hr award color

logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Wartość projektu: 1050209

Odmienne stany świadomości przydarzają się większości ludziom w różnych okolicznościach. Poczucie oddzielenia od własnego ciała lub umysłu czy doświadczenie zewnętrznego świata jako nierzeczywistego lub przypominającego sen stanowią rodzaj przeżycia, który często występuje w naszej narracji. W niektórych sytuacjach mogą być skutkiem urazowych doświadczeń psychicznych. Ważne jest, aby klinicyści potrafili różnicować normalne formy depersonalizacji i derealizacji od takich, które wiążą się z zaburzeniami. Celem projektu dr. Igora Pietkiewicza jest dostarczenie nowej wiedzy na temat złożoności tych zjawisk psychicznych.

 

projekt naukowy

Interpretacyjna analiza

fenomenologiczna stanów depersonalizacji i derealizacji

 

 

Jednostka realizująca UNI SWPS katowice
Kwota dofinansowania 1 050 209 PLN
Jednostka finansująca NCN

Okres realizacji projektu: kwiecień 2017 – kwiecień 2022

 

Odmienne stany świadomości przydarzają się większości ludziom w różnych okolicznościach. Poczucie oddzielenia od własnego ciała lub umysłu czy doświadczenie zewnętrznego świata jako nierzeczywistego lub przypominającego sen stanowią rodzaj przeżycia, który często występuje w naszej narracji. W niektórych sytuacjach mogą być skutkiem urazowych doświadczeń psychicznych. Ważne jest, aby klinicyści potrafili różnicować normalne formy depersonalizacji i derealizacji od takich, które wiążą się z zaburzeniami. Celem projektu dr. Igora Pietkiewicza jest dostarczenie nowej wiedzy na temat złożoności tych zjawisk psychicznych.

Opis projektu

Założenia

Stany zmienionej świadomości występują zarówno u ludzi zdrowych, jak i pacjentów z różnymi zaburzeniami. Depersonalizacja (poczucie oddzielenia od własnego ciała lub umysłu) i derealizacja (doświadczanie zewnętrznego świata jako nierzeczywistego lub przypominającego sen) mogą mieć różne nasilenie i pojawiać się w różnych sytuacjach, na przykład w trakcie medytacji, praktyk religijnych lub w czasie intensywnego wysiłku sportowego.

Stany te mogą także stanowić naturalną reakcję na doświadczenia traumatyczne, kiedy umysł oddziela się od przytłaczających zdarzeń i uczuć jako forma radzenia sobie z urazem. Niektóre formy depersonalizacji i derealizacji przyjmują postać przewlekłą, są w znacznym stopniu dysfunkcyjne, powodują cierpienie i są uznawane za patologiczne. Brakuje jednak badań porównujących stany normalnej i patologicznej depersonalizacji/derealizacji, ich związków z traumą oraz sposobów, w jaki są doświadczane przez jednostki.

Metodologia i użyteczność wyników

W ramach projektu przeprowadzone zostaną ustrukturyzowane wywiady kliniczne z 40 osobami zdrowymi (ludzie uprawiający sporty ekstremalne i uczestnicy charyzmatycznych grup modlitewnych) i 100 pacjentami psychiatrycznymi z różnymi zaburzeniami psychicznymi, w celu analizy porównawczej osobistych doświadczeń związanych z depersonalizacją i derealizacją. Badania tego typu są potrzebne, aby poprawić rozpoznawanie przez klinicystów odmiennych stanów świadomości, które mogą wskazywać na zaburzenia związane z traumą. W konsekwencji będzie to prowadzić do lepszej diagnostyki i kierowania pacjentów na leczenie.

Zespół badawczy

258 igor pietkiewicz

dr

Igor Pietkiewicz

kierownik projektu
psychoterapeuta i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, członek zarządu European Society for Trauma & Dissociation
biogram »

radosław Tomalski

dr n. med.

Radosław Tomalski

pecjalista psychiatra, psychoterapeuta i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

agnieszka bandura

mgr

Anna Bańbura

psycholog, psychoterapeutka w trakcie kształcenia do certyfikatu, interesuje się społecznym funkcjonowaniem osób chorujących psychicznie i zjawiskami stygmatyzacji

szymon necki

mgr

Szymon Nęcki

psycholog, trener umiejętności miękkich, zajmuje się badaniami dotyczącymi zastosowania nowych technologii w psychoterapii i superwizji

Znalezione obrazy dla zapytania dr Anna Hełka swps

dr

Anna Hełka

psycholog biznesu, specjalizująca się w problematyce wpływu czynników sytuacyjnych i osobowościowych na zachowania ekonomiczne oraz zarządzanie zasobami ludzkimi
biogram »

mateusz barlog

mgr

Mateusz Barłóg

psycholog, przez kilka lat związany zawodowo z ośrodkami pomocy społecznej, gdzie koncentrował się na wsparciu rodziny przeżywającej trudności

roksana duszkiewicz

mgr inż.

Roksana Duszkiewicz

neurobiolog, zajmuje się zagadnieniami neurobiologicznych podstaw zaburzeń psychologicznych, neurofizjologii, neurofarmakologii oraz molekularnych mechanizmów będących podstawą funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego

Jednostka koordynująca

Dział Badań Naukowych i Projektów

Dyrektor: Piotr Matejek
tel. 22 517 99 21
e-mail: badania@swps.edu.pl
poniedziałek-piatek: 9.00-16.00

Lokalizacja

ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
pokoje 408, 409, 410

Wyszukaj inne projekty

 

Wyszukaj projekt

Projekty - Typ
Projekty - Dyscyplina
Projekty - Jednostka organizacyjna
Projekty - Kierownik
Projekty - Lokalizacja
Projekty - Organizacja finansująca
Projekty - Status
Projekty - Okres realizacji