe Centrum NaukiBachmann Klausnauki prawneInstytut Nauk Społecznych
Wpływ starzenia się na podejmowanie decyzji i dokonywanie sądówNarodowe Centrum NaukiSędek GrzegorzpsychologiaInstytut Psychologii
Przyszłość jest niepewna: ukryte i jawne ryzyko w podejmowaniu decyzji międzyokresowychNarodowe Centrum NaukiBiałaszek WojciechpsychologiaInstytut Psychologii
Pojęcie normy w seksuologiiNarodowe Centrum NaukiGrunt-Mejer KatarzynapsychologiaInstytut Psychologii
Eksploracja nowych aspektów teorii Wymagania – Zasoby ZawodoweNarodowe Centrum NaukiBasińska BeatapsychologiaInstytut Psychologii
Rola ukierunkowania regulacyjnego osoby i kultury organizacyjnej oraz przekształcenia pracy w reagowaniu na zmianę organizacyjnąNarodowe Centrum NaukiRoczniewska MartapsychologiaInstytut Psychologii
Interpretacyjna analiza fenomenologiczna stanów depersonalizacji i derealizacji w grupach klinicznych i nieklinicznychNarodowe Centrum NaukiPietkiewicz IgorpsychologiaInstytut Psychologii
Pieniądze i etyka. Konsekwencje zorientowania umysłu na wartości rynkowe wskutek kontaktu z pieniędzmi dla przestrzegania lub łamania standardów etycznychNarodowe Centrum NaukiZaleśkiewicz TomaszpsychologiaInstytut Psychologii
Political branding: nowe podejście do relacji partia-wyborcaNarodowe Centrum NaukiŻerkowska-Balas Martanauki socjologiczneInstytut Nauk Społecznych
Political branding: nowe podejście do relacji partia-wyborcaNarodowe Centrum NaukiŻerkowska-Balas Martanauki o polityce i administracjiInstytut Nauk Społecznych
Analiza dyskursu jako metoda badania reprezentacji myśli i prób samobójczych w narracjach pacjentów oraz w zapisach klinicznych w kartach chorobyNarodowe Centrum NaukiZiółkowska JustynapsychologiaInstytut Psychologii
Siła woli a podejmowanie decyzji: badanie przy użyciu rezonansu magnetycznegoMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoZajkowski WojciechpsychologiaInstytut Psychologii
Długoterminowy trening muzyczny a umiejętność czytania - badanie okulograficzne funkcji poznawczych dzieci w wieku 6-9 latNarodowe Centrum NaukiRodziewicz AgatapsychologiaInstytut Psychologii
Ocena ruminacji i zachowań żywieniowych u osób o zróżnicowanym modelu żywieniaNarodowe Centrum NaukiBrytek-Matera AnnapsychologiaInstytut Psychologii
Integracja polskich migrantów powrotnych w świetle badań nad AliyahNarodowe Centrum NaukiBielewska Agnieszkanauki socjologiczneInstytut Psychologii
Wpływ mediów na postawy polityczneNarodowe Centrum NaukiWenzel Michałnauki o polityce i administracjiInstytut Nauk Społecznych
Empiryczna weryfikacja Homeostatycznej Teorii Otyłości wśród dzieci i młodzieży: badania podłużneNarodowe Centrum NaukiCzepczor-Bernat KamilapsychologiaInstytut Psychologii
Analiza jakościowa zjawisk i symptomów związanych z opętaniemNarodowe Centrum NaukiPietkiewicz IgorpsychologiaInstytut Psychologii
Med-Stres: internetowy program przeciwdziałania stresowi zawodowemu wśród personelu medycznegoNarodowe Centrum Badań i RozwojuSmoktunowicz EwelinapsychologiaInstytut Psychologii
Predykcyjna rola pozytywnych emocji mierzonych na poziomie jednostki i na poziomie zespołu w odniesieniu do przystosowania pracy przez pracownika: mediacyjna rola przekonań o własnej skutecznościNarodowe Centrum NaukiRogala AnnapsychologiaInstytut Psychologii
Polaryzacja i konsensus w Europie Środkowej po transformacji ustrojowej - analiza głosowań parlamentarnychNarodowe Centrum NaukiKwiatkowska Agnieszkanauki o polityce i administracjiInstytut Nauk Społecznych
Religijność i duchowość jako wyznaczniki dobrostanu hedonistycznego i eudajmonicznegoNarodowe Centrum NaukiPiotrowski JarosławpsychologiaInstytut Psychologii
Opracowanie i upowszechnienie narzędzi diagnostycznych do oceny zdolności poznawczych dzieci i młodzieżyMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoSędek GrzegorzpsychologiaInstytut Psychologii
Opracowanie i upowszechnienie narzędzi diagnostycznych do oceny zdolności poznawczych dzieci i młodzieżyMinisterstwo Edukacji NarodowejSędek GrzegorzpsychologiaInstytut Psychologii
Kluczowe czynniki warunkujące realizację celów strategicznych muzeów i miejsc pamięci ze szczególnym uwzględnieniem Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w OświęcimiuPaństwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w OświęcimiuSzpaderski Adamekonomia i finanseInstytut Nauk Społecznych
Kluczowe czynniki warunkujące realizację celów strategicznych muzeów i miejsc pamięci ze szczególnym uwzględnieniem Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w OświęcimiuPaństwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w OświęcimiuSzpaderski Adamnauki o zarządzaniu i jakościInstytut Nauk Społecznych
GEMTRA: Tranzycja do macierzyństwa w trzech pokoleniach PolekNarodowe Centrum NaukiPustułka Paulanauki socjologiczneInstytut Nauk Społecznych
CEEYouth: Badanie porównawcze młodych migrantów z Polski i LitwyNarodowe Centrum NaukiGrabowska Izabelanauki o polityce i administracjiInstytut Nauk Społecznych
CEEYouth: Badanie porównawcze młodych migrantów z Polski i LitwyNarodowe Centrum NaukiGrabowska Izabelanauki socjologiczneInstytut Nauk Społecznych
Struktura reprezentacji poznawczej podstawowych wymiarów spostrzegania społecznegoNarodowe Centrum NaukiWojciszke BogdanpsychologiaInstytut Psychologii
Zmienność w czasie neuropoznawczych efektów treningu złożonym zadaniem w formie strategicznej gry komputerowejNarodowe Centrum NaukiBrzezicka AnetapsychologiaInstytut Psychologii
Neuronalne mechanizmy problemów z regulacją emocji i deficytów wykonawczych w prokrastynacjiNarodowe Centrum NaukiMichałowski JarosławpsychologiaInstytut Psychologii
Czy umiejętność radzenia sobie z emocjami oraz motywowanie przez nagrody mogą ochronić pierwszoklasistów przed rozwinięciem niekorzystnych sposobów funkcjonowania?Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMichałowski JarosławpsychologiaInstytut Psychologii
Celebryci w polskiej przestrzeni medialnej i społecznejMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoGodzic Wiesławnauki socjologiczneInstytut Nauk Społecznych
Trening funkcji wykonawczych jako moderator efektywności psychoterapii Gestalt w leczeniu osób depresyjnych; randomizowane badanie z grupą kontrolną prowadzone w warunkach naturalnychNarodowe Centrum NaukiWasielewski JarosławpsychologiaInstytut Psychologii
Dorobek niemieckiej i polskiej antropologii wobec RwandyPolsko Niemiecka Fundacja na rzecz NaukiBachmann KlaushistoriaInstytut Nauk Społecznych
Jakość decyzji z doświadczenia oraz rola struktury problemu decyzyjnego w zaangażowaniu w poszukiwanie informacjiMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoLenda DominikpsychologiaInstytut Psychologii
Rola praktyki uważnej wdzięczności w redukowaniu agresji międzygrupowej wśród narcyzów grupowychNarodowe Centrum NaukiGolec de Zavala AgnieszkapsychologiaInstytut Psychologii
Zachowania kompensacyjne jako strategie neutralizowania negatywnych efektów niewypełniania planówNarodowe Centrum NaukiByrka KatarzynapsychologiaInstytut Psychologii
Historia kultury popularnej w Polsce w I poł. XX wieku z perspektywy transmedialnejNarodowe Centrum NaukiFiliciak Mirosławnauki o kulturze i religiiInstytut Nauk Humanistycznych
Determinanty zachowań żywieniowych i aktywności fizycznej. Europejskie centrum wiedzy służące integracji i rozwojowi infrastruktury badawczejNarodowe Centrum Badań i RozwojuŁuszczyńska AleksandrapsychologiaInstytut Psychologii
Wpływ długotrwałego zażywania marihuany i tytoniu na funkcjonowanie poznawcze z uwzględnieniem korelatów psychofizjologicznychMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoBrzezicka AnetapsychologiaInstytut Psychologii
Badanie kodowania informacji w pamięci krótkotrwałej i wpływu aktywności sieci czołowo-ciemieniowej na pojemność pamięci u osób młodych i w podeszłym wieku w oparciu o zaawansowaną analizę czynności elektrycznej mózguNarodowe Centrum NaukiBrzezicka AnetapsychologiaInstytut Psychologii
Dążenie do autodefiniujących celów a poddawanie się i uleganie pokusomNarodowe Centrum NaukiByrka KatarzynapsychologiaInstytut Psychologii
Jak działa intuicja. Udział procesów poznawczych i afektywnych w intuicyjnych sądachNarodowe Centrum NaukiSweklej JoannapsychologiaInstytut Psychologii
Mimikra emocji w kontekście społecznym. Znaczenie mimicznego sprzężenia zwrotnego i naśladownictwa emocji negatywnych dla wydawania sądów społecznych i przebiegu interakcjiNarodowe Centrum NaukiOlszanowski MichałpsychologiaInstytut Psychologii
Pamięć celów: zachowanie zorientowane na cel w obliczu dystrakcjiNarodowe Centrum NaukiHanczakowski MaciejpsychologiaInstytut Psychologii
Poszukiwanie mediatorów i moderatorów wpływu postaw oraz nastrojów na oceny charakteru moralnegoNarodowe Centrum NaukiBocian KonradpsychologiaInstytut Psychologii
Strategie inwestorów giełdowych w okresie koniunktury, stagnacji i dekoniunkturyNarodowe Centrum NaukiSokołowska JoannapsychologiaInstytut Psychologii
Jak zwiększyć skuteczność działania psychoterapeutycznych technik wyobrażeniowychNarodowe Centrum NaukiMichałowski JarosławpsychologiaInstytut Psychologii
Strukturyzacja poznawcza i jej poznawczo-motywacyjne determinanty jako ramy wyjaśniające różnorodne zjawiska psychologiczneNarodowe Centrum NaukiDoliński DariuszpsychologiaInstytut Psychologii
Jak zwiększyć sprawność umysłu seniora: trening poznawczy czy ćwiczenia fizyczneNarodowe Centrum NaukiBednarek HannapsychologiaInstytut Psychologii
Neuronalne korelaty poprawy funkcjonowania poznawczego u osób grających w gry komputerowe: rola mikrostruktury włókien istoty białej i aktywności mózguNarodowe Centrum NaukiKowalczyk NataliapsychologiaInstytut Psychologii
Trajektorie zmagania się z chorobą: wielopoziomowa analiza w diadzie chory-partnerNarodowe Centrum NaukiKroemeke AleksandrapsychologiaInstytut Psychologii
Za drzwiami American Laboratory Theatre. Rola działalności pedagogicznej Ryszarda Bolesławskiego i Marii Uspenskiej w transmisji rosyjskiego systemu gry aktorskiej na grunt amerykańskiNarodowe Centrum NaukiGodziszewska Ewasztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztukiInstytut Nauk Humanistycznych
Za drzwiami American Laboratory Theatre. Rola działalności pedagogicznej Ryszarda Bolesławskiego i Marii Uspenskiej w transmisji rosyjskiego systemu gry aktorskiej na grunt amerykańskiNarodowe Centrum NaukiGodziszewska Ewanauki o kulturze i religiiInstytut Nauk Humanistycznych
Wpływ negatywnego afektu na zachowania żywieniowe: weryfikacja dwóch potencjalnych ścieżek w warunkach laboratoryjnych i ekologicznychNarodowe Centrum NaukiBrytek-Matera AnnapsychologiaInstytut Psychologii
DIASPOlitic: Understanding the Political Dynamics of Émigré Communities in an Era of European Democratic BackslidingThe Research Council of NorwayStanley Benjaminnauki o polityce i administracjiInstytut Nauk Społecznych
DIASPOlitic: Understanding the Political Dynamics of Émigré Communities in an Era of European Democratic BackslidingPeace Research Institute OsloStanley Benjaminnauki o polityce i administracjiInstytut Nauk Społecznych
Władza somatyczna i mikrofizyka emancypacji: w kierunku kultury wyzwoleniaNarodowe Centrum NaukiKoczanowicz Leszeknauki o polityce i administracjiInstytut Psychologii
Effectiveness of existing policies for lifestyle interventions - Policy Evaluation Network (PEN)Narodowe Centrum Badań i RozwojuŁuszczyńska AleksandrapsychologiaInstytut Psychologii
Milamind – NeurouważnośćMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoWójcik KarolinapsychologiaUniwersytet SWPS
Milamind – NeurouważnośćMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoJarczewska-Gerc EwapsychologiaUniwersytet SWPS
Masowe wydarzenia sportu elektronicznego w Polsce i w HongkonguNarodowe Centrum NaukiFelczak Mateusznauki o kulturze i religiiInstytut Nauk Humanistycznych
Wpływ kontaktu z poezją na twórcze myślenie Narodowe Centrum NaukiOsowiecka MałgorzatapsychologiaInstytut Psychologii
Techniki wpływu społecznego a redukcja rozproszenia odpowiedzialności wobec zdarzeń kryzysowych w środowisku internetowymNarodowe Centrum NaukiKuś JakubpsychologiaInstytut Psychologii
Jak każdy z nas może radzić sobie ze złością? Rola różnic indywidualnych w efektywności funkcjonalnych strategii regulacji złościNarodowe Centrum NaukiKozłowska AgatapsychologiaInstytut Psychologii
Wysiłek jako koszt i inwestycja w hipotetycznych i rzeczywistych sytuacjach wyboruNarodowe Centrum NaukiMarcowski PrzemysławpsychologiaInstytut Psychologii
Zgoda jako zdarzenie prawa pracyNarodowe Centrum NaukiLewandowicz-Machnikowska Monikanauki prawneInstytut Prawa
Zmiana zachowań zdrowotnych w czasie pandemii COVID-19Narodowe Centrum NaukiŁuszczyńska AleksandrapsychologiaInstytut Psychologii
Czy pewne wartości sprzyjają szczęściu? Systemy wartości, zaangażowanie w działanie i poczucie skuteczności a dobrostan hedonistyczny i eudajmonistycznyNarodowe Centrum NaukiBojanowska AgnieszkapsychologiaInstytut Psychologii
Wspieranie ludzi w starszym wieku w dokonywaniu bardziej optymalnych wyborów w złożonych zadaniach decyzyjnych dotyczących zakupów internetowychNarodowe Centrum NaukiSędek GrzegorzpsychologiaInstytut Psychologii
Psychospołeczne determinanty oraz konsekwencje zachwań siedzącychNarodowe Centrum NaukiBoberska MonikapsychologiaInstytut Psychologii
CICERONE: Creative Industries Cultural Economy Production NetworkKomisja EuropejskaIlczuk Dorotanauki o kulturze i religiiInstytut Nauk Humanistycznych
CICERONE: Creative Industries Cultural Economy Production NetworkKomisja EuropejskaIlczuk Dorotasztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztukiInstytut Nauk Humanistycznych
Estetyka populizmu. Walka polityczna i doświadczenie estetyczne w Polsce po 1989 rokuNarodowe Centrum NaukiKoczanowicz Leszeknauki o polityce i administracjiInstytut Psychologii
Estetyka populizmu. Walka polityczna i doświadczenie estetyczne w Polsce po 1989 rokuNarodowe Centrum NaukiKoczanowicz Leszeknauki o kulturze i religiiInstytut Psychologii
CO-CREATE: Confronting Obesity: Co-creating policy with youthUnia EuropejskaŁuszczyńska AleksandrapsychologiaInstytut Psychologii
Rola aktorów socjalizacyjnych w przejściach transnarodowych i formowaniu poczucia przynależności dzieci migrantów w PolsceNarodowe Centrum NaukiPopyk Anzhelasztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztukiInstytut Nauk Społecznych
Rola aktorów socjalizacyjnych w przejściach transnarodowych i formowaniu poczucia przynależności dzieci migrantów w PolsceNarodowe Centrum NaukiPopyk Anzhelanauki socjologiczneInstytut Nauk Społecznych
Instytucjonalizacja partii politycznych w parlamentach Europy Środkowej – data mining debat parlamentarnychNarodowe Centrum NaukiKwiatkowska Agnieszkanauki o polityce i administracjiInstytut Nauk Społecznych
Instytucjonalizacja partii politycznych w parlamentach Europy Środkowej – data mining debat parlamentarnychNarodowe Centrum NaukiKwiatkowska Agnieszkanauki socjologiczneInstytut Nauk Społecznych
Wyobrażenia umysłowe i emocje a decyzje w warunkach ryzyka i niepewności. Wizualizowanie przyszłości jako narzędzie w podejmowaniu decyzjiNarodowe Centrum NaukiZaleśkiewicz TomaszpsychologiaInstytut Psychologii
Nadmierne kupowanie jako zachowanie pojawiające się w reakcji na nudę. Badania mechanizmu i warunków granicznych relacji między nudą i nadmiarowymi zachowaniami konsumenckimiNarodowe Centrum NaukiGąsiorowska AgatapsychologiaInstytut Psychologii
Potrzeba poznawczego domknięcia, samoocena oraz sprawczość i wspólnotowość a uczestnictwo w sieciach społecznychNarodowe Centrum NaukiGrowiec KatarzynapsychologiaInstytut Psychologii
Gov_LAB – program edukacyjny dla jednostek samorządu terytorialnegoPolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Rzeźnik Grzegorznauki o polityce i administracjiUniwersytet SWPS
Polityka pamięci wobec antykomunistycznego podziemia. Między państwowymi upamiętnieniami a kulturą popularną i komercjalizacjąNarodowe Centrum NaukiJaskułowski Krzysztofnauki socjologiczneInstytut Nauk Społecznych
Polityka pamięci wobec antykomunistycznego podziemia. Między państwowymi upamiętnieniami a kulturą popularną i komercjalizacjąNarodowe Centrum NaukiJaskułowski Krzysztofnauki o kulturze i religiiInstytut Nauk Społecznych

Uczelniana oficyna wydawnicza została powołana do życia w 2002 roku. W latach 2002-2012 działała pod nazwą Academica. Za swoją działalność otrzymała wiele nagród i wyróżnień. W 2012 roku nastąpiły organizacyjne zmiany formuły funkcjonowania wydawnictwa – od tej pory oficyna publikuje pod nazwą Wydawnictwo Uniwersytetu SWPS. Współpracuje także z najważniejszymi naukowymi oficynami w kraju i wieloma zagranicznymi.

Współpraca wydawnicza (m.in.)

Wiedza najwyższej próby

Zadaniem uczelnianego wydawcy jest publikowanie podręczników, monografii, skryptów, czasopism, prac habilitacyjnych i doktorskich autorstwa pracowników dydaktycznych uczelni.

Dzięki szerokiej współpracy z uznanymi edytorami rynku książki akademickiej, wydawnictwo pomaga w zaprezentowaniu dorobku naukowego, inicjując wydania koedycyjne oraz wspierając merytorycznie i organizacyjnie wszystkie wartościowe projekty.


Publikacje ze znakiem Uniwersytetu SWPS

Od wielu lat do rąk czytelników trafia bogata i różnorodna oferta Wydawnictwa Uniwersytetu SWPS obejmująca publikacje pracowników uczelni prezentujące wyniki badań z wielu dziedzin nauk humanistycznych i społecznych – psychologii, socjologii, kulturoznawstwa, wiedzy o języku i literaturze, filozofii, edukacji, etyki, a także seksuologii czy historii.

O książki i czasopisma można pytać we wszystkich renomowanych księgarniach naukowych i akademickich na terenie całego kraju oraz w salonach Empik. Wybrane pozycje z oferty są dostępne w wersjach elektronicznych (e-book) na platformie ibuk.pl.

Nagrody i wyróżnienia

Poznańskie Dni Książki Naukowej

 • Nagroda specjalna dziennikarzy za książkę „Media audiowizualne” pod red. Wiesława Godzica (koedycja z WAiP) w konkursie im. ks. Edwarda Pudełko na najlepszy podręcznik akademicki w roku 2011 w ramach XV Poznańskich Dni Książki Naukowej
 • Wyróżnienie na XIV Poznańskich Dni Książki Naukowej dla najlepszego podręcznika akademickiego za „Kulturo-znawstwo dyscyplina bez dyscypliny” pod red. Wojciecha Burszty oraz Michała Januszkiewicza

Targi Książki Akademickiej Academia

 • Wyróżnienie dla książki „Romowie 2009. Między wędrówka a edukacją” pod red. Barbary Weigl w konkursie na najlepszą książkę akademicką w ramach IV Targów Książki Akademickiej Academia 2010

Targi Edukacja

 • Medal Targów Edukacja 2010 w Kielcach za książkę „Media audiowizualne” pod red. Wiesława Godzica (koedycja z WAiP)

Nagroda Teofrasta

 • Nominacja do Nagrody Teofrasta w kategorii najlepszej naukowej książki psychologicznej 2010 roku dla publikacji pod red. Idy Kurcz i Hanny Okuniewskiej „Język jako przedmiot badań psychologicznych”
 • Nagroda Teofrasta dla najlepszej naukowej książki psychologicznej 2009 roku dla publikacji Pawła Boskiego „Kulturowe ramy zachowań społecznych” (koedycja z WN PWN) – dwie inne pozycje wydane nakładem Wydawnictwa Academica uzyskały nominacje (w sumie trzy na cztery przyznane) do tego prestiżowego wyróżnienia w kategorii książki naukowej

INFORMACJE DLA AUTORÓW

po logowaniu w serwisie Wirtualna Uczelnia
dla pracownika »  |  dla dydaktyka »

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu SWPS

Lokalizacja

 • ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
  N130, I p.
 • Godziny pracy
  poniedziałek-piątek: 9.00-17.00

Partnerzy handlowi

Książki i czasopisma Wydawnictwa Uniwersytetu SWPS dystrybuują na terenie całego kraju następujący partnerzy handlowi:

 • Firma Księgarska Jacek Olesiejuk Sp. z o.o. 
  ul. Poznańska 91, 05-850 Ożarów Mazowiecki
  tel. 22 721 30 00
 • Ogólnopolski System Dystrybucji Wydawnictw Azymut Sp. z o.o. 
  ul. Suwak 5, 02-676 Warszawa 
  tel. 22 847 20 02
 • Księgarnia PSYCHE 
  ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa 
  tel. 22 517 96 30

Prestiżowa kategoria A+, najlepszy wydział nauk społecznych w Polsce, 5. miejsce wśród grantobiorców Narodowego Centrum Nauki – od początku istnienia inwestujemy w rozwój nauki. Należymy do grona najaktywniejszych jednostek w kraju. Dbamy o wysoką jakość badań naukowych. Otwieramy interdyscyplinarne centra badawcze i realizujemy projekty, które odpowiadają na rzeczywiste potrzeby ludzi. Posiadamy wyróżnienie HR Excellence in Research.

 

6uprawnień doktorskich
3uprawnienia habilitacyjne
1.miejsce w naukach społecznych
300projektów badawczych rocznie
5.miejsce wśród grantobiorców NCN

 

Uprawnienia akademickie

Uprawnienia doktorskie

Uczelnia nadaje stopień doktora w następujących dyscyplinach:

 • literaturoznawstwo
 • nauki o kulturze i religii
 • nauki o polityce i administracji
 • nauki prawne
 • nauki socjologiczne
 • psychologia

Uprawnienia habilitacyjne

Uczelnia nadaje stopień doktora habilitowanego w dyscyplinach:

 • nauki o kulturze i religii
 • nauki prawne
 • psychologia

Dotychczas na Uniwersytecie SWPS nadano 325 stopni naukowych doktora oraz 81 stopni naukowych doktora habilitowanego. Zakończono 8 postępowań o nadanie tytułu profesora (stan na maj 2020 roku).

Najwyższe kategorie naukowe

W gronie renomowanych ośrodków

W 2017 roku MNiSW przeprowadziło kompleksową ocenę potencjału badawczego prawie 1000 jednostek naukowych w kraju. Uniwersytet SWPS otrzymał bardzo wysokie noty i znalazł się w gronie renomowanych instytucji z wieloletnią tradycją. Więcej informacji »

Najlepsi w naukach społecznych

Wydział Psychologii we Wrocławiu potwierdził swoją silną pozycję z 2013 roku – nadal jest najlepszym ośrodkiem w kraju prowadzącym badania w obszarze nauk społecznych. W 2017 roku dołączył do niego warszawski Wydział Psychologii. Obie jednostki znalazły się w grupie 5% elitarnych ośrodków naukowych w kraju wyróżnionych kategorią A+.

Kategoria A dla czterech wydziałów

W obszarze nauk humanistycznych i społecznych o profilu filologicznym wysoką kategorię A, jako jedynej jednostce pochodzącej z uczelni niepublicznej, przyznano Wydziałowi Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie. Tę samą kategorię – w obszarze nauk humanistycznych i społecznych o profilu społecznym – otrzymały Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu oraz Wydziały Psychologii w Sopocie i Katowicach. Przyznane kategorie to ważny miernik sukcesów badawczych.

HR Excellence in Research

Uczelnia posiada prawo do korzystania z logo HR Excellence in Research. Wyróżnienie to jest przyznawane instytucjom, które zapewniają pracownikom naukowym najlepsze warunki pracy i spełniają wymogi przyjęte w Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksie Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych. Więcej informacji »

Projekty i granty

Prawie 300 projektów badawczych rocznie

Nasi dydaktycy mają realny wpływ na rozwój wielu dziedzin nauki. Wyniki prowadzonych przez nich badań znajdują zastosowanie w różnych obszarach gospodarki i życia społecznego. W samym 2018 roku realizowali 284 krajowe i zagraniczne programy badawcze na kwotę ponad 52 mln zł, w tym projekty ze środków pochodzących z dotacji statutowych. Więcej informacji »

W czołówce grantobiorców

Coroczne zestawienia grantobiorców Narodowego Centrum Nauki pokazują, że Uniwersytet SWPS jest jednym z najbardziej aktywnych ośrodków badawczych w Polsce.

W latach 2011-2018 pozyskaliśmy ponad 55,5 mln zł dofinansowania z NCN, zajmując 5. miejsce wśród wszystkich jednostek w kraju aplikujących o środki w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych. Więcej informacji »

Ponad 34 mln z funduszy europejskich

Dużą wagę przywiązujemy do doskonalenia jakości kształcenia i odpowiedniego przygotowania studentów do pracy zawodowej. Działania te realizujemy także ze środków unijnych.

Zrealizowaliśmy 18 projektów edukacyjnych finansowanych z zasobów Europejskiego Funduszu Społecznego oraz funduszy norweskich i EOG na kwotę 25 mln zł. Obejmowały one działania mające na celu wzmocnienie jakości procesu nauczania, wdrożenie innowacji dydaktycznych i przygotowanie studentów do podjęcia zatrudnienia. Obecnie rozpoczynamy kolejnych 12 projektów na kwotę 8,6 mln zł. Więcej informacji »

Diamentowe granty dla studentów

Dzięki wsparciu opiekunów naukowych studenci Uniwersytetu SWPS zdobywają dofinansowanie na prowadzenie własnych badań. Wśród dotychczasowych laureatów ministerialnego programu Diamentowe Granty znalazło się dziesięcioro wybitnych studentów z naszej uczelni. Młodzi naukowcy pozyskali kwotę ponad 1,8 mln zł na realizację autorskich projektów. Więcej informacji »

Centra badawcze

Fundusz Rozwoju Badań Naukowych

Uniwersytet SWPS wspiera inicjatywy rozwojowe pracowników naukowo-dydaktycznych. Dzięki środkom z Funduszu Rozwoju Badań Naukowych na uczelni powstają nowe centra badawcze wyposażone w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie umożliwiające prowadzenie badań na najwyższym poziomie. Więcej informacji »

Ośrodki badawcze

Ośrodek Badań Okulograficznych w Warszawie oraz Pracownia Badań Jakościowych w Katowicach to jedne z pierwszych przedsięwzięć zrealizowanych ze środków Funduszu Rozwoju Badań Naukowych Uniwersytetu SWPS.

Na uczelni działa kilkanaście jednostek badawczych prowadzących zaawansowane projekty. Centrum Badań nad Traumą i Kryzysami Życiowymi analizuje skuteczne techniki pomocy osobom, które doświadczyły ciężkich przeżyć, Centrum Badań nad Zachowaniami Ekonomicznymi łączy najnowszą wiedzę z psychologii społecznej z praktyką rynków finansowych, Interdyscyplinarne Centrum Stosowanych Badań Poznawczych prowadzi międzynarodowe programy dotyczące funkcjonowania poznawczego człowieka, z kolei Centrum Badań Neuropoznawczych bada szeroko rozumiane zmiany neuroplastyczne. Więcej informacji »

Specjalistyczne laboratoria

Wykładowcy i studenci mogą także liczyć na zaangażowanie jednostek wspierających, takich jak Dział Badań Naukowych i Projektów, który udziela kompleksowego wsparcia na każdym etapie przygotowania i realizacji programu badawczego, czy laboratoria, które dysponują nowoczesną aparaturą oraz specjalistyczym oprogramowaniem do przeprowadzania eksperymentów i analizy wyników, m.in.: Laboratorium Badań Eksperymentalnych oraz Centrum Technik Pomiaru Psychologicznego.