hr award color

logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Wartość projektu: 1272640

W jaki sposób starzenie się wpływa na procesy związane z podejmowaniem decyzji oraz wydawaniem sądów o ludziach i zdarzeniach? Zespół psychologów pod kierownictwem prof. dr. hab. Grzegorza Sędka zanalizuje rolę zmian w procesach poznawczych, motywacyjnych i emocjonalnych na przestrzeni dorosłego życia oraz ich wpływ na poprawność rozwiązywania problemów decyzyjnych i w kontekście dokonywania sądów społecznych – na przykład dotyczących stereotypów spiskowych..

 

projekt naukowy

Wpływ starzenia się na podejmowanie decyzji i dokonywanie sądów

 

 

Jednostka realizująca UNI SWPS warszawa
Kwota dofinansowania1 272 640 PLN
Jednostka finansująca NCN

Okres realizacji projektu: 2016 – 2020


W jaki sposób starzenie się wpływa na procesy związane z podejmowaniem decyzji oraz wydawaniem sądów o ludziach i zdarzeniach? Zespół psychologów pod kierownictwem prof. dr. hab. Grzegorza Sędka zanalizuje rolę zmian w procesach poznawczych, motywacyjnych i emocjonalnych na przestrzeni dorosłego życia oraz ich wpływ na poprawność rozwiązywania problemów decyzyjnych i w kontekście dokonywania sądów społecznych – na przykład dotyczących stereotypów spiskowych.

Opis projektu

Założenia projektu

Głównym celem projektu jest zrozumienie natury ograniczeń związanych z wiekiem w podejmowaniu decyzji i dokonywaniu sądów oraz identyfikacja możliwych mechanizmów kompensacyjnych. Zaobserwowane w wielu badaniach pogorszenie poznawczego funkcjonowania w grupie seniorów wydaje się być znacznie mniejsze (lub wręcz niezauważalne) w zadaniach, które w sposób bezpośredni dotyczą osób badanych, związane są z rozwiązywaniem dobrze im znanych problemów „dnia codziennego” lub mają związek z relacjami interpersonalnymi. Co więcej, różnice w sprawności związane z wiekiem wydają się być mniej oczywiste w zadaniach, które w sposób wyraźny są kontrolowane przez procesy emocjonalne.

Wszystko to może sugerować, że osoby starsze radzą sobie z postępującymi ograniczeniami, przede wszystkim poznawczymi i motywacyjnymi, poprzez swoją wiedzę życiową oraz poprzez użycie rozmaitych mechanizmów kompensujących.

Metodologia

Projekt zakłada analizę dwóch obszarów funkcjonowania, tj. podejmowanie decyzji oraz dokonywanie obiektywnych sądów. Naukowcy przewidują, że pierwsze pionierskie badanie będzie zrealizowane na grupie 60 osób: 30 starszych dorosłych (65-76 lat) i 30 młodych dorosłych (19-30 lat).

Następne badanie, będące rozszerzoną replikacją, będzie zrealizowane na trzech grupach wiekowych obejmujących 90 osób: 30-osobowe grupy młodych dorosłych, dorosłych w średnim wieku (42-53 lata) i starszych dorosłych.

W zakresie każdej linii badań zaplanowano też realizację przynajmniej jednego laboratoryjnego badania okulograficznego, wykorzystującego nasze dobrze wyposażone pracownie eye trackingowe. W sumie w całym projekcie wykonanych zostanie 14 głównych badań.

Użyteczność wyników

Wyniki uzyskane w ramach projektu zostaną opublikowane w międzynarodowych czasopismach naukowych z listy JCR. Istotą projektu jest lepsze zrozumienie już istniejących i odkrycie nowych mechanizmów psychologicznych umożliwiających podtrzymanie potencjału intelektualnego starzejącego się społeczeństwa.

Głębsze zrozumienie mechanizmów kompensujących negatywne konsekwencje zdrowego procesu starzenia się może też zapewnić większą autonomię, niezależność i relatywnie wysoki dobrostan na przestrzeni całego, ciągle wydłużającego się życia.

 

Zespół badawczy

258 grzegorz sedek

prof. dr hab.

Grzegorz Sędek

kierownik projektu
psycholog, specjalizuje się w psychologii eksperymentalnej: społecznej, klinicznej i poznawczej
biogram »

258 rafal albinski

dr

Rafał Albiński

wykonawca
psycholog, specjalizuje się w zagadnieniach związanych z pamięcią prospektywną
biogram »

Jednostka koordynująca

Dział Badań Naukowych i Projektów

Dyrektor: Piotr Matejek
tel. 22 517 99 21
e-mail: badania@swps.edu.pl
poniedziałek-piatek: 9.00-16.00

Lokalizacja

ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
pokoje 408, 409, 410

Wyszukaj inne projekty

 

Wyszukaj projekt

Projekty - Typ
Projekty - Dyscyplina
Projekty - Jednostka organizacyjna
Projekty - Kierownik
Projekty - Lokalizacja
Projekty - Organizacja finansująca
Projekty - Status
Projekty - Okres realizacji