hr award color

logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Wartość projektu: 369280

Cel, motywacja, niestrudzone dążenie do zrealizowania marzenia i mamy sukces. Niestety nie jest to takie proste. Często na przeszkodzie staje prokrastynacja i cel oddala się, a jednocześnie budzą się wyrzuty sumienia, że przestaliśmy dążyć do osiągnięcia czegoś ważnego. By je zagłuszyć, podejmujemy zachowania kompensacyjne. Dr Katarzyna Byrka z Uniwersytetu SWPS zbada w jakich sytuacjach ludzie podejmują działania łagodzące negatywne efekty niewykonywana własnych planów.

 

projekt naukowy

 Zachowania kompensacyjne 

jako strategie neutralizowania negatywnych efektów niewypełniania planów

 

 

Jednostka realizująca UNI SWPS warszawa wydzial psychologii
Kwota dofinansowania 369 280 PLN
Jednostka finansująca NCN

Okres realizacji projektu: luty 2015 – luty 2019

 

Cel, motywacja, niestrudzone dążenie do zrealizowania marzenia i mamy sukces. Niestety nie jest to takie proste. Często na przeszkodzie staje prokrastynacja i cel oddala się, a jednocześnie budzą się wyrzuty sumienia, że przestaliśmy dążyć do osiągnięcia czegoś ważnego. By je zagłuszyć, podejmujemy zachowania kompensacyjne. Dr hab. Katarzyna Byrka, prof. Uniwersytetu SWPS zbada w jakich sytuacjach ludzie podejmują działania łagodzące negatywne efekty niewykonywana własnych planów.

Opis projektu

Założenia i cele

Celem tego projektu jest zbadanie sytuacji, w których ludzie, aby zmniejszyć negatywne efekty niewykonania własnych planów, strategicznie podejmują zachowania kompensacyjne.

Użyteczność wyników

Takie podejście do badania zachowań kompensacyjnych nie było do tej pory testowane, a potencjalnie może pomóc wyjaśnić mechanizmy ich powstawania.

Celem projektu jest poznanie mechanizmów powstawania zachowań kompensacyjnych. Zrozumienie tych mechanizmów pozwoliłoby na tworzenie skutecznych kampanii promujących np. zdrowie czy ochronę środowiska.

dr hab. Katarzyna Byrka, prof. Uniwersytetu SWPS, kierownik projektu

Metody badawcze

W czterech badaniach w terenie i jednym laboratoryjnym badaczka skoncentruje się na czynnikach, które powinny mieć znaczenie przy powstawaniu zachowań kompensacyjnych — na motywacji do osiągnięcia ważnego celu, trudności zachowań kompensacyjnych oraz norm wewnętrznych, takich jak moralne poczucie zobowiązania do kompensowania negatywnych efektów niezrealizowanych planów.

Jednocześnie, koncentrując się na poziomie motywacji ludzi i trudności zachowań, badaczka będzie empirycznie weryfikować założenia paradygmatu Campbella, który w alternatywny sposób do teorii dysonansu poznawczego tłumaczy występowanie zachowań kompensacyjnych. W paradygmacie Campbella zaangażowanie ludzi w zachowania zależy od dwóch zmiennych: poziomu motywacji do realizacji celu związanego z tym zachowaniem i ogólnego kosztu realizacji danego zachowania (Kaiser, Byrka, & Hartig,2010).

Zespół badawczy

258 mikolaj czesnik

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Katarzyna Byrka

psycholog społeczny
biogram »

Jednostka koordynująca

Dział Badań Naukowych i Projektów

Dyrektor: Piotr Matejek
tel. 22 517 99 21
e-mail: badania@swps.edu.pl
poniedziałek-piatek: 9.00-16.00

Lokalizacja

ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
pokoje 408, 409, 410

Wyszukaj inne projekty

 

Wyszukaj projekt

Projekty - Typ
Projekty - Dyscyplina
Projekty - Jednostka organizacyjna
Projekty - Kierownik
Projekty - Lokalizacja
Projekty - Organizacja finansująca
Projekty - Status
Projekty - Okres realizacji