hr award color

logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Wartość projektu: 330680

Wyobraźmy sobie świat, w którym wszystko, co planujemy, na pewno się wydarzy. Jeżeli te przyszłe zdarzenia są pozytywne, byłby to świat idealny. Rzeczywistość bywa jednak inna, a realizacja planów niepewna, bo też cechą przyszłości jest właśnie niepewność. Zespół pod kierownictwem dr. Wojciecha Białaszka zbada, w jaki sposób ludzie podejmują decyzje w warunkach niepewnej przyszłości, czyli w sytuacjach odroczonych loterii – wtedy gdy konsekwencje działań są widoczne dopiero po określonym czasie i z pewnym prawdopodobieństwem.

 

projekt naukowy

Przyszłość jest niepewna

 Ukryte i jawne ryzyko w podejmowaniu decyzji międzyokresowych

 

 

Jednostka realizująca UNI SWPS warszawa
Kwota dofinansowania 330 680 PLN
Jednostka finansująca NCN

Okres realizacji projektu: wrzesień 2016 – sierpień 2020

 

Wyobraźmy sobie świat, w którym wszystko, co zaplanowaliśmy, na pewno się wydarzy. Jeżeli te przyszłe zdarzenia są pozytywne, jest to świat idealny. Rzeczywistość bywa jednak inna, a realizacja planów niepewna, bo też cechą przyszłości jest właśnie niepewność. Zespół pod kierownictwem dr. Wojciecha Białaszka zbada, w jaki sposób ludzie podejmują decyzje w warunkach niepewnej przyszłości, czyli w sytuacjach odroczonych loterii – wtedy, gdy konsekwencje działań są widoczne dopiero po określonym czasie i z pewnym prawdopodobieństwem.

Opis projektu

Założenia i metodologia

Co dzieje się z naszymi wyborami, gdy ich konsekwencje są nie tylko odległe w czasie, lecz także niepewne? To pytanie stanowi punkt wyjścia do prowadzonych badań. Naukowcy zamierzają zbadać proces podejmowania decyzji w przypadku pozytywnych i negatywnych konsekwencji, które są zarówno odległe w czasie, jak i niepewne.

– W naszych badaniach łączymy teorie oraz metody z zakresu ekonomii i psychologii, aby zbadać sposób, w jaki myślimy o niepewnej przyszłości. Chcemy pójść o krok dalej w stosunku do dotychczasowych badań koncentrujących się na wyborach, których konsekwencje są tylko odroczone lub tylko niepewne – tłumaczy dr Białaszek. W tym celu naukowcy będą obserwować, jak badani wybierają pomiędzy różnymi alternatywami zyskania lub stracenia hipotetycznych sum pieniędzy z różnym stopniem odroczenia i prawdopodobieństwa. To umożliwi stworzenie matematycznego opisu tego, jak czas i niepewność wpływają na nasze decyzje.

Przyszłość jest niepewna. Niemalże każda konsekwencja naszych decyzji pojawia się po upływie określonego czasu i z pewnym prawdopodobieństwem. Większość dotychczasowych badań skupiała się jednak na analizowaniu sytuacji wyboru oddzielnie dla decyzji międzyokresowych (związanych z czasem) i oddzielnie dla decyzji ryzykownych. Celem proponowanego projektu jest analiza procesu podejmowania decyzji w warunkach jednoczesnego połączenia odroczenia i ryzyka w pojedynczej sytuacji wyboru.

dr Wojciech Białaszek, kierownik projektu

 

Użyteczność wyników

Celem projektu jest pogłębienie wiedzy na temat procesów podejmowania decyzji, zwłaszcza dokonywania wyborów w sytuacjach odroczonych loterii. Poznanie mechanizmów podejmowania takich decyzji jest ważne także dlatego, że wybory podejmowane nieadekwatnie do sytuacji leżą u podstaw wielu problemów społecznych, takich jak uzależnienia, otyłość, hazard czy nawet ochrona środowiska.

Zespół badawczy

258 wojciech bialaszek

 dr

Wojciech Białaszek

kierownik projektu
psycholog, zajmuje się badaniem wpływu czasu i niepewności na proces podejmowania decyzji
biogram »

someone

mgr

Przemysław Marcowski

wykonawca
psycholog, prowadzi badania z zakresu ekonomii behawioralnej i neuroekonomii

Jednostka kordynująca

Dział Badań Naukowych i Projektów

Dyrektor: Piotr Matejek
tel. 22 517 99 21
e-mail: badania@swps.edu.pl
poniedziałek-piatek: 9.00-16.00

Lokalizacja

ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
pokoje 408, 409, 410

Wyszukaj inne projekty

 

Wyszukaj projekt

Projekty - Typ
Projekty - Dyscyplina
Projekty - Jednostka organizacyjna
Projekty - Kierownik
Projekty - Lokalizacja
Projekty - Organizacja finansująca
Projekty - Status
Projekty - Okres realizacji