Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
Wpływ starzenia się na podejmowanie decyzji i dokonywanie sądów
naukowo-badawczy
realizowany

Wpływ starzenia sięna podejmowanie decyzji i dokonywanie sądów

Grzegorz Sędek
kierownik projektu
prof. dr hab.
Grzegorz Sędek

psycholog, specjalizuje się w psychologii eksperymentalnej: społecznej, klinicznej i poznawczej

zobacz biogram
wartość projektu: 1 272 640 PLN
instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki
dyscyplina: psychologia
lokalizacja: Warszawa
okres realizacji: 2016 2017 2018 2019 2020

 

projekt naukowy

Wpływ starzenia się na podejmowanie decyzji i dokonywanie sądów

 

 

 

Jednostka realizująca UNI SWPS warszawa
Kwota dofinansowania1 272 640 PLN
Jednostka finansująca NCN

Okres realizacji projektu: 2016 – 2020


W jaki sposób starzenie się wpływa na procesy związane z podejmowaniem decyzji oraz wydawaniem sądów o ludziach i zdarzeniach? Zespół psychologów pod kierownictwem prof. dr. hab. Grzegorza Sędka zanalizuje rolę zmian w procesach poznawczych, motywacyjnych i emocjonalnych na przestrzeni dorosłego życia oraz ich wpływ na poprawność rozwiązywania problemów decyzyjnych i w kontekście dokonywania sądów społecznych – na przykład dotyczących stereotypów spiskowych.

Opis projektu

Założenia projektu

Głównym celem projektu jest zrozumienie natury ograniczeń związanych z wiekiem w podejmowaniu decyzji i dokonywaniu sądów oraz identyfikacja możliwych mechanizmów kompensacyjnych. Zaobserwowane w wielu badaniach pogorszenie poznawczego funkcjonowania w grupie seniorów wydaje się być znacznie mniejsze (lub wręcz niezauważalne) w zadaniach, które w sposób bezpośredni dotyczą osób badanych, związane są z rozwiązywaniem dobrze im znanych problemów „dnia codziennego” lub mają związek z relacjami interpersonalnymi. Co więcej, różnice w sprawności związane z wiekiem wydają się być mniej oczywiste w zadaniach, które w sposób wyraźny są kontrolowane przez procesy emocjonalne.

Wszystko to może sugerować, że osoby starsze radzą sobie z postępującymi ograniczeniami, przede wszystkim poznawczymi i motywacyjnymi, poprzez swoją wiedzę życiową oraz poprzez użycie rozmaitych mechanizmów kompensujących.

Metodologia

Projekt zakłada analizę dwóch obszarów funkcjonowania, tj. podejmowanie decyzji oraz dokonywanie obiektywnych sądów. Naukowcy przewidują, że pierwsze pionierskie badanie będzie zrealizowane na grupie 60 osób: 30 starszych dorosłych (65-76 lat) i 30 młodych dorosłych (19-30 lat).

Następne badanie, będące rozszerzoną replikacją, będzie zrealizowane na trzech grupach wiekowych obejmujących 90 osób: 30-osobowe grupy młodych dorosłych, dorosłych w średnim wieku (42-53 lata) i starszych dorosłych.

W zakresie każdej linii badań zaplanowano też realizację przynajmniej jednego laboratoryjnego badania okulograficznego, wykorzystującego nasze dobrze wyposażone pracownie eye trackingowe. W sumie w całym projekcie wykonanych zostanie 14 głównych badań.

Użyteczność wyników

Wyniki uzyskane w ramach projektu zostaną opublikowane w międzynarodowych czasopismach naukowych z listy JCR. Istotą projektu jest lepsze zrozumienie już istniejących i odkrycie nowych mechanizmów psychologicznych umożliwiających podtrzymanie potencjału intelektualnego starzejącego się społeczeństwa.

Głębsze zrozumienie mechanizmów kompensujących negatywne konsekwencje zdrowego procesu starzenia się może też zapewnić większą autonomię, niezależność i relatywnie wysoki dobrostan na przestrzeni całego, ciągle wydłużającego się życia.

 

Zespół badawczy

Albiński, Rafał wykonawca
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Rafał Albiński
Miasto
warszawa
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Metodologii Bada\u0144 Psychologicznych","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
psychologia-poznawcza
Wydział
Array
Funkcja w Instytucie
[]
Funkcja w Centrum
[]
dr Rafał Albińskipsycholog, specjalizuje się w zagadnieniach związanych z pamięcią prospektywną oraz problematyką zarządzania czasem i prokrastynacji.