hr award color

logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Wartość projektu: 33000

Szczęście definiuje się zgodnie z dwiema przeciwstawnymi filozoficznie tradycjami: hedonizmem i eudajmonizmem. hedonizm przyrównuje szczęście do przyjemności. Eudajmonizm natomiast, utozsamia go z ludzką zdolnością do realizacji planów. Badania prowadzone przez dr. Jarosława Piotrowskiego mają ustalić czy religijność i duchowość mogą mieć wpływ na dobrostan w ujęciu hedonistycznym i eudajmonicznym.

projekt naukowy

religijność i duchowość 

 jako wyznaczniki dobrostanu hedonistycznego i eudajmonicznego

 

Jednostka realizującaUNI SWPS
Kwota dofinansowania33 000 PLN
Jednostka finansującaNCN

Okres realizacji projektu: styczeń 2018 – styczeń 2019

Szczęście można zdefiniować zgodnie z dwiema przeciwstawnymi filozoficznie tradycjami: hedonizmem i eudajmonizmem. Hedonizm przyrównuje szczęście do przyjemności, natomiast eudajmonizm utożsamia je z ludzką zdolnością do realizacji planów. Badania prowadzone przez dr. Jarosława Piotrowskiego mają ustalić, czy religijność i duchowość mogą mieć wpływ na dobrostan w ujęciu hedonistycznym i eudajmonicznym.

OPIS PROJEKTU

W dotychczasowych badaniach nad religijnością i duchowością uzyskiwano sprzeczne wyniki, być może dlatego, że w badaniach tych nie rozróżniano między tymi dwoma konceptami.

Celem tego projektu jest zbadanie wpływu religijności i duchowości na dobrostan hedonistyczny i eudajmoniczny, oraz przeanalizowanie potencjalnych mediatorów relacji między religijnością, duchowością a hedonistycznym i eudajmonicznym dobrostanem w postaci motywów społecznych: samooceny, poczucia sensu, przynależności, oraz poczucia kontroli.

Badanie będzie miało charakter korelacyjny, zostanie przeprowadzone na grupie 500 dorosłych osób, a pomiary zostaną powtórzone po 3 i 6 miesiącach.

Celem tego badania jest również uporządkowanie dotychczasowej wiedzy w tym temacie, oraz znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy religijność i duchowość mają wpływ na dobrostan.

Wpływ na sprzeczne wyniki badań ma również fakt, że w poprzednich badaniach nie uwzględniano różnych form dobrostanu. Ponadto, badania podłużne prowadzone na populacjach innych niż studenckie i kliniczne (zwłaszcza w próbach reprezentatywnych) wciąż są rzadkością. Z tego powodu wdrożenie proponowanego projektu badawczego pomoże wyjaśnić ważny problem jakim jest relacja między religijnością, duchowością a dobrostanem.

 

Badania nad związkiem religijności i duchowości z subiektywnym dobrostanem stały się w ostatnich latach modne. Panuje w nich obecnie duży chaos. Brakuje badań nad osobami innymi niż studenci i pochodzącymi z kultur innych niż anglosaska, oraz badań podłużnych. Proponowane badanie ma na celu uporządkowanie wiedzy poprzez zastosowanie jednocześnie miar religijności, duchowości i różnych form dobrostanu, oraz wypełnienie luk w dotychczasowej wiedzy poprzez przeprowadzenie podłużnego badania na próbie reprezentatywnej.

dr Jarosław Piotrowski, kierownik projektu

Włączenie motywów społecznych, jako możliwych mediatorów, pozwoli pogłębić zrozumienie mechanizmu leżącego u podstaw związku religijności i duchowości z dobrostanem. Z drugiej strony, przeprowadzenie badania podłużnego umożliwi wysunięcie wniosków przyczynowo-skutkowych.

Projekt jest częścią planowanego szerszego programu badawczego, którego celem jest stworzenie modelu testowego opisującego wpływ religijności i duchowości na dobrostan w perspektywie międzykulturowej.

 

Zespół badawczy

jarodlaw piotrowski

dr

Jarosław Piotrowski

kierownik projektu
psycholog społeczny i międzykulturowy, wykładowca poznańskiego wydziału Uniwersytetu SWPS

Jednostka kordynująca

Dział Badań Naukowych i Projektów

Dyrektor: Piotr Matejek
tel. 22 517 99 21
e-mail: badania@swps.edu.pl
poniedziałek-piatek: 9.00-16.00

Lokalizacja

ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
pokoje 408, 409, 410

Wyszukaj inne projekty

Wyszukaj projekt

Projekty - Typ
Projekty - Dyscyplina
Projekty - Jednostka organizacyjna
Projekty - Kierownik
Projekty - Lokalizacja
Projekty - Organizacja finansująca
Projekty - Status
Projekty - Okres realizacji