logo uswps nazwa 3

Nauka i badania

Czasopisma naukowe

Studia Psychologiczne

„Studia Psychologiczne” to czasopismo naukowe z dziedziny psychologii wydawane w latach 1956–2018. Do 2001 r. jedynym wydawcą pisma była Polska Akademia Nauk, a od 2002 r. „Studia Psychologiczne” wydawała wspólnie...

Czytaj więcej

Social Psychological Bulletin

„Social Psychological Bulletin” to współfinansowane przez Uniwersytet SWPS czasopismo naukowe publikujące badania empiryczne, debaty naukowe i prace przeglądowe z zakresu podstawowej i stosowanej psychologii społecznej. Biuletyn Psychologii Społecznej promuje standardy...

Czytaj więcej

Azja–Pacyfik: Społeczeństwo–Polityka–Gospodarka

Region Azji i Pacyfiku odgrywa znaczącą rolę w gospodarce i polityce światowej, a w ostatnich latach jest też polem coraz większej rywalizacji o wpływy między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Dla...

Czytaj więcej

Kultura Popularna

„Kultura Popularna” to recenzowany kwartalnik naukowy wydawany nieprzerwanie od 2002 roku. Celem naukowym czasopisma jest analiza kultury codzienności, nowych technologii, sztuki współczesnej, a także wszelkich obszarów związanych z zainteresowaniami społeczeństwa...

Czytaj więcej

Acta Sueco-Polonica

„Acta Sueco-Polonica” to czasopismo naukowe założone 1993 roku w na Uniwersytecie w Uppsali, a 2006 r. wydawane przez naszą uczelnię. Tematyka obejmuje najrozmaitsze aspekty stosunków polsko-skandynawskich w dziedzinie kultury, języka...

Czytaj więcej